Architektura / občanské stavby

Měděná kancelářská budova ve francouzském Lille

Návrh administrativní budovy je významně determinován svým umístěním a městotvorným významem. Významný orientační bod - věž - kombinuje soukromý a veřejný prostor, vertikály a horizontály jak ve svém funkčním rozložení tak ve své základní hmotě.

LAN , 30. 7. 2015

Projekt Euravenir Tower zabírá poslední volný pozemek první fáze budování oblasti Euralille, která započala v roce 1998 projektem OMA, postaveným ve spolupráci s François Delhays.

Je možné město zdůraznit architektonickým projektem? Tato odvážná otázka se stala východiskem návrhu projektu. Strategická poloha pozemku, která se nachází u křižovatky významných tras, nás vedla k návrhu sofistikovaného řešení, fungujícího jako hlavní uzel, jako spona, která spojuje okolo probíhající prvky. Snažili jsme o „mnohotvárnou“ architekturu, jejíž geometrie dokáže poskytnout konkrétní odpověď na rozličné výzvy, týkající se měřítka projektu, jeho geografie a programu. Počáteční tvar, vyrůstající z půdorysu a křížení os parcely, byl otesán, abychom získali malou věž. Dokončením Avenue Le Corbusier se tento vertikální prvek stal také rohovou budovou náměstí Valladolid a označuje město řidičům, přijíždějícím z obchvatu pod ním. Tato architektura vytvořila nový městský prostor, který kombinuje soukromí a veřejný prostor, vertikály a horizontály.

Základna projektu poskytuje obyvatelům a kancelářským pracovníkům veřejný prostor v lidském měřítku, podporujícím sociální interakce. Tento kancelářský projekt má velmi flexibilní program; forma diktuje použití, ne naopak. Každé patro je organizováno kolem centrálního jádra, v němž jsou všechny servisní prostory. Aby byla interakce dokonalá, jsou fasády navrženy jako řada oken, které poskytují 360-ti stupňové panorama města a rámují výhled na novější části města, jeho zeleň a centrum. Mřížový motiv, tvořený pruhy a meziokenními pilíři, fasády rozděluje. Vyznačují se odlišným provedením podle své orientace, použití, a tepelných požadavků. Měď se používá jako druh pevného pláště podél neprůhledných nebo částečně prosklených úseků fasády. Je zde také ve formě děrovaných panelů, které pomáhají přesně regulovat množství světla, pronikajícího do budovy.

Euravenir Tower je certifikován podle francouzských ekologických stavebních norem (označení HPE úrovně BBC Effinergie 2005).

  • Ateliér: LAN
  • Země: Francie
  • Město: Lille
  • Materiál: měď
  • autor: LAN *
  • publikováno: * 30. 7. 2015

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři