Architektura / občanské stavby

Na berlínském vrakovišti vyrostla terasová betonová budova nabízející umělecké ateliéry

Úkol navrhnout polyfunkční objekt obsahující galerii a ateliéry s požadavkem na maximální zpřístupnění exteriérových prostor veřejnosti pojala studia Brandlhuber + Emde a Burlon + Muck Petzet Architects vskutku originálním způsobem. Do berlínské čtvrti Wedding, na místo bývalého parkoviště, architekti umístili betonový terasovitý objekt, jehož tvar kopírují dvě linie exteriérových schodišť zpřístupňující stavbu veřejnosti od země až po střechu. Pro svou netradiční formu, komunikaci s okolím i flexibilitu vnitřních prostor získal projekt s názvem Terrassenhaus Berlin ocenění pro finalisty letošní Ceny Evropské unie za současnou architekturu Miese van der Rohe.

Tereza Hůrská , 29. 10. 2019

Berlín je mezi svými návštěvníky dlouhodobě oblíben pro svou specifikou atmosféru danou pohnutou historií, rozmanitostí čtvrtí a bohatým kulturním a společenským životem. Mezi hlavní důvody pro návštěvu německé metropole můžeme směle zařadit také několik výjimečných příkladů současné architektury, například nedávno dokončenou Galerii Jamese Simona od renomovaného architekta Davida Chipperfielda. Kvalitní současnou architekturu však jistě není třeba hledat pouze v přímém centru města. Důkazem toho může být například betonový multifunkční objekt v berlínském Weddingu, s jehož návrhem se studia Brandlhuber + Emde a Burlon + Muck Petzet Architects „probojovala“ až mezi 6 finalistů Ceny Evropské unie za současnou architekturu Miese van der Rohe Award 2019. 

Budova vznikla v ohybu ulice Böttgerstrasse na místě bývalého vrakoviště „kaskádovitou“ přístavbou stávajícího bytového domu. Architekti stavbu navrhli jako pětipodlažní objekt, přičemž plochy jednotlivých pater se směrem nahoru zmenšují (jejich hloubka se pohybuje v rozmezí od 26 do 11 metrů), díky čemuž získal objekt výrazně terasovitý charakter. Hmoty daných podlaží jsou navíc vzájemně posunuty, což se jasně projevilo na postupně ustupujícím řešení uliční fasády.  

Foto: eArch

 

Cílem architektů však nebylo navrhnout a priori extravagantní objekt, ale pokud možno co nejvíce zpřístupnit daný pozemek a maximalizovat veřejný prostor. Právě proto se autorský tým přiklonil k návrhu prostorných, až 6 metrů hlubokých teras, které zejména díky jednolitému materiálovému provedení a celoplošnému prosklení jihozápadních stěn plynule navazují na vnitřní prostory. Jednotlivé terasy (a tedy i samotná podlaží) pak propojují dvě exteriérová schodiště umožňující návštěvníkům vystoupat z úrovně terénu až na střechu objektu, která skýtá jedinečný výhled na krajinu weddingských střech i vzdálenější čtvrti Berlína. Samotné exteriérové prostory teras, schodišť a užitné střechy pak stojí na hranici mezi veřejným, zcela přístupným prostorem a soukromou plochou.  

Další verzi nově vytvořeného veřejného prostoru tvoří plocha před vstupem do objektu z ulice Böttgerstrasse. Ta je totiž díky posunutí hmot jednotlivých pater kryta před deštěm a představuje adekvátní vstup do přízemí objektu. Sami architekti pak roli veřejného prostoru v projektu Terrassenhaus Berlin/ Lobe Block komentují jako upřednostnění prostorových a společenských kvalit navzdory ekonomickému tlaku, jež je v poslední době, vzhledem k rostoucím cenám nemovitostí a stavebních nákladů, na architekturu kladen. 

 

Foto: eArch

 

A k čemu objekt vlastně slouží? Úkolem architektů bylo navrhnout komerční, multifunkční objekt, jež by obsahoval soukromé ateliéry, ale i výstavní prostory přístupné a využívané širokou veřejností, podobně jako tomu je u staršího objektu, který studia Brandlhuber + Emde a Burlon navrhla do berlínské čtvrti Brunnenstrasse. 

Galerii architekti umístili do přízemí, v přímé návaznosti na zmiňovaný exteriérový prostor v ulici, krytý přesahujícími vyššími podlažími. Další patra jsou pak určena ateliérům – vzhledem k prostorným terasám propojeným exteriérovými schodišti ovšem ani v jejich případě nelze mluvit o čistě soukromých prostorech.  

Charakter celé stavby pak udává pohledový beton s přiznanými „nedokonalostmi“ vzniklými při betonáži. Ve značné míře se beton podepisuje i na „industriální“ atmosféře interiérů, kde je kombinován s překližkou. Samotnou dispozici vnitřních prostor pak architekti postavili na maximální variabilitě a navrhli interiéry otevřené, které se snadno přizpůsobí na míru jejich uživatelům. Flexibilní, vzdušné prostory však nemyslí pouze na dispoziční „rozmary“ příštích obyvatel, ale počítají i s budoucí možností změny jejich celkové funkce. Ač byl Terrassenhaus navržen jako stavba komerční, architekti se nebrání možnosti, aby jednou mohl zahrnovat také byty. Jestli dnes prostory weddingského objektu stojí na hraně mezi veřejným a soukromím, v budoucnu by mohly balancovat i mezi sférou rezidenční a komerční, bydlením a zaměstnáním.

 

Foto: eArch

 

 

Foto: eArch

 

Tento článek vznikl za podpory společnosti Českomoravský beton v rámci popularizace tématu "Beton v architektuře".

Českomoravský beton, a. s., je holdingovou společností, která prostřednictvím vlastních betonáren a dceřiných společností dodává transportbeton v široké škále pevnostních tříd a druhů na území České republiky a Slovenska. Skupina, jejíž vznik spadá do počátku 90. let minulého století, v současné době provozuje 85 nově postavených nebo zrekonstruovaných betonáren, které mají zavedený systém managementu kvality, systém managementu hospodaření s energií a splňují nejpřísnější ekologická kritéria. Celá skupina – holdingová společnost a její dceřiné společnosti, historicky označované ve svém názvu TBG – vystupuje na trhu ČR pod jednou společnou obchodní značkou Českomoravský beton.

  • Země: Německo
  • Město: Berlín - Wedding
  • Realizace: 2018

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři