Architektura / občanské stavby

BIG: Kimball Art Center v USA

Medzinárodne uznávané architektonická skupina BIG, ktorej zakladateľom je dánsky architekt Bjarke Ingels, ktorý je významným predstaviteľom navrhovania udržateľnej architektúry, vyhrala architektonickú súťaž so svojim projektom na obnovu a dostavbu nového Kimball Art Center v meste Park City, v štáte Utah v USA.

Martina Horváthová , 9. 5. 2012

Odborná porota vybrala z piatich finalistov ako víťazný projekt práve ich ikonickú stavbu na základe toho, že tento návrh odvážne interpretuje novú budovu ako vzorový príklad udržateľnej architektúry. Realizácia projektu by mala prebehnúť od polovice roka 2013 až do konca roku 2015.

Pôvodná schátraná budova Kimball Corner, postavená v Park City pre malú banícku komunitu, bola prevádzkovaná ako budova ubytovne. V roku 1929 bola transformovaná na garáž Kimball Bros a 43 rokov slúžila ako autodielňa.

V roku 1976, nadšenec umenia Bill Kimball spolu s priateľmi premenil chátrajúcu garáž na centrum umenie. Nový objekt s názvom Kimball Art Center má byť prepojením starej časti objektu s novou a jeho ambíciou je stať sa srdcom historického a rušného centra mesta Park City.

Koncept riešenia

Pri návrhu základného konceptu celého projektu obnovy a dostavby Kimball Art Centre sa autori zväčšej časti inšpirovali históriou mesta Park City. Mesto prešlo niekoľkými premenami, najprv to bolo banícke mesto – od roku 1860 sa tu začalo ťažiť striebro. Pôvodná budova v 80 rokoch pôsobila ako pamätník historického dedičstva, až kým ju nezničil požiar v roku 1982. Nová budova centra má doplniť priestory obnovenej pôvodnej. Kimball Art Center bude situované na najvýznamnejšom mieste Park City, na križovatke ulíc v najrušnejšej a najvýznamnejšej časti mesta, kde sa konajú najdôležitejšie udalosti mesta.

Architektonické riešenie

Keď sa opýtate umelca, aké sú najlepšie miesta na výstavu, často odpovie, že veľké priemyselné priestory s charakteristickým okolím. Rovnako je navrhnuté aj Kimball Art Center, komunikujúce s hlavnou ulicou i mestskou štruktúrou.

Priečelie budovy je navrhnuté z masívnych drevených kvádrov, ktorých hmota čiastočne zasahuje aj do vnútorných priestorov. Skrútené fasády budú zladené so špirálovým schodiskom v interiéri, ktorým sa návštevník dostane až na strešnú terasu novej časti budovy do výšky 80 metrov nad terén.

V priestoroch podzemného podlažia budú prebiehať vzdelávacie programy. Hlavný vstup do budovy bude na prízemí, kde bude recepcia a centrálny výstavný priestor (galéria) spájajúci pôvodnú a novú časť budovy. Na prvom poschodí bude reštaurácia a kuchyňa. Reštaurácia bude môcť využívať aj strešnú terasu, na ktorej bude umiestnený aj systém solárnych panelov, ktoré zabezpečia vykurovanie väčšiny budovy. Nad reštauráciou budú výstavné priestory druhej galérie. Nová časť budovy bude tiež ukončená strešnou terasou, ktorá môže byť využívaná na exteriérové inštalácie výstav.

Cez sklené časti fasád orientované smerom do ulice bude v letných mesiacoch možné sledovať aktuálne expozície vo vnútri.

Materiálové a konštrukčné riešenie

Koncepcia konštrukcie pre nové Kimball Art Center má korene hlboko v histórii. Autori vychádzali z historických banských budov postavených z dreva, v ktorých boli často umiestnené oceľové stroje. Nové centrum bude teda postavené stavebnými postupmi aké sa používali pri ťažbe uhlia (ťažné drevo naskladané do oporných múrov zadržiavalo pôdu a chránilo baníkov). Preto si autori za základ stavby zvolili konštrukciu z masívneho miestneho ťažného dreva, doplnenú vo vnútri oceľovou konštrukciou vytvárajúcou skelet interiéru. Z dreva bude vytvorená oporná stena, akú stavali v baniach, ale postavená obrátenou technikou – konštrukcia opornej steny bude použitá z vonkajšej strany abude tvoriť hlavnú štruktúru objektu. Bude to teda spôsob stavby, akým sa stavali zruby.

Piata fasáda budovy bude z betónu. Vystužené stĺpy z nových betónových nosníkov budú prebiehať cez existujúcu strešnú rovinu a podopierať novú strešnú rovinu. Takto budú v harmónii spolupôsobiť tri rôzne konštrukčné systémy z dreva, ocele a betónu.

Technologické riešenie

Veľkorysé okná na fasádach a streche zabezpečia dostatok denného svetla, čo významne zníži náklady na elektrické osvetlenie. Elektricky ovládané svetlíky spolu s oknami na oboch stranách, zase umožnia dostatok priečneho vetrania.

Vďaka mohutnému drevu použitému na fasádach, bude možné vytvoriť príjemnú atmosféru vo vnútri budovy. Solárne systémy na ohrev vody na existujúcej streche – spolu s podzemnými zdrojmi – poskytnú dostatok energie na vykurovanie budovy, zároveň zabezpečia vykurovanie vonkajších terás a roztápanie snehu. Tepelné čerpadlá budú buď extrahovať teplo z cirkulujúcej vody na kúrenie v zime alebo ochladzovať budovu v letných mesiacoch.

Nové kultúrne centrum bude využívať miestnu klímu a tiež vlastnosti prírodných stavebných materiálov. Využitím prírodných zdrojov tepla, prirodzeného denného svetla, maximálnej ventilácie a recyklácie dažďovej vody, stavba môže dosiahnuť platinové LEED hodnotenie – ktorým sa hodnotí udržateľná architektúra.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) je americký systém, ktorý zaviedla organizácia U. S. Green Building Council (USGBC). LEED hodnotenie (v kategóriách: strieborná, zlatá, platinová), je bodovací systém, ktorý sa používa na hodnotenie nových aj existujúcich budov. Zahŕňa 6 základných oblastí hodnotenia: stavebné miesto, voda, energia a atmosféra, materiály a prírodné zdroje, vnútorné prostredie a proces návrhu a obnovy. Výsledkom je LEED certifikát, ktorý sa často používa ako medzinárodný.

Zo starej chátrajúcej budovy sa obnovou a dostavbou stane moderné Kimball Art Center pre umelcov z Park City. Použitím tradičných materiálov v súlade s modernými technológiami si autori ctia minulosť s výhľadom do budúcnosti. Môžu zároveň zrealizovať moderný výraz stavby, ktorá, tak ako plánujú, sa môže stať orientačným bodom či majákom pre Park City – centrom kultúrneho života a umenia.

V spolupráci s BIG-Bjarke Ingels Group pripravila Martina Horváthová Vizualizácie: BIG-Bjarke Ingels Group

Klíčová slova:

BIG USA

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři