Architektura / občanské stavby

Měděné útočiště pro mládež

Dlouhá předoxidovaná předsazená stěna se odděluje od své mateřské budovy a vytváří tak působivý městský výraz tohoto moderního občanského zařízení pro mladé lidi v severním Walesu.

Chris Hodson , 4. 12. 2014

Více o projektu řekl Julien Denis z John McCall Architects.

Hwb Dinbych je víceúčelové zařízení pro mladé lidi, zahrnující také podporované bydlení. Nachází se na okraji obytné oblasti, jen pár metrů od historického centra města Denbigh. Budova poskytuje výukové prostory pro odborné vzdělávání a poskytuje přístup k podnikatelskému poradenství, konzultacím a instruktážím, stejně k dalším podpůrným službám pro mladé lidi od 11 do 25 let. Za přijatelný pronájem je zde také šest samostatných jednolůžkových apartmánů pro mládež od 16 do 25 let.

Všezahrnující a přístupné

Cílem projektu bylo vytvořit centrum, které bude poskytovat podporu mladým lidem celkově, zejména však těm, kterým hrozí životní potíže; a mělo by také přispět ke snížení počtu bezdomovců mezi mládeží. Projekt má být všezahrnující a přístupný celé komunitě a zasahuje široký průřez obyvatel Denbighu, zejména mladých lidí.

Koncept projektu, odvozený z aspirací klienta, nabízí otevřenost, viditelnost a přístupnost z ulice, stejně jako "vlastnictví" mládeží. Budova je flexibilní a dokáže reagovat na potřeby různých uživatelů, takže umožňuje místní vzdělávání, podpůrné služby a také podpůrnou pomoc místního podnikání.

Ekologie dle BREEAM

Velká péče byla věnována zajištění pozitivních ekologických a environmentálních dopadů přestavby. Dle BREEAM dosáhla budova „vynikajícího" hodnocení pro energetické využití a „velmi dobrého" hodnocení celého projektu. Měď a další materiály byly pečlivě vybrány podle "Green Guide to Specification" (Ekologický průvodce specifikacemi) a to díky jejich recyklovatelnosti a redukovanému dopadu na životní prostředí.

Z hlediska kompozice vymezuje projekt dvě hlavní hmoty: mědí obloženou hmotu Youth Enterprise Centre/College (Kolej/centrum mládežnického podnikání) a betonová hmota bloku podporovaného bydlení. Hlavní vchod do areálu je přes prosklené atrium, které obě části spojuje vstupním prostorem přes dvě patra.

Letní přehřátí je minimalizováno převislým prvním patrem, které tak podél přední části budovy vytváří kolonádu. Úrovně podlaží byly diktovány omezením rizika povodně, což vyústilo v základnu budovy, vyčnívající z klesajícího pozemku, takže východní konec stavby tím získal vyvýšený výhled na okolí. Prefabrikované betonové fasády byly zvoleny tak, aby odkazovaly na místní kámen a tradiční domy s kamínkovou omítkou, a umožnily tak budově splynout se svým okolím. Sloupy ve tvaru V a v zelené barvě mědi přidávají ke kompozici hravý vzkaz.

Měděný pás

Odvětrávaná stěna průčelí z předoxidované mědi přesahuje prosklené stěny atria a poskytuje tak sluneční stín a rámuje také výhled na nedaleký hrad. Středověkou architekturu hradu také odráží vysoká okna v tomto měděném pásu. Prominentní nápis nad vchodem byl také vyroben z mědi, aby ladil s hlavním průčelím.

Zvláštní pozornost byla věnována rytmu měděných stojatých drážek, aby se zabránilo formálnosti a opakování a aby hlavní uliční stěna působila přirozeně. Tento dojem je dále posílen použitím kazetových spojů v rozích a na obou stranách stavebních otvorů. Kazetové spoje jsou použity také na koncové stěně, kde zvýrazňují umístění prvků zavěšeného pláště na větším otvoru umělecké a řemeslné dílny.

  • Ateliér: John McCall Architects
  • Země: Velká Británie
  • Město: Denbigh
  • Ulice, číslo: Smithfield Rd
  • PSČ: LL16 3RG
  • Realizace: 2014
  • Materiál: měď

Klíčová slova:

měď

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři