Architektura /

Den OK 2008 | #4 | Jaroslav Hulín: Umění a architektura

Na blok studentských projektů navázal mladý český architekt Jaroslav Hulín, který prezentoval své zkušenosti z působení v londýnské pobočce společnosti Arup. Pracoval ve skupině nazvané Advanced Geometry Unit, která se v rámci větší společnosti věnuje problémům řešícím složitou geometrii od projektu až po výrobu. Některá z řešených zadání se týkala velkých uměleckých projektů určených pro veřejná prostranství a celá přednáška tak byla věnována prolínání umění a architektury se zaměřením na konstrukce a výrobu rozsáhlých výtvarných objektů.

Marek Růžička , 11. 6. 2009

 

Úvod přednášky připomenul, že nejde o nové téma ale podobné problémy řešili stavitelé v historii už mnohokrát. Z písemných záznamů je známý jeden ze sedmi divů světa, Rhodský kolos, který chránil přístup do přístavu na ostrově Rhodos už kolem roku 280 před naším letopočtem. Dalším příkladem byla známá Socha Svobody, jejíž vnitřní nosnou konrtukci tvoří příhradovina od známého inženýra Gustava Eiffela, autora Eiffelovy věže v Paříži. Ve vnitřních prostorách Sochy Svobody vznikají zajímavé meziprostory a styky rovných ocelových konstrukcí s tvarovaným vnějším pláštěm. Další gigantickým dílem je plastika Krista s rozpřaženýma rukama v jihoamerickém Riu de Janeiru z roku 1931.   Jedním ze současných výtvarníků, který řeší podobné problémy, i když v menším měřítku je Anthony Gormley. Jde například o plastiku Angel of the North z roku 1998, Spacestation z roku 2007, White Cube (2008) či Dublin Docklands Sculpture čekající na rozhodnutí, zda bude realizována. Přednáška se zaměřila na projekt Morning Line od autora Mathew Ritchieho. Projekt byl realizován ve spolupráci Aranda/Lasch a Arup AGU (Advanced Geometry Unit). Jde o strukturu velkých rozměrů s fraktálovým dělením určenou pro veřejné prostory. Výtvarná prostorová struktura se může prolínat se stejnou dvourozměrnou strukturou vytvořenou na zemi. První realizace byla smontována na střeše velké stavby, ale struktura je vyrobena jako demontovatelná a tranportovatelná na jiné místo. Z důvodu zatížení stávající střechy i kvůli budoucímu transportu byl nakonec místo zamýšlené oceli zvolen hliník. Zdánlivě nekonečně komplexní struktura je vytvořena z několika modulových prvků. Každý z prvků má několik základních rozměrů a jenotlivé prostorové buňky na sebe navzájem navazují jako velký fraktálový krystal. Prvky bylo možné vypálit z rovinných plechů, ohnutím a propojením jednotlivých částí vznikla prostorově tuhá ornamentální konstrukce. Jednotlivé prvky byly propjeny pomocí styčníkových plechů různých rozměrů spojovaných šrouby. Statická analýza probíhala prověřováním zjednodušeného prostorového modelu.   Jiným výtvarníkem, se kterým společnost Arup spolupracovala na řešení výtvarných objektů byl Anish Kapoor se skulpturou velkých rozměrů nazvanou Marsyas. Ta byla vytvořena z napínané rudé membrány sešité z mnoha různě střižených pruhů, aby mohlo být dosaženo zamýšleného tvaru.

 

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři