Architektura / rodinné domy

Jak to udělat, aby stavba domu dávala smysl? Vyplatí se přemýšlet o jeho energetické nenáročnosti

Mimořádně energeticky úsporné rodinné domy byly díky Smysluplnému celku HELUZ realizovány nedaleko golfového hřiště v Mladé Boleslavi Foto: HELUZ

Energetickou úspornost budovy ovlivňuje už samotná volba stavebního systému a technologie. Vedle finančních úspor a environmentální zodpovědnosti k výstavbě budov s téměř nulovou spotřebou energie motivují nové legislativní požadavky. Jak a z čeho ale takovou stavbu co nejlépe zrealizovat? Společnost HELUZ, jeden z největších výrobců zdících materiálů v České republice, říká, že stojí za to vsadit na ucelený koncept, ten nabízí jejich nová iniciativa Smysluplný celek.

EARCH.CZ , 15. 5. 2023 / Advertorial

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie se vyplatí realizovat jako „smysluplný celek“

„Základní standard pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie nZEB, z anglického ‚nearly zero-energy buildings‘, stanovila již na jaře 2020 vyhláška o energetické náročnosti budov (č. 264/2020 Sb.). Její příliš široce nastavené rozpětí spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů (60 až 160 kWh/m²/rok) ovšem nenutilo novostavby ke skutečné energetické úspornosti. Od ledna 2022 proto došlo ke zpřísnění limitu na 75 kWh/m²/rok, což už vyžaduje užší spolupráci architekta a projektanta s energetickým specialistou,“ vysvětluje mluvčí společnosti HELUZ Eliška Smolová.

Iniciativa Smysluplný celek vysvětluje a nabádá stavebníky, aby ke stavbě domu přistupovali koncepčně. Radí, jak se vyvarovat nehospodárnosti budovy, nízké vzduchové neprůzvučnosti nebo degradaci stavebního materiálu. Jejich ucelený systém zahrnuje vše pro celou hrubou stavbu, vyjma základů. Čítá cihly, překlady, komínové komplety a v neposlední řadě masivní stropy. HELUZ má vše pro svislé a vodorovné konstrukce, což stavebníkům umožňuje stavět s jediným výrobcem.

Energetickou nenáročnost domu je třeba podchytit už ve fázi projektu

Ale proč je dobré stavět s produkty od jednoho výrobce? Pokud se stavba realizuje v uceleném systému, funguje výsledná obálka jako kompaktní pouzdro, a díky tomu nabývá mnohem lepších vlastností. Rozhodně se nevyplatí budovu stavět z různých materiálů nebo produktů, které spolu vzájemně nespolupracují. Budova postavená ze stavebních komponentů jednoho výrobce dosahuje vysoké homogenity, a tím pádem i lepších tepelně izolačních parametrů.

Foto: Tepelněizolační broušené cihly vyplněné expandovaným polystyrénem - HELUZ FAMILY 50 2in1 broušená

Smysluplný celek není pouze řada stavebních produktů – je to komplexní program, který si klade za cíl činit mezi staviteli a stavebníky osvětu. Energetickou nenáročnost domu je totiž důležité podchytit už na samotném začátku. Základem je navrhnout dům z takového systému, který redukuje energetickou náročnost domu v konstrukci i stavbě samotné. Pokud se úpravy a konstrukční detaily řeší až při samotné realizaci stavby, mohou se vícenáklady na snížení energetické náročnosti objektu vyšplhat i na půl milionu korun. Chytré řešení a důraz na kvalitní stavební systém v kombinaci s promyšleným architektonickým řešením předchází nežádoucím vícenákladům.

Proč se nezastavit pouze u tepelněizolačních vlastností produktů

„Tepelněizolační vlastnosti vždycky byly tím hlavním kritériem při výběru materiálu. Výrobci se předháněli, kdo bude mít hodnotu ‚U‘, která značí součinitel prostupu tepla, nejnižší čili nejlepší. V tomto ohledu HELUZ vždy dominoval, a od roku 2011, tedy od příchodu produktových řad HELUZ Family a HELUZ Family 2in1, stále drží prvenství v nejlepších tepelněizolačních vlastnostech na trhu. Tepelněizolační vlastnosti však nejsou tím jediným důležitým aspektem. Smysl dávají právě v kombinaci s vysokou schopností tepelné akumulace zdiva a tepelnou setrvačností. Ty zajišťují to, že dům v zimě teplo podrží a dokáže s ním pracovat v čase – rychle nevychladne a v létě zase nemá tendence se přehřívat. Tyto benefity jsou opravdu výrazné, náklady na chlazení domu jsou značně ušetřeny nebo vůbec nevznikají,“ vysvětluje Eliška Smolová jednu z mnoha výhod realizování stavby v kompletním systému. Mezi neopomenutelné vlastnosti řadíme i vzduchovou neprůzvučnost čili akustický útlum a velmi důležitá je také samotná životnost materiálu, která se pohybuje na úrovni 180 a více let.

Foto: Pokládka keramických stropních panelů HELUZ

Protože k výsledné energetické úspoře výrazně přispívá právě tepelná akumulace a setrvačnost, jsou pro stavbu ideální stavební materiály HELUZ. Ty lze použít v obvodové konstrukci i pro mezipokojové příčky a kombinovat je s keramobetonovu vodorovnou konstrukcí, která se bude z hlediska vlastností chovat stejně jako ta svislá. „HELUZ nabízí dva typy konstrukce – pro stropy a střechy. Pro stropy je velmi vhodný systém HELUZ Miako, který lze snadno realizovat i svépomocí. Druhou alternativou jsou keramobetonové panely, ze kterých je možné provést stropy, rovné střechy, ale i střechy šikmé a sedlové, a to až do sklonu 40 stupňů. Obě řešení jsou vhodnou a zároveň cenově výhodnější alternativou železobetonových stropů. Cílem je, aby plně nahradily lehké konstrukční řešení stropů nebo střech. Konstrukce jsou zároveň připravené na případné budoucí vybudování přístavby, výhodné tedy nejsou jen z hlediska parametrů ovlivňujících energetickou nenáročnost, ale dávají volnost i z hlediska budoucího využití stavby. Výhodou obou řešení je také zkrácení času výstavby,“ popisuje Eliška Smolová.

Z hlediska letní stability domu zase výrazně pomůže efektivní systém stínění. Součástí Smysluplného celku je tak i nosný roletový a žaluziový překlad HELUZ Family 3in1, který umožňuje integraci stínicí techniky bez tepelných mostů.

Tepelněizolační zdivo už není potřeba zateplovat

„Z hlediska energetické náročnosti domu a budoucích úspor na energiích je nejdůležitější koncepční přístup ke všem prvkům konstrukce domu. Není nutné zbytečně předimenzovat obvodové zdivo dodatečným zateplováním už tak tepelněizolačního zdiva. Naopak je třeba dotáhnout všechny prvky konstrukce do smysluplného celku, který nevykazuje.

žádné slabé místo,“ říká Eliška Smolová a dodává: „Klíčový význam má pečlivě vytvořená a kvalitně navázaná kombinace masivní (těžké) stropní konstrukce s konstrukcí obvodového zdiva. Zjednodušeně lze říci, že pokud zvolíte těžký strop a odstraníte tepelné mosty, nemusíte předimenzovat obvodové zdivo, abyste vyhověli požadavkům na energetickou náročnost budovy, jelikož dům bude fungovat jako celek. Smysluplný celek.“

Vsadit na konstrukci, kterou není třeba dodatečně zateplovat, se vyplatí i z estetického hlediska. Pro současné architektonické přístupy, které rády pracují s materiálovou a konstrukční „pravdivostí“, jde o elegantní řešení bez nutnosti dělat kompromisy v energetické náročnosti i výsledném vzhledu stavby.

SPONZOR

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 15. 5. 2023
  • zdroj: * Reklamní sdělení

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři