Architektura /

Architektu(H)ra v5.0 | upřesnění podmínek účasti

Termín ukončení registrace se nezadržitelně blíží. Již jen do půlnoci 12. března 2010 máte možnost zasílat své přihlášky. Vlastní workshop nazvaný Architektu(H)ra, který na druhý dubnový víkend (9.-11.4.2010) připravilo Centrum pro podporu počítačové grafiky ve spolupráci s e-architekt.cz bude i letos situován do atraktivního prostředí televizního vysílače a hotelu na Ještědu.

Petr Vaněk , 9. 3. 2010

Máte dobrý nápad, přihlašte se!

Máte-li nápad na zajímavé zadání pro práci na workshopu, neváhejte a přihlašte se, abyste se mohli na vlastní kůži přesvědčit o neopakovatelné atmosféře workshopu na Ještědu. K dispozici Vám budou nejen lektoři architekti, ale také lektoři ovládající softwarové nástroje.

Jelikož kapacita workshopu je omezená, předchází prodlouženému víkendu nominační předkolo. Za zmínku také stojí skutečnost, že 18 nominovaných účastníků – finalistů workshopu získá zdarma ubytování a polopenzi.

Pravidla účasti

Workshop na Ještědu je určen všem studentům a mladým absolventům do 3 let od úspěšného zakončení studia, kteří ovládají ArchiCAD. Myšlenkou workshopu je nabídnout mladým architektům možnost vyzkoušet si program ArchiCAD v návaznosti na obecné 3D modeláře, například Cinema 4D, Rhinoceros, 3D Studio či Maya. Obecné 3D programy umožňují mnohdy kreativnější práci s volnými tvary. ArchiCAD zase při zachování výhod virtuální budovy umožňuje automatické generování 2D dokumentace ze 3D modelu.

Podmínkou k účasti je znalost programu ArchiCAD a některého z obecných 3D modelovacích programů.   Nominovaným účastníkům hradí organizátor workshopu ubytování a polopenzi na Ještědu.   Podmínky k získání studentských licencí programů ArchiCAD nebo Cinema 4D naleznete na www.cegra.cz v sekci Produkty/Software/Studentské verze.  

Zadání

Zadání tématu si zájemce o účast na workshopu volí sám. Prezentování úlohy bude přílohou zaslané elektronické přihlášky. Porota složená z lektorů workshopu nominuje na základě zaslané přihlášky a prezentace 18 účastníků a 4 náhradníky.   Grafická podoba prezentace zadání pro workshop je ponechána na přihlašovaném studentovi, stanoven je pouze plošný rozsah prezentace formátem A3 (420x297mm) naležato.   Aby porota lektorů mohla nominovat účastníky workshopu, musí prezentace splňovat následující parametry:

požadovaný souborový formát prezentace je PDF rozměr tiskového formátu A3 (420x297 mm) naležato rozlišení 150-300 DPI velikost zasílaného PDF souboru nesmí přesáhnout 2Mb

on-line registrace

 

Lektoři

Za lektory architekty potvrdil svoji účast Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D. z Fakulty architektury VUT v Brně a Ing. Jiří Tencar, Ph.D. z katedry architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze. Lektoři specializovaní na software budou vybráni dle zájmu účastníků tak, aby byli k dispozici jak lektoři pro ArchiCAD, tak i lektoři pro obecné 3D modeláře.

Časový plán

12. 3. 2010 | ukončení registrace registrovat se lze pomocí elektronického formuláře na www.architektuhra.cz/prihlaska, součástí kontaktního formuláře - přihlášky je také dialog pro odeslání nominační prezentace zvoleného tématu přihlašovaným zájemcem. 22.3.2010 | nominace účastníků Na základě zaslané přihlášky a prezentace tématu lektoři workshopu nominují maximálně 18 účastníků a 4 náhradníky. Nominovaní účastníci budou informováni e-mailem, jejich jména a témata budou zveřejněna na www.architektuHra.cz.   _9. 4. 2010 | Architektu(h)ra v 5.0

    1. 2010 | prodloužený víkend na Ještědu Podrobný program workshopu bude nominovaným účastníkům včas upřesněn.   19.4.2010 | Termín pro zaslání finálních prezentací v elektronické podobě

30.4.2010 | Zveřejnění výsledků hodnocení poroty Vítěz workshopu získá komerční licenci vizualizačního software Artlantis R. Pro tři nejzdařilejší práce budou připraveny věcné odměny.  

Prezentace výsledků

Prezentace výsledků studentského workshopu proběhne formou webové prezentace na www.architektuHra.cz. Dále budou výsledky prezentovány na stránkách www.e-architekt.cz. Organizátor worskhopu může využít práci účastníků pro své reklamní a propagační účely.   Další informace na www.architektuhra.cz.

 

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři