Architektura / bytové domy

Historicky první architektonickou soutěž na městský development v Praze vyhrál Atelier Bod architekti

Soutěž na městský bytový dům V Botanice navrhne studio Bod architekti Foto: PDS

Historicky první architektonická soutěž na městský development v Praze má svého vítěze. Bytový dům V Botanice s 56 městskými nájemními byty a maloobchodním prostory v přízemí, který se nachází mezi ulicemi V Botanice a Matoušova v Praze 5, navrhne pražské studio Atelier bod architekti. Odborná porota vedená Borisem Redčenkovem ocenila celkový návrh bytového domu, který je přiměřený urbanistické situaci, zajímavé architektonické i materiálové řešení fasády, vytvoření klidného uzavřeného dvora a dobré dispozice bytů. Detailní práce na projektové dokumentaci pro územní řízení budou zahájeny po uzavření smlouvy s vítězem soutěže.

Pražská developerská společnost , 4. 8. 2022

„Návrh bytového domu V Botanice, který vzešel z architektonické soutěže, mě osobně potěšil. V proluce městského bloku na hlavní smíchovské třídě vyroste reprezentativní dům odpovídající nárokům jak na moderní bydlení i soudobou architekturu. Po odborné stránce oceňuji zejména celkové řešení projektu, který se stane spojnicí dvou protichůdných staveb jako je barokní Portheimka a pyramidální banka Karla Pragera. Městské nájemní byty V Botanice budou určené pro preferované profese, které zajišťují chod a služby města nebo matky samoživitelky. V přízemí domu budou obchody a služby,“ říká Petr Hlaváček, první náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj.

„Moderní bytový dům podle návrhu Atelieru bod architekti výborně zapadá do historizující zástavby okolo smíchovské Portheimky. Navazuje na ni svou výškou (dům má šest pater + jedno ustupující) a materiálovým řešením fasády a společných prostor (keramické obklady, štukové omítky a dřevěná okna). Důsledně promyšlené je dispoziční řešení zohledňující vybavení jednotlivých bytů mobiliářem a zařizovacími předměty. Výborná je také celková efektivita využití ploch, která se projeví pozitivně v ekonomice projektu,“ doplňuje Rastislav Tomaščík, projektový manažer Pražské developerské společnosti zodpovědný za přípravu bytového domu V Botanice.

Boris Redčenkov, předseda odborné poroty architektonické soutěže, uvádí: „Vítězný návrh svým celkovým pojetím působí v lokalit samozřejmým a uklidňujícím dojmem. Stabilizuje složitý kontext daného místa a je důstojným partnerem Portheimky a kostela sv. Václava. Zaujalo nás architektonické a materiálové řešení fasády domu a vytvoření klidného uzavřeného prostředí dvora jako místa pro společenský kontakt jeho obyvatel. Zároveň bych chtěl vyzdvihnout profesionální organizaci architektonické soutěže ze strany Pražské developerské společnosti.“

Na dalších místech se v užším kole architektonické soutěže umístila architektonická studia ov architekti (2. místo) a rakouský ateliér Baumschlager Hutter (3. místo).

Foto: Vítězný návrh přirozeně a nenásilně zapadá do okolí Portheimky a kostela sv. Václava na pražském Smíchově

Základní údaje o architektonické soutěži

Historicky první architektonická soutěž na polyfunkční dům V Botanice byla zahájena v březnu 2022 a dne 1. srpna 2022 byly vyhlášeny její výsledky. Soutěž se řídila zásadami odpovědného veřejného zadávání, k nimž patří Politika architektury a stavební kultury ČR (MMR, 2015), Davoská deklarace (2018) a Zadání investora pro městskou bytovou výstavbu (IPR + PDS, 2020).

Byla organizovaná podle zásad České komory architektů ve spolupráci se společností CBArchitektura. Soutěžní návrhy byly posuzovány z těchto hledisek: urbanistické a architektonické řešení, pozitivní vliv na okolní prostředí, soulad s charakterem lokality, funkční dopravní řešení, energeticko-provozní hospodárnost.

Ceny a náhrady výloh v soutěži jsou stanoveny na 1,9 mil. Kč.

Foto: V rámci soutěže bylo posuzováno několik faktorů, například energeticko-provozní hospodárnost

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři