Architektura / veřejný prostor a urbanismus

Cena Petra Parléře 2012 - 1. kolo - Valašské Klobouky s usměrněnou dopravou

Soutěžní projekt týmu Martina Königa, jehož řešení přináší novou organizaci dopravy, se do finále neprobojoval hlavně proto, že podle poroty zůstal v rovině abstraktních schémat.

Martin König , 6. 3. 2013

Umístění v soutěži

první kolo Návrh č. 3 Téma: Valašské Klobouky Autoři: Ing. Martin König, Ján Augustín, Monika Doubková, Lýdia Šušlíková, Iveta Horáková

Autorská zpráva

Náměstí ve Valašských Kloboucích svým velkorysým založením odkazuje na zlaté časy kdysi prosperujícího městečka s výnosnými trhy. Dnes z původně krásného prostoru zůslaly jen trosky. První fází proto bylo vyčištění a překrytí kobercem dlažby. Náměslí jako živé centrum a lělo města se harmonicky doplňuje s duchovním a pokojným prostorem kostela. Dětské hřiště jako důležité ovšem svou podstatou odlišné místo bylo umístěné do těsného sousedství náměstí za budovu Klobučana.

Doprava byla usměrněna tak, aby v co nejmenší míře snižovala kvalitu náměstí a naopak působila jako oživující prvek. Dominanty zůslávají nezměněné. Byly jen doplněné o prvky podporující městaký život, možnost oddechu a radost ze života mezi lidmi. Náměstí jako skulečné centrum městečka má sílu přilákat nejen domácí obyvatele, ale i turisty a tím se stát centrem dalšího rozvoje města a celého regionu.

Hodnocení poroty

Návrh náměstí vychází z nové organizace dopravy - ruší se diagonální průjezd náměstím a autobusové zastávky jsou nově umístěny podél jihovýchodní strany mezi mariánský sloup a špalíček. Pro automobily je náměstí průjezdné i podél ostatních stran. Prostor náměstí se tím uvolňuje pro běžné denní i mimořádné aktivity - pěší chůze a procházky, odpočinek, setkávání a společenské akce, trhy atd.

Tento přístup porota ocenila včetně toho, že na náměstí zůstává potřebná automobilová doprava i část parkovacích stání. Ponechání autobusových zastávek přináší do náměstí stálý zdroj návštěvníků. Schematická a málo zřetelná grafika návrhu neumožňuje dostatečně posoudit kvalitu představy o podrobnostech návrhu a příklady použitého mobiliáře nejsou pro venkovský charakter místa přesvědčivé. Návrh zůstal v rovině abstraktních schémat. Vizualizace sice atmosféru místa zobrazují, není ale jasné, jakými architektonickými prostředky jí bylo dosaženo.

Celkové výsledky Ceny Petra Parléře 2012

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři