Architektura /

Europan - architektura a urbanismus v evropském kontextu

Europan je nizozemská organizace, která společně s dalšími evropskými zeměmi organizuje soutěž na rozmezí architektury a urbanismu. Je určena diplomovaným architektům do čtyřiceti let, ve všech zemích je pořádána podle stejných pravidel a na totožné téma. Význačným znakem Europanu je fakt, že organizace se nezaměřuje pouze na uspořádání soutěže, ale vítězům je následně dána možnost svůj projekt realizovat. 54 z oceněných projektů minulých ročníků je buď ve stadiu realizace nebo bylo již realizováno. Nutno poznamenat, že pro své tvůrce jde nezřídka o první provedení jejich návrhu. >>>

Petr Dolejší , 10. 12. 2002

EUROPAN 6 Šestý ročník Europanu byl vyhlášen na téma "Mezi městy - funkční pestrost a architektonická různorodost". Vědeckou radou bylo vybráno 65 míst v Evropě pro vypsání architektonicko-urbanistické soutěže. Jejím účelem bylo dát jednak příležitost mladým architektům představit svoje názory na urbanizaci současných měst a hlavně poskytnout zastupitelstvům a investorům nové ideje na řešení problematiky bydlení v současném městě.EUROPAN CZ Šestého ročníku soutěže se poprvé zúčastnila Česká Republika, která je od roku 1999 jedním z 19 členských států evropské federace Europanu. Za lokalitu byla do soutěže vybrána jižní část Smíchova, jedné z nejdynamičtěji se rozvíjejících částí Prahy, která se v posledních několika letech mění na městské centrum. Mladým českým architektům se tak otevřela příležitost zúčastnit se mezinárodní soutěže nejen pro Prahu, ale i na kterékoli ze zmíněných 65 míst v Evropě. Překvapením však malá účast způsobená snad nedostatečnou propagací soutěže v architektonických kruzích. Zúčastnilo se pouze 6 týmů pro Prahu a nikdo v jiných státech. Vítězné projekty Europanu 6 jsou vystaveny na Staroměstské radnici, pouze však do středy 11. prosince. Nejvíce odměn získali němečtí architekti, kteří zvítězili též v soutěži na pražskou lokalitu:1. cena - J.Kessner, Ch. Dvorak

Foto: eArch
Foto: eArch
Foto: eArch
2. cena - A.Lang, K.Arthen, F. Roger, F. von Rosenberg, S. Mutterer
Foto: eArch
Foto: eArch
Foto: eArch
EUROPAN 7 Titul sedmého ročníku zní "Předměstská výzva - urbanistické napětí a rozmanitost bydlení". Oblasti, které se ve dvacátém století rozvinuly na okrajích nizozemských měst, mají charakteristické předměstské klima, které mnozí lidé považují za přínosné. Tyto místa mají podobu zelené zástavby malého měřítka. V posledních letech se však mění struktura obyvatel v těchto oblastech. Zatímco původně to byly mladé rodiny, které utíkaly z hektického života velkoměst, dnešní populace stárne. Přílivem nových obyvatel, přitahovaných nižší cenou nemovitostí, se změnila nejen struktura domácností, ale i požadavky na bydlení a občanskou vybavenost. Nestačí již výstavba rodinných domků se zahradou, ale ukazuje se potřeba souvisejících obchodů, škol, služeb, sportovních a kulturních zařízení. To je otázkou i u nás, kde se postupně ukazuje, že budování předměstských bytových kolonií bez souvisejícího vybavení, je krokem do neznáma.Aktuální soutěž si klade otázku, jak mohou být předměstí transformována v udržitelné městské části a jakou tvář urbanistických celků a architektury mohou přinést současné požadavky společnosti na životní prostředí. Europan 7 hodlá podněcovat využití nových typologií, prostorovou flexibilitu a rozmanitost městského území. Ve zkratce se zaměřuje na různorodost forem bydlení, programovou náplň, trvale udržitelné urbanistické struktury a definování suburbánního životního stylu. Komité českého Europanu připravilo podmínky pro konání 7. ročníku v naději, že tentokrát bude ohlas zřetelnější. Vědecká rada Europanu přijala pražskou lokalitu – území Palmovky v pražské Libni, jako jednu z 67 soutěžních území 7. ročníku. Soutěž bude vyhlášena počátkem příštího roku a poprvé proběhne celá procedura registrace přes internetovou stránku, otevřenou pro tento účel v den vyhlášení soutěže. Zde budou k dispozici i veškeré informace o soutěži. Vyhlášení - 13.1.2003Soutěžní přehlídka - 14.-16.2.2003Termín přihlášek - 2.5.2003 Termín pro odevzdání návrhů - 2.6.2003Vyhlášení výsledků - 8.12.2003Registrace - 100 EUREUROPANEUROPAN CZ

Klíčová slova:

EARCH 1.0 urbanismus

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři