Architektura / veřejný prostor a urbanismus

Naděje pro pražský Bulhar. Zanedbaný prostor pod magistrálou dostane novou podobu

Vizualizace nového prostoru pod pražskou magistrálou Foto: IPR

Křižovatka U Bulhara pod pražskou magistrálou je zanedbaným a nepříjemným prostorem jak pro řidiče, tak zejména pro chodce. Hlavní město se proto rozhodlo toto místo vylepšit a dát mu i novou funkci. I nadále zde bude fungovat nízkoprahové centrum NADĚJE, které projde proměnou, vznikne zde galerie veřejného prostoru a zlepší se i propojení pro cyklisty a pěší.

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy , 7. 2. 2022

Prostory pod magistrálou bývají problematicky využitelné a přinášejí problémy jako je jejich bezpečnost, správa či potenciál. Ten se podařilo využít např. na Florenci, kde je pod hlavní tepnu umístěné cyklodepo pro rozvoz zásilek. Část prostorů pod křižovatkou Bulhar je již dlouhodobě vyžívána nízkoprahovým centrem NADĚJE, ale jeho další část je zanedbaná či částečně využívána jako parkoviště.

Praha se proto rozhodla pro zlepšení tohoto místa pomocí krátkodobých a střednědobých opatření, které dané místo pozvednou, zlepší propojení mezi centrem města a Žižkovem, a tím pádem zvýší i jeho bezpečnost.

„Základní premisou pro nás při zadání bylo soustředit se na konkrétně definované území bez nutnosti výrazných stavebních zásahů, tedy hledat taková opatření, která bude možné realizovat snadno a rychle s minimalizací investičních nákladů,“ komentuje zadání Petr Hlaváček, I. náměstek primátora.

„Na dané místo máme již dlouhá léta uzavřenou smlouvu s denním centrem NADĚJE, které pomáhá lidem bez domova. Vím, že zde byly v minulosti snahy o zrušení tohoto nízkoprahového centra nebo jeho přesunutí. S ohledem na blízkost problematické oblasti Hlavního nádraží si ale myslím, že toto zařízení je právě v této lokalitě potřebné. Nicméně vnímáme, že se nenachází v optimálním stavu, a to především s ohledem na činnosti centra a také jeho nejbližšího okolí. Proto jsme se rozhodli toto místo revitalizovat a přispět tak k vyšší kvalitě nabízených služeb,“ popisuje radní Jan Chabr.

Architektonické studio RSAA ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a dalšími partnery vytvořili studii na základě zadání Magistrátu hl. m., která rozděluje území na tři zóny. Zóna Centra NADĚJE bude oddělena plotem pro zlepšení soukromí klientů. Celý prostor je pak zamýšlen jako „venkovní“ interiér, kdy je graficky doplněn o koberec, lustr a další prvky. Cílem je vylepšit vizuální stránku místa, lépe rozdělit celý prostor a zaměřit se na soukromí klientů i zaměstnanců centra.

Foto: Mimo jiné dojde také k revitalizaci centra NADĚJE, které je v této lokalitě zvlášť potřebné kvůli blízkosti problematického Hlavního nádraží

„Věřím, že navržené úpravy přispějí k destigmatizaci místa i služeb, které jsou zde poskytovány, a že centrum služeb U Bulhara se stane synonymem pro kultivované, moderní zdravotní a sociální služby pro nejvíce vyloučenou skupiny obyvatel Prahy, jakými jsou lidé bez domova. Bez nízkoprahových služeb chránících veřejné zdraví stejně jako zdraví jednotlivců se v centru Prahy neobejdeme a já považuji za velmi důležité zajistit pro pracovníky, klienty i místní obyvatele důstojné, bezpečné a příjemné prostředí odpovídající 21. století,“ říká radní Milena Johnová.

„Děkuji hlavnímu městu za to, že se rozhodlo realizovat opatření, která zlepší prostory kolem nízkoprahového denního centra NADĚJE U Bulhara. Měli jsme možnost se účastnit přípravy návrhu řešení a máme z něj velmi dobrý dojem. Těšíme se na nové okolí. Věříme, že přispěje k větší psychické pohodě klientů centra, našich pracovníků i občanů, kteří v místě bydlí, nebo jím procházejí,“ doplňuje Daniel Svoboda, ředitel pražské pobočky NADĚJE.

Foto: Nízkoprahové služby by měly být důstojným, bezpečným a příjemným prostředím odpovídající 21. století

V části ulice U Bulhara studie řeší především zlepšení podmínek pro chodce a cyklisty, aby se pohodlněji dostali z Nového města na Žižkov. Studie tak navrhuje řešení jako je rozšíření chodníků, přehledné parkování i lepší napojení cyklistických pruhů. Dopravní opatření budou dále prověřována a řešena v rámci celkové rekonstrukce křižovatky Bulhar.

„Okolí Bulhara čeká důležitá proměna veřejného prostoru. V rámci návazných opatření se promění i samotná křižovatka, kde se zlepší podmínky pro všechny účastníky silničního provozu zejména pak pro pěší díky novým přechodům,“ uvádí Adam Scheinherr, náměstek primátora pro dopravu.

Foto: Pod konstrukcí magistrály vznikne prostor věnovaný umění; pavilon pro krátkodobé grafické a fyzické instalace

V poslední části – u stávajícího parkoviště pod magistrálou studie navrhuje proměnu místa na venkovní galerii včetně pavilonu pro krátkodobé grafické i fyzické instalace. Vznikne tak unikátní prostor pod konstrukcí magistrály věnovaný umění, kde se třeba jen na chvíli zastavíte při cestě do práce nebo do školy.

„Hlavním cílem revitalizace je pozvednutí samotného místa, které je v současnosti velmi zanedbané. Studie navrhuje vylepšení prostoru jak funkčně, tak vizuálně. Volí zajímavé grafické prvky, umístění pavilonu pro výstavy a soustředí se i na nízkoprahové centrum NADĚJE, které je pro město důležité. Zásadně pak myslí na chodce, pro něž bude cesta ze Žižkova do centra příjemnější,“ dodává Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Realizace těchto opatření by měla začít již v tomto roce.

  • Město: Praha

Klíčová slova:

veřejný prostor Praha magistrála

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři