Architektura / občanské stavby

Vznášející se ostrov umění

I malé město může mít světovou architekturu a světové instituce, jak dokazuje příklad portugalského Chavese. Zastupitelé odlehlého města projevili odhodlání i dobrou vůli a rozhodli se pro stavbu muzea věnovaného slavnému rodáku, malíři Nadiru Afonsovi. Na stavbu uvolnili prestižní parcelu v centru města a přizvali kvalitního architekta. I tak se ale stavba muzea musela vyrovnávat se značnými obtížemi, třeba tím, že stojí v záplavovém území. Výsledek ale stojí za to, nové muzeum svými čistými formami připomíná antický chrám a dává vzpomenout na staré římské osídlení, které zde kdysi stálo. Další z finalistů ceny Miese van der Rohe 2017.

Álvaro Siza Vieira , 3. 4. 2017

Muzeum stojí mezi městem Chaves a řekou Tamega, v pásu země, kde má podél vodního toku do budoucna vzniknout park. Má pravoúhlou formu a bylo umístěno přímo podél řeky. Na šířku měří 13 m, na délku 37 a ačkoliv se jedná o jednopodlažní stavbu, díky svému vyvýšení o 3 m oproti okolnímu terénu má celkovou výšku 11,6 m.

Hlavní přístup je veden přes rampu k vstupnímu nádvoří. Vchodem se vstupuje do foyer odkud lze přehlédnout všechny veřejně přístupné prostory: posluchárnu pro 100 lidí, knihovnu, bufet, šatny, muzejní obchod a vstup do exhibicí. Dispozice těchto 4 místností tvoří různá prostorová měřítka a proporce a stejně tak i různé podmínky pro přísun přírodního nebo umělého osvětlení. Hlavní halu lze snadno rozdělit uzavřením vrat/zdí, což jí dává jistou flexibilitu. Depozitář sbírek umění a pracovny mohou být při různých speciálních příležitostech také otevřeny veřejnosti.

Nadir Afonso (1910–2010) byl malíř tvořící ve stylu geometrického abstrakcionismu a světově proslulý umělec. Zastupitelstvo jeho rodného města přišlo s iniciativou na vytvoření Nadace Nadira Afonse, která má schraňovat a představovat dílo jak malíře samotného, tak dalších umělců. Nadace má dát vzniknout novému centru kulturní a umělecké aktivity, a to v odlehlé části Portugalska, kde město Chavez leží.

Parcela poskytnutá budově je v rámci města mimořádně prestižní. Jediným důvodem, proč pozemek zůstával doposud prázdný, je ten, že se jedná o záplavové území. Koryto řeky a tok vody je zde zvláště v zimě značně nepředvídatelný, ale vyvýšení podlahy muzea o 3 metry zajišťuje bezpečnost budově i jejím expozicím.

Muzeum samo o sobě není nijak velké, ale má množství funkcí a bohatou náplň, takže muselo být dosaženo rovnováhy mezi komplexností a různorodostí vnitřních prostor, aby si budova zachovala podobu homogenního celku.

Stavbu podpírá 19 souběžných zdí z bílého betonu, jež se rozkládají po celé délce budovy a z nichž každý má přibližně 30 m. Budova stojící na této masivní podpěře je ze stejného materiálu. Téměř výlučné užití bílého betonu na vnějším zdivu budovy tvoří ostrý kontrast s všudypřítomnou zelení vegetace a vodní plochy. Rampy, verandy a další venkovní prostory mají podlahy z mramoru nebo světlešedé žuly. Umocňují tak světlost betonu. Střecha je pojata jako zahrada, střešní okna a technická infrastruktura jsou překryty zinkovými pláty. Vnitřní zdi a stropy jsou taktéž provedeny v bílé, zhotoveny byly z probarveného sádrovce.

V některých prostorách (na záchodech, v kuchyni a pracovnách) je užit bílý mramor. Valná většina podlah je dřevěných. Celková plocha pozemku muzea je přibližně 16 000 m2, z čehož většinu pokrývá tráva. Prostor je dále organizován keříky a vegetací středního vzrůstu, jež tvoří cosi jako zdi a areál strukturují. Vysázeny zde byly místní druhy, vyžadující minimální údržbu. Přímo pod budovou muzea, na prostoru 2800 m2, do budoucna vyroste břečťanová zahrada.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři