Architektura / občanské stavby

Multifunkční centrum Imoba II

Centrum Imoba II v sobě zahrnuje zdravotnické zařízení – prostory lékařské rehabilitace, prostory pro sport, restauraci a společenské prostory. Součástí celého areálu jsou venkovní tenisové kurty, víceúčelové hřiště, dětské hřiště, parkoviště a podzemní garáže.

Ivan Kolář , 5. 3. 2013

Zásady architektonického řešení:

Budovu tvoří dvě navazující kvádrové hmoty - hlavní budova se čtyřmi nadzemními patry a sportovní hala. Hlavní budova je členěna nepravidelně rozmístěnými pásovými okny, nad kterými jsou navrženy slunolamy. Tenisová halaje jednoduchý bílý kvádr, ve spodní části směrem k centrálnímu tenisovému dvorci odlehčený skleněnou stěnou. Základní barevnost stavby je založena na kontrastu bílé a černé.Obvodový plášť hlavní budovy i haly je totožný. Byla použita kombinace dvou typů finálních povrchů – bílého smaltovaného skla a černých keramických velkoformátových desek. V případě obkladu ze skla se jedná o zavěšený plášť s neviditelným uchycením obkladu. Formát běžných desek skleněného obkladu je 2000 x 700 mm. Pro zavěšený obvodový plášť s keramickým obkladem byl použit obdobný systém nosné konstrukce pláště, obklad však byl proveden z velkoformátových desek ze slinuté keramiky Arkim Time RA 12N tl. 10 mm o formátu 600 x 1200 mm, se zkosením hran provedeným vodním paprskem na svislých rozích budovy. Součástí fasády jsou i stínící slunolamy nad okny hlavního objektu.

Dispoziční řešení budovy:

Nejnáročnějším úkolem při řešení vnitřní dispozice objektu bylo již od počátku návrhu na úrovni architektonické studie funkční sladění jednotlivých vzájemně propojených provozů, na které je podle požadavků investora budova rozdělena :Vstupní hala (v 1.NP) je navržena jako volný otevřený prostor, kam ústí všechny hlavní funkční celky v budově. Ze vstupní haly je přímý vstup do provozu restaurace a sportovního klubu. Do provozu lékařské rehabilitace se vstupuje po schodišti. Tímto schodištěm a výtahem je možno vstupovat i do administrativního patra. Samostatné schodiště propojuje vstupní halu s 2.PP, kde jsou garáže návštěvníků. Restaurace (rovněž v 1.NP) má odbytový prostor směrovaný do hlavní komunikace Pyšelské. Předpokládaná kapacita je 70 míst v odbytovém prostoru restaurace. Na provoz restaurace je napojen salonek, který je přístupný také z tenisového klubu. Zázemí restaurace je rozděleno do 1.NP a 1.PP, v přízemí je kuchyně a umývárny, v suterénu jsou přípravny, sklady, šatny a denní místnost zaměstnanců. Obě podlaží jsou propojena dvojicí výtahů. Tenisový klub s tenisovou halou (v 1.NP a 1.PP) - Tenisová hala má nepřerušené optické spojení interiéru tenisové haly s exteriérem v celé délce haly. Toto je zajištěno otvorem výšky 3,3 m a délky 36,3 m bez podpory. Do haly se vstupuje z 1.NP přes vstupní prostor (foyer), ze kterého je otevřený výhled do tenisové haly. Vstupní prostor je vybaven sezením a barem. Bar je obsluhován a zásobován z kuchyně restaurace, se kterou je propojen společným ofisem. Z prostoru klubu v 1.NP je výstup na letní terasu a venkovní dětské hřiště. Po schodišti nebo výtahem je přístup do 1.PP, kde jsou šatny, toalety sportovního klubu a wellness prostory. Z 1.PP je přístup na kurt v tenisové hale, k 3 venkovním kurtům a víceúčelovému hřišti. Současně je možné tenisovou halu využívat také jako přednáškový sál nebo jako sál pro společenské akce pro 250 osob. V případě tohoto využití je na povrch tenisového kurtu dočasně pokládána ochranná podlaha. Zdravotnické zařízení - Lékařská rehabilitace (ve 2. a 3.NP). Ve 2.NP jsou ordinace rehabilitačních lékařů a velká rehabilitační tělocvična. Ve 3.NP jsou samostatné ordinace rehabilitačních lékařů a specializovaná pracoviště: magnetická rezonance, rentgen, ultrazvuk, dvě masážní pracoviště, kardiozóna. Zajímavým úkolem se ukázal dodatečný požadavek budoucího uživatele na začlenění náročného provozu magnetické rezonance do provozního celku lékařské rehabilitace a na jeho umístění, kdy se musela řešit nejen přeprava celého zařízení (nejtěžší břemeno váží cca 8 000 kg) v nerozebraném stavu do již značně dokončené budovy, ale zároveň umožnit po nějaké době fungování tohoto lékařského přístroje jeho transport z budovy a případnou instalaci nového zařízení. To se podařilo vytvořením transportní cesty do centra dispozice tak, že byly upraveny návrhy konstrukcí výplní otvorů, zavěšené fasády, podlah, příček a všech instalací na transportní cestě tak, aby byly bez poškození demontovatelné, s možností uvedení do původního stavu s co nejmenšími náklady. Jednací a přednáškové prostory jsou v samostatném administrativním podlaží ve 4. NP. Garáže (ve 2.PP) jsou navrženy pro 35 osobních vozů. Na povrchu vznikne 61 nových parkovacích stání. Venkovní sportoviště se skládají ze tří venkovních tenisových kurtů a víceúčelového hřiště.

Projekt vznikl za pomoci ArchiCADu.

 • Autoři: Ivan Kolář
 • Ateliér: A32 spol. s.r.o.
 • Spolupráce: Jan Margold, J. Kotlařík, Petr Kozák
 • Země: Česká republika
 • Zodpovědný projektant: R. Hron
 • Stavebník: IMOBA a.s.
 • Město: Praha 11
 • Ulice, číslo: Pyšelská 2361/4
 • PSČ: 14900
 • Realizace: 2011
 • Užitná plocha: 5 965.00m2
 • Zastavěná plocha: 1 441.00m2
 • Plocha pozemku: 20 306.00m2

Klíčová slova:

Architektura a stavitelství

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři