Architektura / občanské stavby

Konverze pivovaru v Buštěhradě

Žlutou kartou oceněný studentský návrh revitalizace významného historického areálu respektuje dochovanou hodnotnou část historických staveb a citlivě řeší jejich transformaci s dostavbou pro nové funkční využití s převahou bydlení a rekreační funkce.

Monika Moravcová , 9. 12. 2011

Hlavním cílem bylo navrhnout praktické využití a řešení areálu a přispět tak k zachování historického souboru v době, kdy byly tyto stavby ohroženy celkovou demolicí. Tvarové řešení konceptů vychází z hlavní myšlenky utvořit dostatečný prostor pro možné setkání obyvatel Buštěhradu, jelikož funkce návsi v této obci chybí.

MÁ VIZE

Prvotní myšlenkou daného komplexu bylo výškové propojení vnitřního náměstí, úrovně rybníka a historického krovu, který se nachází v jedné z budov bývalého pivovaru. Toto propojení umožnila komunikační linie protínající objekty.

Vrchní část se stala odpočinkovým bodem, jednoduchá stavba nad hladinou rybníka. Dále se prochází do prostoru galerie. Přilehlá restaurace by v době výstav sloužila pro možné rauty či podobné akce a mimo tuto dobu by běžně fungovala jako restaurace pro denní stravování.

Přízemí objektu přiléhajícího vnitřnímu náměstí je využito pro zábavu, dvě bowlingové dráhy s menším občerstvením v pivním stylu. Jsou zde použity či zviditelněny objekty z doby pivovaru.

Vnitřkem komplexu probíhá klidová zóna, která je doplněna o vodní prvky, zeleň či světla navozující atmosféru v nočních hodinách. Ačkoliv vize bydlení by tento objekt částečně vesnici odcizila, zabezpečila by ho finančně. Proto k této funkci byl vystaven nový objekt doplňující původní. Bydlení by byla věnována také svrchní část pivovaru s podkrovím, v témže objektu se nachází byt pro správce komplexu. Ten by tak mohl být volně přístupný, ale zároveň hlídán.

Ocenění "Žlutá karta" udělují odborníci Katedry architektury vynikajícím studentským projektům, zhotoveným v rámci předmětů architektonická kompozice, ateliérová tvorba a projektům předloženým jako bakalářské a diplomní práce.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři