Architektura / občanské stavby

Líbeznice po 3 letech od architektonické soutěže otevřely novou hasičskou zbrojnici a zázemí technických služeb

V pátek 7. února proběhlo v obci Líbeznice nedaleko Prahy slavnostní otevření areálu nové hasičské zbrojnice a zázemí technických služeb. Projekt od studia Ehl&Koumar architekti vzešel z architektonické soutěže vyhlášené v roce 2017 a doplnil historický střed obce, kde již dříve došlo k oceňovaným rekonstrukcím dvou obecních budov podle návrhu Atelieru M1 architekti.

Matěj Beránek , 12. 2. 2020

Co se týče současné architektury, mohou se Líbeznice navzdory své velikosti pochlubit hned několika velmi kvalitními realizacemi. Obec se dvěma a půl tisíci obyvatel vede od roku 2010 starosta a současně poslanec za ODS Martin Kupka, díky kterému se k projektům dostávají kvalitní architekti. A to ať už cestou výběrového řízení nebo regulérní architektonické soutěže. Jde především o školní pavilon od Projektil architektikomunitní centrum obce od Atelieru M1 architekti či výše zmiňované rekonstrukce radnice a Domu služeb podle návrhu stejných architektů. Architekt Jan Hájek z Ateliéru M1 architekti také zastává funkci architekta obce a společně se svým studiem vytvořil územní plán obce. 

„Dbáme na to, aby se v obci za veřejné peníze stavěly kvalitní
a architektonicky hodnotné budovy. Je to důležité, i když je to samozřejmě náročnější než stavět podle jednoho kopyta. Jsem ale pevně přesvědčen o tom, že dobrá architektura stejně jako kvalitní hudba, obraz nebo krásně udržovaná zahrada ovlivňují to, jak žijeme. Když budeme denně chodit kolem zajímavých budov, hezkým parkem nebo upravenou lipovou alejí, něco to v nás zanechá,“ prohlašuje líbeznický starosta.

 

Foto: eArch

 

Po rekonstrukci obecních budov ve středu Líbeznic se začal připravovat projekt nové hasičské zbrojnice a zázemí technických služeb, pro jejichž místo byl zvolen pozemek přímo za Domem služeb. Důvodů bylo více. Pro hasiče je strategicky výhodné „sídlit“ ve středu obce, odkud to mají při výjezdu stejně daleko, ať už zasahují kdekoli v obci a zároveň se jednalo o jeden z mála obecních pozemků v centru Líbeznic. Projekt se navíc hodil také pro celkovou kultivaci veřejného prostoru v důležité části obce. 

„Bylo jasné, co by měla proměna celého území kolem Domu služeb přinést. Potřebovali jsme naplnit tři důležité cíle: zaprvé upravit prostranství ve středu obce tak, aby působilo přívětivě a parkování zde mělo řád, za druhé, aby hasiči dostali plnohodnotnou moderní zbrojnici, a za třetí, aby se zkvalitnilo zázemí technických služeb,“ vyjmenovává Kupka.

 

Foto: eArch

 

V roce 2017 tak proběhla vyzvaná architektonická soutěž na návrh obou objektů, ve které se sešlo celkem 7 návrhů. Druhou cenu v soutěži získali FAM architekti, třetí pak LENNOX architekti. Vítězný návrh studia Ehl&Koumar architekti zaujal porotu, ve které zasedli například Jan Hájek, Lenka Burgerová či Adam Gebrian, svou urbanistickou koncepcí i formou. Autoři vycházeli z formy uzavřených hospodářských dvorů, které jsou typické pro historické centrum obce. Díky tomu vzniklo nové náměstíčko za Domem služeb, které je odstíněné od hlavní komunikace. Architekti svůj návrh popisují jako „oslavu tradiční formy vyjádřené soudobými prostředky“.

Návrh Lukáše Ehla, Tomáše Koumara, Jana Lankaše a Jaroslava Maliny pracuje se dvěma identickými objekty – jeden slouží zázemí technických služeb, druhý pak hasičům. Novostavby nepřehlédnete, září totiž červenou barvou cihel, střechy i všech dalších prvků. Nutno zdůraznit, že jednotlivé odstíny se autorům podařilo namíchat tak, aby se k sobě hodily. Na výrazu objektů pak přidává také to, že jejich barva silně kontrastuje s přilehlou bílou budovou Domu služeb. Na ni přitom architekti přímo reagovali – pozorný návštěvník si může všimnout například toho, že římsy novostaveb výškově přímo navazují na římsu Domu služeb. Čistotě formy novostaveb pak výrazně napomáhá také absence okapů, vodu totiž odvádí kanály.

"Velmi s vážím Líbeznic i všech dalších samospráv, které pořádají architektonické soutěže. Jejich výsledky už jsou vidět a nevím, proč v Praze a dalších velkých městech to nejde," prohlásil během slavnostního otevření spoluautor návrhu Tomáš Koumar. Líbeznice v roce 2017 přitom uspořádaly také další architektonickou soutěž, a to na řešení multifunkční budovy základní školy s kuchyní a jídelnou, dopravního terminálu a propojení se stávajícím školním areálem, ve které první cenu získalo studio Grulich architekti. Dokončení stavby proběhlo minulý rok.

 

Foto: eArch

 

 

Foto: eArch

 

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři