Architektura /

Duch a místo

"Kniha o architektuře 21. století citlivé k okolnímu prostředí a svým uživatelům, Kniha, kterou, by si měli přečíst nejen architekti." S tímto podtitulem vyšla počátkem letošního roku zajímavá publikace, která přináší mnoho nevšedních pohledů, otázek i odpovědí pro všechny, kteří se snaží porozumět prostoru a budovám kolem nás. Autor knihy architekt Christopher Day nabízí přístup, skrze který lze pomocí architektury pozvednout kvalitu lidského života, nabízí řešení a vlastní nápady, ale nestává se moralistou.

Aleš Kozák , 12. 7. 2004

Christopher Day nejdříve vysvětluje principy fungování společnosti, věnuje se minulosti i současnosti a snaží se nalézat řešení vhodná pro budoucnost. Jeho hlavním principem pro architekturu a život v ní, nikoliv s ní, je lidské jednání, myšlenky a city. Takové faktory totiž nejvíce ovlivňují náladu určitého místa, jeho ducha, genia loci. Každý prostor pak zpětně ovlivňuje život v něm, dokáže škodit i pomáhat a člověk se musí snažit nalézat rovnováhu. Jak?

Foto: eArch
Realizovaný projekt budovy banky ve Frankfurtu - ÖkohausModerní prostředí našich měst je utvářeno myšlenkami, které nerespektují souvislosti. Člověk měl dlouhou dobu velice blízko k přírodě a to v každém z nás zůstalo zakotveno víc, než si možná dokážeme připustit. Oslabení těchto vztahů pak způsobuje, že mnoho urbánních celků působí vyprahle a smutně. Tato základní myšlenka ovšem neznamená, že by se člověk měl vracet do lesů a do času minulosti. Právě naopak, moderní doba musí být a je vždy jiná, změna je součástí růstu. Je ale nutné naučit se chápat a respektovat okolí, souvislosti a také sama sebe. Každá lidská činnost, tedy příčina, nutně nalézá odezvu v následcích. Christopher Day své názory dokumentuje na konkrétních zkušenostech z praxe, mnohé vysvětluje pomocí kreseb a fotografií, propojuje vlastní myšlenky s realitou. Jeho, v mnohém alternativní přístupy, nejsou nijak radikální, ale snaží se o pochopení vztahů mezi člověkem a budovaným prostředím. To co je dobré, může být zároveň i jednoduché a finančně nenáročné. Každá lidská činnost by měla respektovat přírodu, což autor knihy dokumentuje v zajímavém využití vody, proudění vzduchu, denního světla, ročních období, rostlin, větru či podprahových efektů. Stejně tak je nutné se věnovat i problémům komunit, pracovnímu prostředí, sousedským vztahům, dennímu cyklu rodiny, náladám či kriminalitě. Klíčovou roli pro každou stavbu ovšem představuje její vyzařující energie a tu lze při dodržení jistých zásad formovat a utvářet. Výsledek práce zodpovědného architekta by pak měl vždy směřovat k rovnováze a životnímu růstu jednotlivce i celé společnosti. Jestliže takového výsledku není dosaženo, dochází k disharmonii a ta se promítá do lidského chování i zdraví. Každý, kdo se zabývá utvářením či přeměnou hmotného okolního světa, by měl znát principy, ze kterých tzv. zdravá stavba vychází. Jedině taková budova může totiž podporovat život a jak dokládají konkrétní příklady i léčit. Prostor pro léčbu neznamená nutně jenom nemocniční areál, ale zejména prostory domova a práce, ve kterých trávíme většinu našeho času.V některých názorech lze autora knihy přirovnat např. ke známému rakouskému umělci Friedrichu Hunderwasserovi. Ten totiž rovněž popírá přímku a dokonce ji i zakazuje. Christopher Day je ovšem více architekt než umělec a svoje poznatky propojuje s výzkumem a zkušenostmi odborníků, na které v knize mnohokrát odkazuje. To činí publikaci ještě více zajímavější a může tak sloužit jako výchozí zdroj pro další informace. Názory obsažené v této publikaci tak inspirují ke změně, k odpovědnosti a k zamyšlení se nad pojetím architektury. I přes odborný text lze ovšem knihu doporučit nejenom odborníkům, ale i všem lidem, kteří souhlasí s názorem, že budovy znamenají víc, než zastavěný prostor. Britský architekt a enviromentalista Christopher Day (*1942) u nás nepatří k osobnostem obecně známým, odborník si však jeho jméno rychle spojí s počátky ostrovní ekologické architektury.S využitím elementů světla, vody, země, tepla a vzduchu hledá Christopher Day cesty, jak pojmout lidský prostor, jak organizovat lidské prostředí, jak vytvořit příjemné stavby. Kniha Duch a místo ukazuje, jak nakládat s udržitelným prostředím skrze sociální momenty vnímání a obývání staveb. Jak sladit tělesné, fyzikální s duševním. Na mnoha příkladech domů, které neničí, neomezují a nedeformují své okolí, autor předvádí, jak můžeme stavět domy, které naopak povznášejí našeho ducha, posilují vztahy mezi obyvateli domu a jsou příjemné na pohled i pro přírodu. Publikace je bohatě vybavena autorovými kresbami, náčrty, schématy a fotografiemi.Jak říká v předmluvě Sue Roafová:...tato kniha je o tom, jak svět skrze lepší stavby učinit lepším místem našeho pobytu. Říká nám, jak dostat do souladu naše ego a "eko". Jde o tom, jak respektovat udržitelný rozvoj a zároveň vnést ekologii do mezilidských vztahů a okolního prostředí.Knihu si lze objednat se slevou přímo u Vydavatelství ERA za 297 Kč

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři