Architektura / administrativní stavby

Kancelář jako op-artové dílo

V seriálu finalistů ceny Miese van der Rohe se opět vracíme do Portugalska, dokonce ke stejné železniční trati jako naposled. Tentokrát však porotu nezaujal rodinný dům, ale nízkoenergetické kanceláře, sídlo tamější energetické společnosti, které je opláštěno sošně provedeným slunolamem a které stírá rozdíl mezi veřejným a soukromým prostorem.

AIRES MATEUS , 24. 2. 2017

Kanceláře EDP Headquarters jsou novým sídlem vedení největší portugalské energetické společnosti EDP. Stavba s ambicí stát se novou ikonou města se vepisuje jako dynamická dominanta do rozvíjejícího se Lisabonského nábřeží a zároveň reflektuje inovativní image firmy.

Na místě pozemku kdysi příznačně stála elektrárna, před zahájením stavby zde byla už jen skládka navážky. Samotný pozemek stojí mezi říčním korytem (v tomto místě spíše už zálivem oceánu) a terasou kopců. Budova svým půdorysem pozemek beze zbytku vyčerpává: skládá se ze dvou věží spojených dvěma rampami (jižní a severní), tvořícími v uliční úrovni veřejný prostor. Pod ním obě věže propojuje podzemní patro, jež zároveň slouží jako velký vnitřní dvůr. V něm se spojují všechny cesty a okruhy a je ozařován čtyřmi velkorysými patii.

Kanceláře jsou situovány tak, aby byly dobře integrovány do města. Věže stojí kolmo k řece i kopcům a neblokují přirozené městské perspektivy. Stejná motivace stála za zřízením náměstíčka, díky němuž se patio budovy stává veřejným městským prostorem, prodloužením uličních tras. Věže jsou obsazené kancelářemi, v přízemí, hned naproti náměstíčku, se nachází dva obchodní prostory. Pod náměstím samotným lze nalézt foyer a většinu společných prostor včetně auditoria, kavárny, fitness centra a zasedacích místností. Ještě níže leží 4 patra parkovišť.

Podoba budovy vychází z úvahy nad funkcemi světla, stínu a průsvitnosti. Přes kompletní fasádu domu je jakoby přehozena látka, jejímž vzorem je sekvence bílých kovových linek. Ty vedou nepřerušeně od uliční úrovně přes střechu, zastřešují vnitřní dvůr a pokračují přes další z věží. Zároveň mají funkci stínidel, baldachýnů. Jakkoliv jsou napevno přichycené, úhel jejich sklonu je nastaven tak, aby šel proti nejostřejšímu, jihozápadnímu slunci. Naklonění linií navíc působí dynamicky a, podobně jako op-artová díla, mění podobu budovy podle úhlu pohledu pozorovatele. Linie tak jednou umožňují pohled dovnitř, jindy mu zase zcela brání. Celé budově zároveň dávají až sošný ráz.

Konstrukce celé stavby je rozdělena do dvou hlavních částí: podzemní patra jsou provedena v těžších, neprůhledných materiálech – bílý beton zde kontrastuje s celkovou prostorností obou dvorů i světelných průzorů. Věže, opláštěné sklem a lehkou kovovou konstrukcí, jež vyniká především ve fasádních liniích, naopak vynikají transparentností a průhledností. Interiérům dominuje nerezová ocel a hliník. Význam poloveřejných prostor podtrhuje obklad z bílého kamene.

Budovu se stává emblematickou hned ve dvojím smyslu: jednak díky svému architektonickému provedení, ale také jako symbol společnosti zde sídlící. Tím, že klade důraz na energetickou udržitelnost, reflektuje společenskou zodpovědnost firmy i trendy v energetice samotné. Na střechách věží jsou umístěny solární panely, budova schraňuje dešťovou vodu pro další užití, původ i kvalita materiálů jsou certifikovány. Budova je nízkoenergetická a získala i zlaté osvědčení LEED.

  • autor: AIRES MATEUS *
  • publikováno: * 24. 2. 2017
  • zdroj: * Mies van der Rohe Award

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři