I

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Ostatní

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je hl. m. Praha. Je hlavním koncepčním pracovištěm Prahy v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje a tvorby města a spolupracuje na významných rozhodnutích v těchto oblastech.

    kontaktní údaje:
  • adresa: Česká republika
  • e-mail: podatelna@ipr.praha.eu
  • www: www.iprpraha.cz
  • sociální sítě: Facebook

Související články z magazínu Earch

Generální partner
Hlavní partneři