Architektura / bytové domy

Nicolas San Juan

Tento projekt se skládá ze 7 apartmánů o 2 nebo 3 poschodích s dvojitou výškou stropu, a je vysoce ekologicky zaměřen. Rozšíření o městské záhony na terasách umožňuje pěstování různých druhů potravin.

Taller 13 , 24. 2. 2011

Projekt zahrnuje program nakládání s odpady a následnou recyklaci, dále zachycování dešťové vody, její využití, a následnou recyklaci. Mezi jednotlivými apartmány se nacházejí slaměné stěny, jejichž struktura je inspirována přírodou a motivy stromů tak, aby materiál a jeho odolnost odpovídaly konceptu celého prostředí.

 Název:

 Nicolas San Juan

 Autoři:  Taller 13(Elias Cattan, Patricio Guerrero | David Mandujano, Eduardo Palomino, Ruben Coxca, Belinda Garcia, Paulina Garcia, Luis Garcia, Miguel Mercado, Rafael Hop, Fernando Vera)

 Spolupráce:  Bambusová struktura: Raul de Villafranca  Biologové: Delfin Montañana, Citlali Almanza  Výstavba: Factor Eficiencia  Řízení a kontrola stavby: PCC  Stavba: Arco Radial  Instalace: Plastic Plumbers  Napájení: Instalaciones 2000  Naturace (zpřírodnění): Techos Vivos  Vývojář: Phi  Architektonická laboratoř LAB: Juan Casillas  Bioklimatický poradce: Marcos Lieberman

 Zahájení stavby:  únor 2009

 Předpokládané datum dokončení:  květen 2009

Přeložila Martina Bravená

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři