Architektura / občanské stavby

Betonová schránka pro středověké vykopávky

V barokním návrhu opatství od Josepha Munggenasta je průčelí v harmonii s okolním volným prostorem. Terasa ve stejné úrovní vždy nabízela malebný výhled do okolní krajiny a zároveň odsud bylo možné pozorovat působivé fasády opatství.

Jabornegg & Pálffy , 11. 8. 2011

Konstrukční základ terasy byl tvořen náspem, procházejícím nad částí středověkého opatství. V devadesátých letech minulého století začala tíha náspu vážně ohrožovat stabilitu opěrných zdí terasy. Aby byl uvolněn tlak na celou konstrukci a přitom zajištěna bezpečnost stavby, byl násep v roce 2000 vyhlouben, čímž bylo odkryto  několik vrstev středověkých pozůstatků.

Tyto středověké prostory dnes slouží jako muzeum a navazují na výstavní prostory, které sídlí v hlavním areálu. Kvůli ochraně vykopávek byla terasa znovu umístěna ve stejné úrovni jako přilehlé barokní nádvoří. Terasa tak dává výkopovým prostorám jasný vzhled a slouží i jako prostorný spojovací ochoz přizpůsobující architektonický barokní styl potřebám moderní doby.

V jednotlivých částech opatství mají všechna jeho historická období včetně výstavby svá jasně určená místa. Vstupní hala nového muzea je jediný prostor, kde barokní styl zcela pohltil středověký originál, jak je vidět na interiéru středověkého kostela. Odstranění těchto úprav nejenže odhalilo část dějin architektury opatství, ale také ukazuje celou jeho historii jako celek.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři