Architektura / bytové domy

Kam se singles? Šup s nimi na střechu!

Singles okupují střechy panelových domů jako nevyužitý stavební pozemek. Za jediný pevný bod v životě Singla považujeme jeho zaměstnání. Proto navrhujeme mobilní bydlení, které lze přemistit do nového působiště - vzit prostě celý byt a začít bydlet na jiné střeše. Stačí k tomu vyřazený kontejner, volná střecha a jeřáb. Po singles tak nezůstanou opuštěné byty - neobyvatelné prostory bez užitku.

EARCH.CZ , 29. 3. 2011

REVIT OPEN 2011 - BYDLENÍ PRO SINGLES V LIBERCI

Zvláštní cena MOLABu Bc.Martina Svobodová, Bc.Jan Císař, Bc.Kateřina Frejlachová FA ČVUT v Praze

Revit Open 2011Foto: eArch
Foto: eArch
Foto: eArch
Foto: eArch
Foto: eArch
Foto: eArch

Singles jsou lidé, kteří z různých důvodů, ať již dobrovolně, či nedobrovolně volí , nebo jsou nuceni žít život o samotě, tedy bez partnera. Do této kategorie spadají relativně mladí lidé ve věku 25-4olet, kteří se rozhodli žít po delší dobu samy proto, aby mohly rozvíjet jiné než rodinné životní strategie. Čeština zatím pro anglický termín „ singles" nemá odpovídající český ekvivalent, dal by se přeložit jako nezadaní nebo bydlící sami. Singles také bývají většinou ekonomicky nezávislí. V odborné literatuře, zaměřující se na problematiku singles se často setkáváme s tímto tříděním :

dobrovolní dočasní (svou párovou budoucnost neuzavírají, ale v současné době mají jiné priority) dobrovolní stabilní (zvolili dobrovolně a nemají touhu svůj stav měnit) nedobrovolní dočasní (nejsou spokojeni se svým stavem a intenzivně hledají partnera) nedobrovolní stabilní (rozvedení či ovdovělí, kteří akceptují nebo rezignovali na svůj stav)

 

Revit OpenFoto: eArch

 

Pravděpodobnými důvody rozšíření fenoménu singles v české republice mohou být následky komplexních změn, které v české společnosti nastaly v 90. letech minulého století. Vytvořil se zde prostor pro svobodnou volbu životního stylu, lidem se otevírá více možností, mizí nátlak do rodinného života. Na trzích se snáze objevuje spolehlivější antikoncepce. Obecně se mění role ženy a muže ve společnosti. Mění se pohled společnosti na ženu žijící bez partnera obecně. Singles mohou být lidé, jež jsou samy programově anebo nechtěně. Ať už z důvodů objektivních např. stále nenacházejíc vhodného partnera pro uzavření plnohodnotného vztahu, nebo z důvodů subjektivních např. negativních zkušeností z předešlých vztahů. Někteří naopak proto, že mají obavu ze vztahu zadanosti potřebují větší pocit volnosti.

Domníváme se, že singles sice žijí sami, ale nedá se tvrdit že jsou úplně osamělí. Výzkumy prokázaly, že většina singlů udržuje nějakou formu pravidelných, nebo i dlouhodobých vztahů, přestože se charakterizují jako singles a jsou ekonomicky samostatné osoby. Většinou se jedná o tuto typologii vztahů:

vztah se ženatým, vdanou vztah na dálku a nárazový vztah víkendové manželství otevřené vztahy přítel/kyně do nepohody hra na dokazování si

Na základě tohoto předpokladu jsou v našem návrhu řešeny jednotlivě dispozice bytů. Byty jsou navrženy pro 1osobu, ale co do rozlohy bytu jsou dostatečně velké na to, aby v bytě přebývaly dvě osoby. A to nejen pro případ jednorázových návštěv , tak pro intenzivnější pobývání druhé osoby. Singles nalézají celou řadu zástupných činností a aktivit kompenzujících chybějící partnerské vztahy , z čehož mnohdy vyplývá velké pracovní vytížení a následný nedostatek času na svůj protějšek a nebo na jeho hledání. Umělci, architekti, kreativní lidé na volné noze, kteří nemají pevně stanovený pracovní režim a denní harmonogram si tvoří samy, často mívají daleko větší problém vyhradit si čas na svůj protějšek. Jejich aktivity jsou nárazové a těžko hledají mezeru ve svém režimu pro plánování budoucnosti ve dvou. Na druhou stranu, když se člověku opakovaně nedaří navázat vztah, pak jednou z věcí , co mu ukáže životní směr je jeho práce a seberealizace. Práci považujeme za jediný pevný a důležitý bod v životě singla. Single buduje kariéru a pro svou práci je ochoten udělat vše. Zajímá ho kariérní růst. Singl je místem svého bydliště pojen v souvislosti s prací. Potřeby singla se budou úměrně přizpůsobovat práci. Single se často stěhuje do jiného města v závislosti na změně povolání. Nemá jiné závazky než práci. V této souvislosti navrhujeme pro singles mobilní bydlení, kterým jim umožníme vzít si svůj příbytek s sebou a nic složitě nestěhovat, neopouštět plně vybavený byt plný vzpomínek pokaždé, když se naskytne lepší pozice v jiném městě. Systém umožňuje singlovi připojit se svým bytem na jádra stejného typu paneláku v jiném městě. Zároveň jediné, na čem je systém závislý jsou bytová jádra stávajícího panelového domu a ty jsou stejné i na ostatních typech panelových domů . Vzhledem k poloze jader a půdorysnému rozměru střechy by se pozměnil nosný rošt a mohly by se tímto způsobem využít i jiné střechy než panelového domu typu T06B. Ke stávajícím jádrům protaženým nad střešní rovinu se kontejnery tedy připojují z vnější části, nikoliv integrováním jader do interiéru. Tento princip nám rovněž umožnil větší variabilitu.

 

Revit OpenFoto: eArch

 

 

Revit OpenFoto: eArch

 

Flexibilitu klademe v našem návrhu na první místo. Z toho důvodu vymýšlíme konstrukci která bude z hlediska výstavby rychlá, nenáročná, bez velkého zásahu do stávající konstrukce. Přínos vidíme v normálním fungování panelového domu během výstavby, který pro nájemníky nepřináší žádné omezení typu hluk , prach , lešení, zatížení výtahu dělníky apod.

Návrh se nikterak nesnaží o dostavbu panelového domu , která by vycházela ze současného stavu, či na něj nějakým způsobem navazovala. Naopak vytváříme na střeše domu odlišný svět singlů v protikladu k nižším patrům , kde se vyskytují rodinné prototypy. Singlové nenarušují život stávajících obyvatel a naopak. Výstavba proběhne pomocí jeřábu, který bude zdvihat jednotlivé jednotky kontejnerů, které budou předem vybavené a připravené k následné sestavě do bytových komplexů, která proběhne na střeše. Na střechu jsou kontejnery kladeny do výše zmíněného nosného příhradového roštu, který kopíruje modul. Modulární systém používáme jako reakci na výstavbu panelových domů, u kterých se rovněž setkáváme s moduly.

Díky tomuto systému není nutná přestavba stávající střechy. Ta by byla maximálně před osazením roštu patřičně zaizolována. Rošt si od konstrukce střechy udržuje značnou distanci , která nám pohodlně umožňuje odvést dešťovou vodu v mezeře podroštové konstrukce či dřevěných palubek vyplňujících místa mezi jednotlivými byty.

Přístup na samotnou střechu je proveden v rámci kontejneru uloženého ve svislé poloze „plazícího se" po fasádě domu. Neprotahujeme tedy výtahovou šachtu na úroveň střechy z hlediska náročnosti výstavby, ale oproti tomu počítáme s odstraněním parapetu prostředního okna ve výklenku mezipodesty v posledním patře a jeho přeměnou na dveře ústící do kontejneru, kterým bude single vystupovat nahoru do světa singles.

Prostor určený kontejnerové zástavbě je na střeše vytyčen rámem, jež tvoří zároveň i nosnou konstrukci pro schodiště, ale především také pro jeřáb s kočkou, který umožňuje další přeměny seskupení v horizontálním i vertikálním směru v rámci jedné střechy. Například posuny za lepším výhledem, přátelštějším sousedem apod. Naším návrhem povyšujeme opuštěné prázdné střechy.

Panelových domů na plnohodnotný stavební pozemek. Výpočty ukazují, že lidí žijících takto o samotě stále přibývá a tak bude potřeba hledat nové a nové lukrativní pozemky. Ekologičnost tohoto návrhu vidíme nejen v samotném použití lodních kontejnerů, které pravidelně po 3 letech ztrácí své využití, ale také v tom, že se ztrátou atraktivity lokality se singles přestěhuje bez sebemenšího zanechání stopy ve formě neobyvatelných opuštěných objektů. Snadná přemístitelnost hotových buněk je obecně nespornou výhodou (mobilní domy (mobilheims) jsou ve světě na vzestupu. V Americe postaví nejjednodušší varianty rodinných domů během čtyřiadvaceti hodin téměř kdekoliv, stačí se jen napojit na infrastrukturu a v případě stěhování za prací přepravit po dálnici jinam...)

Zdravotechnický systém řešíme co nejjednodušším způsobem. V souvislosti s návrhem, jehož výhoda spočívá především v rychlosti výstavby, v mobilitě a tedy v co nejšetrnějším zásahu do okolní konstrukce, využíváme stávající instalace paneláku. Vytahujeme pouze instalační šachty a stoupačky do takové úrovně, aby bylo možné se bez problémů pomocí prefabrikovaného, systému kontejneru napojit na vodu a na kanalizaci. zároveň výstavbou nijak nezabraňujeme odvětrávání kanalizace.

Každý kontejner se napojí k vytaženému jádru. Uvnitř jádra budou osazeny nutné uzavírací ventily a vodoměry, přístupné uzamykatelnými dvířky z exteriéru.

Rozvody uvnitř kontejneru jsou vedeny buď ve stěnách, nebo v podlaze (kanalizace). Do kuchyní se případně, z hlediska větší vzdálenosti od stoupacího splaškového potrubí, dodá přečerpávací zařízení. V případě kapacitně nevyhovujících stoupaček se navrhne výměna a rekonstrukce potrubí, kterou mohou ocenit i obyvatelé panelového domu.

Střecha je odvodňována standardním způsobem, vnitřním svodem, nezávisle na kontejnerové nástavbě.

Ta je položena na roštu, který je od střešního pláště distancován - voda pod nim může volně protékat.

Stejně tak dešťová voda ze střech kontejnerů odtéká přes propustnou pochozí vrstvu pod nosný rošt a je odvedena stávajícím svodným potrubím paneláku.

Vytápění kontejnerů je zajištěno elektricky. Stejně jako v případě vody a kanalizace je elektrické vytápění v tomto případě nejefektivnější a nejjednodušší variantou. napojovat se na ústřední topení paneláku je velmi komplikované, protože stoupací trubky probíhají na různých místech a navíc u fasády ne v instalačn3 šachtě.

Ostatní nízkoenergetické možnosti - tepelná čerpadla, vzduchotechnika jsou pro náš případ - kontejnerové bydlení nevhodné především kvůli náročnosti instalace a skladebným rozměrům vybavení. Počítáme s podlahovým vytápěním, instalovaným při prefabrikaci kontejneru.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři