TechTower Plzeň: Areál je součástí většího rozvojového území, kde se počítá také s novými byty Foto: Petr Polák
Architektura / industriální a technické stavby

Místo pivních sudů rozvoj technologií. V Plzni proměnili vysloužilý pivovar na technologický park TechTower

V minulém roce byla v Plzni dokončena rozsáhlá konverze bývalého pivovaru Světovar, ze kterého se stal jeden z nejmodernějších technologických parků v Česku. Industriální památka tak nově slouží pro rozvoj inovativních firem a technologických nadšenců.

EARCH.CZ , 12. 4. 2023

Roku 1910 se v dnešní městské části Plzně Slovany začalo s výstavbou budovy akciové společnosti Světovar, která ve své době patřila mezi nejmodernější pivovary v Rakousku-Uhersku. Dominantní stavbu se železobetonovou konstrukcí podle návrhu architekta Bohuslava Strébla postavila významná stavební společnost Müller a Kapsa, přičemž jejím hlavním účelem bylo vertikální uskladnění a následné stáčení sudů piva. Kolem druhé světové války však budova ztratila své původní využití, následně se v ní opravovaly tanky a sloužila také jako armádní sklad.

Přestože se od poloviny 90. let stavba už nevyužívala, díky masivním železobetonovým konstrukcím se dochovala v solidním technickém stavu. Před několika lety pak došlo k rozhodnutí o přestavbě industriální stavby, která byla mezitím prohlášena kulturní památkou, na technologický park TechTower v rámci Plzeňského inovačního ekosystému PINE, jehož primárním úkolem je podpora technické komunity a inovativních podnikatelů.

Foto: TechTower Plzeň: Autoři dbali na citlivé zachování industriální paměti objektu

Architektonickým řešením konverze byla pověřena architektka Tereza Vojtěšková z ateliéru Vojtěšek architekti spolu s architektem Milanem Varvařovským. Cílem autorů návrhu bylo ve spolupráci s památkáři zachování a zdůraznění industriálního odkazu bývalé fabriky a její citlivé uzpůsobení nové funkci.

Aby se budova dala nově využít, bylo v první řadě potřeba dovnitř přivézt denní světlo, jelikož původní fasády téměř žádná okna neměly. Nová okna byla přitom zvolena s lehce historizujícím členěním odpovídajícím industriálním stavbám. Zároveň bylo nutné vnitřní prostory vzájemně propojit a provázat – a to horizontálně i vertikálně – a promyslet jejich logické funkční využití i prostorové návaznosti. Pomocí vložených pater mohlo dojít také k navýšení kapacit.

Foto: TechTower Plzeň: Projekt technologického parku vznikl v rámci Plzeňského inovačního ekosystému PINE

V okolí industriální památky se počítá s další výstavbou bytových domů, kanceláří a občanské vybavenosti, aby tak mohla vzniknout nová fungující lokalita Plzně. Její dominanta je však už nyní jasná – TechTower není jen příkladem zdárné konverze vysloužilé technické stavby, ale zároveň inspirativní podporou městského života.

  • Autoři: Tereza Vojtěšková, Milan Varvařovský
  • Ateliér: Vojtěšek architekti
  • Země: Česká republika
  • Město: Plzeň
  • Adresa:: Koterovská 2827/152, 326 00 Plzeň 2-Slovany
  • Investor: Město Plzeň
  • Realizace: 2022
  • Užitná plocha: 9 300 m²
  • Obestavěný prostor: 51 500 m³
  • Generální projektant: Obermeyer Helika, a.s.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři