Architektura /

Architekt 01 | 2010

Letos poprvé, vážený čtenáři, se setkáváme nad stránkami Architekta, který změnil periodicitu a stává se dvouměsíčníkem. Je to logický krok, který je především reakcí na současnou ekonomickou situaci, ale i na konstelaci konkurenčních periodik – Architekt byl dosud jediným měsíčníkem v našem oboru, žádné periodikum, zabývající se architekturou, nevychází dvanáctkrát do roka.

Julius Macháček , 26. 2. 2010

Koncem dubna, června, srpna, října a v prosinci vyjdou další čísla, celkem tedy šest. Na dosavadní koncepci nehodláme pro tento rok mnoho měnit i když k jistým posunům jsme dospěli, což je patrné již na výtisku, který leží před vámi. Pro každé číslo tohoto ročníku jsme si stanovili určité téma, kterému se chceme věnovat zevrubněji a pokusíme se jej zpracovat vždy tak, abychom zmapovali situaci v určitém segmentu architektury a stavitelství u nás, pokusíme se učinit určitou sondu do příslušné problematiky, klást otázky a společně na ně hledat odpovědi. Zvláště jako dvouměsíčník nemůžeme bohužel reagovat příliš pružně, bezodkladně a aktuálně na názory a ohlasy – v tom máme absolutní hendikep oproti elektronickým médiím – proto ani tato témata na našich stránkách nemohou fungovat příliš interaktivně, což není a nemůže být jejich cílem. V tomto čísle jsme takto zpracovali téma digitální architektura, pro dubnové číslo chystáme téma dopravní stavby. Jak jste jistě postřehli, neznamená to, že jednotlivá čísla Architekta budou monotematická. Určité téma bude jen dílčí součástí obsahu, jehož koncept zůstává zachován. Stěžejní vždy bude představit čtenářům výběr z již realizovaných nebo i připravovaných projektů, proces jejich vzniku, jejich koncept, myšlenku, konstrukci, technologii, představit jejich autory. Často nám čtenáři volají, abychom jim doposlali starší, nebo i aktuální čísla Architekta – zde si znovu dovolím připomenout, že nejkomfortnější a také fi nančně nejvýhodnější, pro vás i pro nás, je předplatné. Těšíme se na setkávání nad stránkami Architekta po celý tento rok.

 

EDITORIAL 01 NA OKRAJ / JULIUS MACHÁČEK SLOVO 02 DIGITÁLNÍ ARCHITEKTURA NEMUSÍ BÝT JEN VIRTUÁLNÍ / PETR VANĚK REALIZACE 04 DŮM PRO RODINNOU REKREACI, HRABĚTICE / JOSEF FALTEJSEK / ATELIER 4 / RECENZE JIŘÍ DOSTÁL 14 ZAHRADNÍ ALTÁN U RYBNÍKA MÁSÍLKO, HUMPOLEC / LUDĚK RÝZNER, JIŘÍ VINCENC, RADEK KUBÁT / OK PLAN ARCHITECTS 20 ROZHLEDNA BÁRA II, CHRUDIM / MARTIN RAJNIŠ / E-MRAK 26 AKÁTOVÁ VĚŽ, ŽIDLOCHOVICE / PAVEL JURA REALIZACE 32 TŘI VĚŽE VLADA MILUNIĆE STUDIE 28 KRKONOŠSKÉ CENTRUM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VRCHLABÍ / PETR HÁJEK REALIZACE 40 BYT NA STŘEŠE BÝVALÉ ŠKOLKY, PARDUBICE / IVANA DOMBKOVÁ / DONLIĆ INTERIÉR REKONSTRUKCE 46 PŘESTAVBA TRAKTOROVÉ STANICE, DOBRANOV / RADOMÍR GRAFEK, ZDENĚK NAVRÁTIL / RG PROJEKT REALIZACE 54 NOVOSTAVBA ATELIÉRU JIŘÍHO DAVIDA, ZBRASLAV / JIŘÍ PELCL VÝSTAVA 60 BIOUTOPIE MICHALA BRIXE / TEXT MICHAL JANATA TÉMA DIGITÁLNÍ ARCHITEKTURA 65 FLO(W) / TEXT MILOŠ FLORIÁN / PRÁCE STUDENTŮ A ČLENŮ ATELIÉRU FLO(W) 106 SKOK Z ANALOGOVÉHO SVĚTA DO SVĚTA DIGITÁLNÍHO / PROFILOVÝ ROZHOVOR S JANEM KRATOCHVÍLEM / PŘIPRAVIL MICHAL JANATA 114 PARAMETRICKÁ STRUKTURA Č.2 / MICHAL KUTÁLEK / NEXT LEVEL STUDIO, VIKTOR JOHANIS KRÁTCE Z ATELIÉRŮ 120 ANKETA 123 ROZHOVOR 126 S MILOŠEM G. PARMOU HISTORIE 127 OD KOŇSKÉ BRÁNY K NÁRODNÍMU MUZEU / TEXT YVONNE JANKOVÁ 130 MĚNÍRNY ELEKTRICKÝCH PODNIKŮ HL. M. PRAHY / TEXT ZDENĚK LUKEŠ SOUTĚŽ 132 EUROPAN VÝSTAVA 134 DRNH: MĚ101 / TEXT ANTONÍN NOVÁK RECENZE 136 JEDINEČNÁ MONOGRAFIE O PŘÍBĚHU JEDINEČNÉ STAVBY / TEXT PAVEL HALÍK PUBLIKACE 137 SERVIS 138 SUMMARY 142

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři