Architektura / občanské stavby

Měď v architektuře: Revitalizace historické sýpky

Tento projekt ukazuje vytvoření nového života starých budov tak, aby vyhověly potřebám 21. století při respektování a oslavě jejich integrity. Nová přístavba, opláštěná bronzem, je jak dramatickým výrazem, tak jemným zásahem - celek je harmonickým spojením nového se starým.

Chris Hodson , 7. 6. 2012

V památkové oblasti Abbey Road Riverside v údolí Roding ve východním Londýně se nachází budova místní sýpky, dlouhou dobu opuštěná a nepoužívaná. Budova již urgentně vyžadovala komplexní obnovu, která by ji uvedla zpět do života. Stavební povolení bylo v roce 2009 uděleno návrhu, vytvořenému Schmidt Hammer Lassen (SHL), na nové sídlo kreativního průmyslu, umístěné v budově bývalé sýpky a sladovny.

Lehký a něžný dotek

Následně byli osloveni architekti Pollard Thomas Edwards (PTEa), aby projekt SHL rozpracovali - základem byla optimalizace využití prostoru v nové i staré budově, při současném zachování původního charakteru a historických odkazů. Ačkoli pro opravu a obnovu původní stavby bylo třeba značné práce, duch konverze byl co nejcitlivější restaurací - lehkým a něžným dotekem. Renovovaná sýpka bude se svou novou, bronzem pokrytou přístavbou tvořit novou centrálu investora a stavitele. Bude využívána i jinými kreativními a komerčními uživateli. Stavitel Rooff zavedl udržitelné metody výstavby, přinášející nejvyšší kvalitu pracovního prostředí při životaschopných nákladech.

Plánovaná forma a tvar nové přístavby respektuje původní budovu a čerpá podněty z její silné štítové formy. Originál vhodně doplňují nové materiály, zvláště bronzové pláty. Vstup se otevírá přímo do centrálního vertikálního prostoru atria mezi oběma křídly, které bylo pečlivě vloženo do staré konstrukce budovy - s moderními materiály, barvou a osvětlením, doplňujícími prostředí historické stavby. Tento centrální prostor dává budově nové a dynamické srdce, plně přístupné vstupující veřejnosti. Nové prostory jsou ke stávajícím připojeny prostřednictvím centrálního svislého prostoru a mostním spojením ve výšce.

Katalyzátor regenerace

Dokončení sýpky a výstavba ohromující bronzové přístavby jsou součástí první fáze dlouhodobého plánu regenerace pobřežní linie Rodingu a je na ni nahlíženo jako na důležitý katalyzátor další regenerace v této oblasti. Stává se zdrojem inspirace dobrého designu a zachování staveb v jediném projektu, který získal ocenění Novinky světové architektury 2011 (World Architecture News Awards) v "komerčním" sektoru.

Rozhovor

Chris Hodson projednává návrh bronzového opláštění tohoto projektu s Andrewem Stokesem, architektem projektu z Pollard Thomas Edwards architects.

CH: Jak jste vyvíjeli návrh hranolové přístavby?

AS: Zpočátku, při spolupráci s SHL, jsme použili například techniky studií vztahů hmoty a prostoru pro prozkoumání tvaru, umístění okem a slunečního svitu.

CH: Jak došlo k výběru bronzového opláštění pro novou přístavbu?

AS: SHL zpočátku navrhoval použít ocel Corten, ale tu jsme změnili na měď kvůli znepokojení klienta ohledně vlivu povětrnostních podmínek a vody na detaily. Pak jsme přezkoumali měď, bronz, mosaz a různé jiné kovové obkladové materiály, ale nakonec byl zvolen bronz. Záměrem návrhu byla moderní, estetická a propracovaná přístavba, dynamicky kontrastující s historickým kontextem, ovšem současně akceptující tuto historií použitím tradičního stavebního materiálu, jako je bronz nebo měď.

CH: Zvážili jste také proměny materiálu v čase?

AS: Typické změny vlivem počasí byly také důležité, protože střecha - nebo skloněná stěna - je velmi viditelná a bude stárnout odlišně, než kolmé stěny. Byli jsme informováni, že v krátkodobém až střednědobém horizontu bude bronz reagovat na počasí pravděpodobně mírně rovnoměrněji.

CH: A co udržitelnost a ochrana životního prostředí - byly důležité?

AS: Ano, určitě. Stejně jako měď má bronz zvučné a dlouhodobě prokázané renomé udržitelnosti z hlediska své výjimečné trvanlivosti a životnosti, ve skutečnosti je v podstatě bezúdržbový a může být úplně recyklován.

CH: Jak jste dosáhli úspěšného detailního návrhu fasád?

AS: Pro prozkoumání vzhledu různých metod obkladů jsme použili zmenšené modely - např. s různými velikostmi a tvary plátů a s vertikálními, horizontálními nebo skloněnými spoji. Tvar budovy vyžadoval více trojrozměrný přístup, protože střecha je v podstatě nakloněná zeď a tyto modely nám umožnily porozumět interakcím klíčových prvků, jako jsou okna, střešní světlíky a hlavní okap, s různými konfiguracemi kovových panelů.

Modely nám umožnily prozkoumat řešení zachování integrity hranolového tvaru vytvořením podobného vzhledu na všech stranách budovy, a to nejen z hlediska obložení, ale i formy, tvaru a detailů oken a střešních světlíků, u nichž jsme cítili nutnost vyjádření ve stylu "okna ve střeše", namísto tradičních střešních světlíků.

CH: Jaký máte dojem z výsledného bronzového opláštění?

AS: Jsme velmi potěšeni výslednou realizací. Bronz se vlivem počasí mění velmi dobře, detaily okraje, ostění a nároží jsou svěží a čisté, a horizontální formát plátů a střídavé vertikální spoje dobře ladí s náhodně umístěnými okny různé velikosti. Jemné vlnění plátů odlehčuje a zmírňuje "novost" přístavby, která tak dobře ladí s patinou věků, kterou jsme se snažili zachovat zjevnou na historických budovách. Ve spolupráci se subdodavatelem krytiny jsme bedlivě zvažovali všechny spoje materiálů s krytinou a detaily a nastavení všech spojů, což se vyplatilo v konečném vzhledu budovy.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři