Architektura / občanské stavby

Na kávu do cihelny

Udělejte si čas a vyražte na výbornou kávu do Battistovy cihelny, jež prošla v roce 2011 náročnou a velmi zdařilou rekonstrukcí. Architekti z dílny Atelieru Krátký skloubili v této kulturní památce novou náplň a současně v jejím vnějším výrazu citlivou formou akcentovali původní ráz i funkci stavby.

Atelier Krátký , 26. 11. 2014

Charakteristika objektu

Objekt pece původní Battistovy cihelny s vysokým komínem byl prohlášený v roce 1996 za kulturní památku. Podlaha pece je oproti stávajícímu okolnímu terénu s nedávno vybudovanými komunikacemi zapuštěna o cca 70 cm. Prostor řešeného náměstí je napojen na novou pěší trasu, která vytváří výraznou vazbu centra obce na zelené plochy kolem hvězdárny a dále směrem k Ládví. Celková kompozice je dána existující hmotou pece původní Battistovy cihelny s komínem, která spolu s budoucí radnicí určuje vzájemné vazby na pozemku. Severně od pece je realizována dlážděná plocha vlastního náměstí reagující na vlastní cihelnu s restaurací a kavárnou. Plocha v bezprostředním okolí cihelny je snížena na úroveň podlahy pece a vymezena opěrnými zdmi s rampami a schodištěm. Mimo vlastní objekt pece je navržen samostatně stojící servisní objekt restaurace s bytem.

Adaptace cihelny

V adaptované peci je umístěna restaurace a v jednopodlažní nástavbě kavárna se zázemím. Zastřešení je provedeno analogicky s historicky podobnými stavbami vzhledem k faktu, že dokumentace této stavby se nedochovala. Jedná se o sedlovou formu s přesahy na venkovní obnažené konstrukci krovu osazené na betonové patky po obvodu pece. Na střešní plášť je použita skládané střešní krytina Cembrit, která ladí s fasádní obkladovými deskami Cembonit, které podtrhují původně industriální charakter stavby. Těleso pece je s výjimkou úseku těsně přiléhajícího k chodníku obnaženo, vyspraveno a omítnuto režnou probarvenou omítkou. Nástavbu se samostatným vstupem po schodišti, v níž je umístěna kavárna, tvoří lehká, transparentní hmota s pláštěm ze skla a dřevěných desek.

Servisní objekt

Samostatně stojící servisní objekt zahrnuje zázemí restaurace. Ve 2. NP je situován byt správce, kotelna se strojovnou VZT, v 1.PP jsou sklady. Architektonický výraz vznikl po dohodě s Národním památkovým ústavem a představuje výrazově analogii historicky podobných staveb v daném kontextu. Původní industriální ráz objektu podporuje sporost oken, venkovní schodiště a sedlová střecha s mírným sklonem. Objekt je s pecí spojen v úrovni přízemí odlehčeně pojatým spojovacím krčkem. Široké vydlážděné nástupní plato vytváří kultivovaný předprostor před vstupem, po stranách je zatravněná plocha lemovaná z větší části opěrnou zídkou.

  • Ateliér: Atelier Krátký
  • Země: Česká republika
  • Město: Praha
  • Ulice, číslo: Prácheňská
  • Datum projektu: 2008
  • Realizace: 2011
  • Zastavěná plocha: 515.00m2
  • Materiál: Skládaná střešní krytina - CEMBRIT
  • Obestavěný prostor: 2097 m3

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři