Architektura / rodinné domy

Modulární rodinný dům Studenec

Modulární výstavba je systémem, který umožňuje již od počátku počítat s tím, že se stavba bude postupem času rozrůstat. Tento příklad rodinného domu se nachází v obci Studenec.

Lukáš Peták , 20. 12. 2013

Umístění stavby

Stavební pozemek o rozměrech cca 36 x 24,5 m je mírně svažitý směrem k jihu a objekt je umístěn v jeho severní polovině. Okolní parcely jsou zastavěny taktéž rodinnými domy, směrem k severu se nacházejí nezastavěné polní plochy. Pozemek je přístupný z jižní hrany parcely, u které prochází veřejná komunikace a ze které je situován vjezd a vstup na pozemek. V této komunikaci jsou také uloženy sítě technické infrastruktury: jednotná kanalizace, voda, plyn a silový rozvod elektřiny.

Architektonické řešení

Architektonické ztvárnění objektu vychází z požadavků klienta na tvarově jednoduchý a architektonicky čistý dům s funkční dispozicí a s možností budoucího rozšíření. Realizace návrhu je tak rozdělena do několika fází: • 1. fáze – příprava pozemku, zhotovení přípojek na technickou infrastrukturu a výstavba 2 modulů RD s dispozicí 2+kk, provedení a zpevněných ploch, • 2. fáze – přístavba 1 modulu rozšiřující stávající dispozici o dvě ložnice, koupelnu a předsíň, • 3. fáze – moduly krytých teras, • 4. fáze – zahradní domek a zastřešení parkovacích stání. V současnosti je dokončena 1. fáze výstavby. 2. – 4. fáze budou realizovány dle životních potřeb a finančních možností klienta. Objekt slouží výhradně pro potřeby bydlení. Dispozice je řešena s důrazem na maximální efektivitu využití prostoru, funkčnost a možnost dalšího rozšíření. Objekt je umístěn na pozemek tak, aby obytný prostor co nejvíce těžil z jižní orientace a měl kontakt se zahradou. Obecně jsou obytné místnosti domu orientovány na jih, západ a sever. Východní fasáda domu, která je jako jediná natočena k sousednímu RD je maximálně uzavřena. Díky proskleným plochám na výšku celého podlaží je zajištěno dostatečné denní osvětlení. Prosluněny jsou všechny obytné místnosti, kromě pokoje v severovýchodním cípu domu, který má z důvodu zachování soukromí uživatele i jeho souseda okna obrácena na sever. Případné budoucí zastřešení terasy bude provedeno z průsvitného dutinového polykarbonátu. Tři fasády objektu s vysokými okny jsou obloženy ve hmotě probarvenými cementovláknitými deskami. Východní fasáda domu, která je jako jediná natočena k sousednímu RD je maximálně uzavřena. Její plocha je řešena v kontrastním materiálu, jímž je řešeno i orámování ostatních fasád – tvoří ho ocelové plechy ošetřené šedým nástřikem spojené navzájem falcovými spoji. 

Konstrukční řešení

Dům je jednopodlažní, nepodsklepený s plochou střechou a je proveden jako modulová stavba bez možnosti nástavby, poskládaná ze systémových kvádrových modulů s ocelovou nosnou konstrukcí. V současném stavu je objekt sestaven z 2 ks ocelových modulů půdorysných rozměrů 3,2 x 12 m. Modul přistavovaný ve 2. fázi má rozměry 3,4 m x 12 m. Výška modulů je cca 3,3 m. Plocha zastavěná domem na pozemku (bez teras) je 119,2 m2, celková užitná plocha interiéru domu je 95,4 m2. Stavba je postavena z prefabrikovaného modulárního systému s prostorovou ocelovou nosnou konstrukcí. Prostorová stabilita každého modulu je zajištěna prostorovou rámovou konstrukcí tvořenou tuze svařenými sloupy, podlahovým a střešním rámem. Obalové konstrukce stěn, podlahy a stropu jsou provedeny jako sendvičová konstrukce s výplní z minerální vlny. Objekt je založen pomocí technologie zemních vrutů. Konstrukce zastřešení terasy a vstupu bude tvořena atypickou ocelovou konstrukcí sestavenou z ocelových sloupů a průvlaků. Při výrobě tohoto domu byla většina stavebních prací, mimo přivedení inženýrských sítí do místa stavby, prováděna ve výrobní hale dodavatele a na pozemek stavba dodána téměř kompletně hotová ve formě prefabrikovaných modulů. Na pozemku stavby pak moduly byly jeřábem osazeny na základy a objekt byl připojen na předem připravené inženýrské sítě. Jednotlivé moduly byly po finálním osazení navzájem svařeny. Moduly byly při opuštění výrobního závodu zkompletované včetně zařizovacích předmětů a částečných finálních úprav povrchů, finální dokončovací práce na fasádě a spojení jednotlivých modulů byly provedeny na místě.

Autor článku je doktorandem na katedře architektury FSv ČVUT. V rámci svého zaměření se zajímá o modulární stavby v ČR, jejich charakteristiky, užití a rozvoj. Pro napsání tohoto článku byly použity podklady získané při výzkumu podpořeném grantem studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS13/026/OHK1/1T/11.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři