Architektura / bytové domy

Dům s oranžovým kopím

Prodloužení metra do stanice Nádraží Veleslavín bylo impulsem pro novou výstavbu, která postupně vzniká v návaznosti na historické jádro původní obce Veleslavín. V bezprostřední blízkosti stanice metra vyrostl nový bytový dům, který citlivě navazuje na okolní zástavbu, zaceluje proluku a vytváří přirozenou dominantu ulice na exponovaném nároží.

Karolína Řeháčková, Cembrit a. s. , 13. 3. 2017

Základní hmota domu daná okolím

Základní hmotové řešení obytného domu vychází z kontextu místa. Autoři se nechali vést tvarem pozemku, morfologií terénu a strukturou okolní zástavby. Nově navrhovaný bytový dům půdorysně i výškově navazuje na zástavbu na sousedních pozemcích. Výrazná nárožní poloha sama o sobě jasně definuje hmotu objektu, která je dále zdůrazněna navrženým architektonickým řešením.

Jedná se o obytný dům o čtyřech bytových podlažích, z nichž poslední bylo navrženo jako ustupující. Obytná funkce je v parteru doplněna nebytovým využitím.

Akcentované nároží

Snahou autorů bylo navrhnout hlavní hmotu domu co nejjednodušší s minimálním členěním fasády, s jasnými horizontálami parteru a hlavní římsy. Siluetu objektu dotváří ustupující patro, které sleduje uliční průčelí pouze částečně, hlubší ustoupení vytváří pobytové terasy. Nároží ustupujícího patra naopak navazuje na hranu spodních podlaží a vytváří prostorový akcent podtržený navíc výrazným rámem pergoly nad střešní terasou a vertikálou nárožního sloupu.

Význam nároží pohledově se uplatňujícího z prostoru Evropské třídy je podpořen řešením fasád. Nižší výška objektu daná hladinou okolní zástavby je kompenzována převážně vertikálním členěním průčelí. V hladkých plochách fasád jsou v pravidelném rytmu rozmístěna francouzská okna. Každý okenní otvor je zvýrazněn svislým barevným pásem v žlutooranžovém odstínu. Motiv barevných pásů koresponduje s vertikálním členěním obkladu ustoupených částí průčelí, parteru, schodišťového jádra a ustoupeného podlaží. Zábradlí před francouzskými okny i zábradlí terasy ustupujícího patra vyřešili autoři v podobě skleněných transparentních výplní tak, aby vertikalita členění průčelí nebyla narušena.

Jemná harmonie kontrastů

Materiálové řešení fasád je kombinací omítaných ploch a obkladů. Hlavní třípodlažní předsazená hmota budovy byla navržena ve světlešedém tónu omítek. Ustupující části fasády jsou obloženy velkoformátovými vláknocementovými deskami Cembrit v několika světlých okrových odstínech. Rámy oken a vstupních dveří i garážová vrata jsou provedena v šedočerném grafitovém odstínu tak, aby bylo podpořeno celistvé působení ploch na fasádě a potlačeno členění jednotlivých okenních otvorů.

Oranžové akcenty provázejí celou budovu od parteru až po střechu, kde vrcholí výrazně akcentovaným nárožím v podobě obdélníkového ocelového rámu v žlutooranžové barvě, neseného nárožním sloupkem. Tento tvarový a barevný akcent je doplněn velkoplošnou mobilní svinovací roletou ve světle žlutém tónu. Méně výrazné je zastínění terasy na jihovýchodním nároží, kde rám a nárožní sloupek materiálově odpovídají obkladu ustupujícího patra.

Autoři při výběru fasádních obkladových desek vhodně kombinovaly jemné pastelové okrové odstíny desek Cembrit Patina s výraznějšími oranžovými pásy u oken, které jsou provedeny z desek Cembrit Cover. Tmavý obklad předsazeného venkovního schodiště tvoří desky Cembrit Solid, které jsou unikátní tím, že mají stejnou barvu povrchu i jádra. Toho bylo využito při výřezech nápisu přímo do fasádní desky.

Konstrukční řešení

Všechny svislé i vodorovné nosné konstrukce jsou řešeny jako železobetonové monolitické. Rovněž mezibytové stěny jsou z monolitického železobetonu. Vnitřní bytové příčky byly vyzděny z cihelných bloků. Obvodový pláště je na většině domu řešen pomocí monolitické železobetonové konstrukce s provětrávanou fasádou s obkladem z velkoformátových vláknocementových desek. V předsazených částech fasády bytových podlaží byl použit kontaktní zateplovací systém.

  • Autoři: Milan Hrůza
  • Země: Česká republika
  • Zodpovědný projektant: Aleš Volf
  • Město: Praha 6 - Veleslavín
  • Ulice, číslo: Veleslavínská 46
  • Datum projektu: 2014
  • Realizace: 2016
  • Materiál: Fasádní desky - CEMBRIT

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři