Architektura / občanské stavby

Most mezi historií a současností portugalské architektury

Ve snaze přiblížit veřejnosti románskou dobu a její architekturu, jíž je (nejen) severní Portugalsko prostoupeno, vyrostl v malé obci nedaleko Porta kulturní komplex složený ze sedmi objektů od místního studia spaceworkers. Inspirací při tvorbě výstavních prostorů se architektům stala právě tradice románské architektury, jíž přetavili do podoby strohých betonových hmot kombinujících hesla současné i historické architektury.

Tereza Hůrská , 26. 2. 2020

Severní část Portugalska je přímo protkána hustou sítí románských památek, jejichž vznik je datován hluboko do 11. a 12. století. Jen stěží se budete pohybovat po této části západoevropské země, aniž byste nenarazili na kamenný kostel, hrad či pevnost vykazující jasné znaky románského slohu. Co vás přitom může zarazit, je poměrně dobrý stav těchto památek. Ten je zásluhou především organizace „Románská stezka“, která vznikla již v roce 1998 s cílem ochránit toto kulturní dědictví a přiblížit jej veřejnosti. Dnes jejich seznam čítá na 58 různorodých památek, které ze severu Portugalska dělají turisty vyhledávaný „region románské architektury“. 

Na seznamu monumentů, jež je možno v rámci putování po Románské stezce navštívit, se však neobjevují pouze historické objekty. Téměř tisíc let starým objektům tu dělá společnost také stavba nazvaná „Interpretation Centre of the Romanesque“, která byla v obci Lousanda nedaleko Porta dokončena před dvěma lety. Za jeho vznikem stojí mladé portugalské studio spaceworkers, které ve svém domovském městě Paredes navrhlo pro Románskou stezku také architektonicky oceňované informační centrum. 

Foto: eArch

 

Ač vznik současného Centra a původních historických památek dělí stovky let, zůstali spaceworkers románskému slohu nadále věrní. Novodobé Centrum se tak stalo jakousi interpretací této architektonické etapy, což se výrazně projevilo jak v jeho hmotovém řešení, tak v jednotlivých stavebních detailech, jako jsou například forma zastřešení prostorů či tvarování otvorů.  

Celý objekt tvoří sedm nepravidelně tvarovaných objektů, které svou rozmanitostí odkazují k pestré škále staveb vznikajících v románské době. Veškeré objemy pak vzájemně propojuje a zpřístupňuje centrální prostor, který díky svému skleněnému zastřešení také zajišťuje potřebné prosvětlení interiéru. Samotné, poměrně těžkopádně působící, hmoty jsou pak jen minimálně „prořezány“ okenními otvory, což v následné kombinaci s umělým osvětlením jednak přispívá k vytvoření intimnější atmosféry uvnitř, na druhou stranu je také opět přibližuje k románským stavbám s jejich typicky masivními stěnami narušenými drobnými otvory. 

 

Foto: eArch

 

Porovnání mezi současnou architekturou a její historickou inspirací je pak v případě portugalské instituce zajímavé pozorovat také z hlediska stavebních materiálů. Původně používaný kámen nahradili architekti betonem, který ponechali v jeho surové, neupravené podobě. I on tak svou nestejnorodou barevností s viditelným otisknutím bednění působí zcela přirozeně a stejně jako kamenné stavby nenásilně zapadá do svého okolí. Nutno však podotknout, že tím nejsou staré románské objekty, ale pravidelné vícepodlažní bytové domy, lemující ze dvou stran poměrně zelené náměstí Praça das Pocinhas.  

Budova Interpretation Centre of the Romanesque však není na seznamu Románské stezky díky své zajímavé architektuře, ale zejména pro svou náplň, jíž se opět snaží veřejnosti přiblížit a zatraktivnit místní románské kulturní dědictví. Centrum tak slouží jako muzeum s šesti tematicky zaměřenými prostory a bezmála 650 metry čtverečních výstavní plochy. Vedle expozic jsou pak jeho interiéry věnovány recepci, kavárně a knihovně. Návštěvníkům je přístupné také zmiňované centrální skleněné zastřešení, po němž se mohou procházet mezi jednotlivými výstavními objekty a pozorovat zajímavé průhledy, které tento betonový komplex nabízí.

 

 

Foto: eArch

 

 

Foto: eArch

 

Tento článek vznikl za podpory společnosti Českomoravský beton v rámci popularizace tématu "Beton v architektuře". 

Českomoravský beton, a. s., je holdingovou společností, která prostřednictvím vlastních betonáren a dceřiných společností dodává transportbeton v široké škále pevnostních tříd a druhů na území České a Slovenské republiky. Skupina, jejíž vznik spadá do počátku 90. let minulého století, v současné době provozuje sedmdesát nově postavených nebo zrekonstruovaných betonáren, které mají zavedený systém řízení jakosti ČSN EN ISO 9001 a splňují nejpřísnější ekologická kritéria. Celá skupina – holdingová společnost a její dceřiné společnosti – vystupují pod jednou společnou obchodní značkou Českomoravský beton. 

Klíčová slova:

Portugalsko beton muzeum

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři