Architektura / občanské stavby

Centrum pro přírodu Čmelák

Obsahem projektu je výstavba multifunkční domu "Centra pro přírodu", vycházejícího z původní zástavby na místě bývalé podhorské chalupy v okrajové části Liberce pro rozšíření nabídky a možností trávení volného času pro ty obyvatele a návštěvníky Liberce, kteří mají zájem o přírodu, zdravý životní styl, pobyt v přírodě, ekologickou výchovu, dobrovolnictví a podobné aktivity a to jak přímo v tomto objektu a přilehlých pozemcích, tak nepřímo v souvislosti s aktivitami neziskových organizací, které v tomto objektu budou působit.

Vladimír Balda , 21. 6. 2013

Vymezení řešení území

Stavební pozemek se nachází na okraji města Liberce, v těsném kontaktu s hranicí CHKO Jizerské hory. Pozemek je protáhlého tvaru severojižní orientace, protéká jím horský potok. Z jedné strany sousedí s lesem a z druhé strany s místní komunikací. Na pozemku roste několik vzrostlých stromů.

Stávající stav

Na místě vyhrazeném pro stavbu centra se nachází ruiny původní podhorské chalupy, ze které dnes zbývají již jen obvodové stěny ze žulového kamene a smíšeného zdiva. Původní i stávající vzhled stavby je dokumentován fotografiemi viz příloha fotodokumentace.

Navrhovaná budova centra pro přírodu

Nový objekt Centra pro přírodu, ve zjednodušeném tvaru, kopíruje půdorys původní horské chalupy. Jednoduchá kvádrová hmota je zastřešena, stejně jako původní objekt, sedlovou střechou se sklonem 45 stupňů s malým přesahem.

Provoz centra je umístěn ve třech podlažích a v podkroví. Vstup do budovy, který je zvýrazněn nikou ve fasádě ve fasádě, je situován na severovýchodním nároží. Přes zádveří se návštěvník dostává do chodby se schody pro přístup do dalších podlaží. Půdorysné trojdělení se schodišťovou chodbou uprostřed a se opakuje ve všech dalších podlažích. Přízemí je zvýšené a kromě hlavního vstupu z není možnost vystoupit z místností přímo na terén. Hlavní prostorem podlaží a celého objektu vůbec, je školící místnost, která slouží k setkávání členů sdružení a návštěvníků centra. Zbývající prostory podlaží jsou vyhrazena pro sociální zázemí a čajovou kuchyni. Ze školící místnosti je přístupný i balkon se zimní zahradou na západní fasádě budovy.

Suterén je téměř celý vyhrazen pro výtvarnou dílnu, ze které je možné přes francouzská okna vystoupit na terasu vymezenou budovou centra a potokem protékající skrz pozemek. Zbývající část podlaží je určena pro technickou místnost a sklad otopu.

V druhém nadzemním podlaží se nacházejí kancelář pro pracovníky sdružení, pokoje pro krátkodobé i dlouhodobé ubytování a odpovídající sociální zařízení. Podkrovní místnosti jsou vyhrazeny pro příležitostné přespání sportovnějšího typu nebo pro skladování.

Pro nosnou konstrukci je uvažována kombinace zdiva z vápenopískových cihel a železobetonových stropů.

Pro krov je navržena tesařská konstrukce.

Pro sokl dosahujícího až do výše prvního nadzemního podlaží je navržen obklad z žulového zdiva původní stavby. Pro zbývající podlaží je navržen svislý obklad z povrchově neupraveného dřeva. Střešní krytina a další klempířské prvky jsou uvažovány z titanzinku s předzvětralým povrchem.

Legenda výkresů

Situace 1 - Budova centra pro přírodu 2 - Zpevněná plocha terasy 3 - Parkování Čárkovaně je vyznačen obrys původní budovy Půdorys suterénu 1 - chodba 2 - výtvarná dílna 3 - imobilní wc 4 - čajová kuchyně 5 - technická místnost / kotelna 6 - sklad otopu Půdorys přízemí 1 - vstupní zádveří 2 - chodba 3 - kuchyně 4 - výuková a společenská místnost 5 - sklad 6 - chodba 7 - šatna 8 - wc muži 9 - wc ženy 10 - wc imobilní

Půdorys patra

1 - chodba 2 - kancelář 3 - wc a umývárna 4 - garsoniéra

Půdorys podkroví 1 - chodba 2 - turistické ubytování 3 - sklad

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři