Líbeznice mají nový pavilon ZŠ a ZUŠ od Projektil architekti

Pondělí, 7. Září 2015 - 10:11
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

První školní den se otevřely dveře nově postaveného pavilonu prvního stupně základní školy v Líbeznicích zpodobňujícího Sluneční soustavu.

Projektil architekti, Novostavba pavilonu prvního stupně základní školy, Líbeznice - foto © Martin Hrubý
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Ateliér Projektil architekti
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Líbeznice
Suma 44 000 000.00
Měna CZK
Datum projektu 2011
Datum realizace 2015
Užitná plocha 1 026.00m2
Zastavěná plocha 4 504.00m2

Do lavic rozšířené školy usedlo 1. září 240 dětí a školáků z Líbeznic a okolních obcí. Škola tak novým objektem navýšila svou kapacitu na 840 žáků. Novostavba pavilonu je umístěna v zahradě základní školy a svým urbanistickým konceptem a nabízenými funkcemi obohacuje stávající areál. Návrh architekta Adama Halíře z ateliéru Projektil architekti s. r. o. úspěšně zrealizovala stavební společnost PROMINECON CZ a. s.

Nová budova, jejíž stavba započala téměř před rokem a trvala přesně 304 dní, slouží od 1. září v dopoledních hodinách především školákům, odpoledne budou prostory určeny pro družiny, večer lze vnitřní prostory využít pro klubová setkání, přednášky, workshopy nebo koncerty Základní umělecké školy. „Nová budova vytváří krásný prostor pro první kroky dětí ve škole. Zároveň, je díky originálnímu architektonickému návrhu v našem společném veřejném prostoru o jednu užitečnou a zároveň kvalitní stavbu víc,“ říká starosta obce Líbeznice Martin Kupka. Pavilon školy, který je energetický velmi úsporný, je vytápěn geotermální energií, která je vedena do vnitřku budovy tepelně aktivovanou železobetonovou nosnou konstrukcí.

Uprostřed kruhové budovy se nachází atrium, které slouží jako učebna a herna pod širým nebem, kterou za pár let „zastřeší“ platan. Kolem atria obíhá prostorná chodba s šatnami, z které se vstupuje do jednotlivých tříd, sborovny a jídelny sloužící zároveň jako víceúčelový sál. Vzhledem k tomu, že nový pavilon je jednopodlažní přízemní, splňuje požadavky na bezbariérový přístup. Střechu, kterou prostupují světlíky osvětlující třídy, pokrývá vegetace - směs trav, bylin a rozchodníků. „Výtvarné řešení celé budovy zpodobňuje Sluneční soustavu se všemi planetami a žlutou hvězdou uprostřed ve skutečném poměru velikostí. Každá třída svým tvarem připomíná antický amfiteátr,“ říká Vlastimil Kaňovský, předseda představenstva společnosti PROMINECON CZ a. s., která originální stavbu zrealizovala.

Souhrnné náklady na výstavbu a vybavení pavilonu přesáhly 45 miliónů korun. Celkem 10 milionů korun do projektu vložily okolní spádové obce – Bašť, Měšice, Předboj a Nová Ves. Největší podíl představuje pomoc státu ve výši 30 miliónů korun. Zbylou část uhradila obec Líbeznice.