Architektura /

Nové divadlo v Plzni | nejmodernější české divadlo

Před pěti lety v Plzni nikoho nenapadlo stavět novou budovu divadla. Ale díky schopným lidem k tomu nakonec došlo, a krátce poté se vyhlásila veřejná soutěž na stavbu v nedokončeném městském bloku pár set metrů od historického centra Plzně. Z pěti přihlášených ateliérů vyhrál ideový návrh portugalského architektonického studia Lda Manuel Graça Dias & Egas José Vieira Arquitectos. Tento návrh upravila a rozpracovala česká architektonická a projekční kancelář Helika, která má nyní projekt na starosti.

Michal Čermák , 21. 6. 2010

Foto: eArch
Město Plzeň se může pochlubit prvním profesionálním divadlem v naší zemi postaveném za peníze českých měšťanů. Dnešní plzeňské divadlo si drží prim v počtu předplatitelů - 10 000, to znamená více než nejznámější pražská divadla (to se povedlo mimojiné díky propracovanému městskému systému placení, z kterého by se mohl poučit Magistrát města Prahy). Na představení dojíždějí lidé od Prahy až po německý Mnichov - mimoplzeňáci tvoří 60% návštěvníků. Proto je škoda, že se nynější divadlo nachází v nezkolaudované, montované budově, která nemá ani vlastní provozní prostory a kulisy se musí dovážet ze vzdálených skladů.... Co myslíte, zaslouží si v takovém případě Plzeň novou budovu divadla? Nezapomeňte také, že se dostala spolu s Ostravou do českého finále adeptů na Evropské město kultury 2015...

Před pěti lety v Plzni nikoho nenapadlo stavět novou budovu divadla. Díky schopným lidem k tomu nakonec došlo, a po zvážení rekonstrukce nebo stavby nové budovy se vyhlásila veřejná soutěž na stavbu v nedokončeném městském bloku pár set metrů od historického centra Plzně. Blok se nachází u severo-jižního průtahu města mezi ulicemi Pobřežní, Jízdeckou, Palackého náměstím a ulicí Sady Pětatřicátníků. Z pěti přihlášených ateliérů vyhrál na základě 14členné poroty ideový návrh portugalského architektonického studia Lda Manuel Graça Dias & Egas José Vieira Arquitectos. Tento návrh upravila (především kvůli rozpočtu) a rozpracovala česká architektonická a projekční kancelář Helika, která má nyní projekt na starosti.

"Ve čtvrt se sejdem u vejce!" :)

Nová budova zabere polovinu městského bloku, na ploše, kde se doteď střídaly cirkusy (což je zajímavá historie pro budoucí divadlo). Druhá polovina bloku je určena pro komerční využití. Hmota divadla je rozdělena do dvou podlouhlých budov propojených navzájem průchozími můstky v každém patře. Tyto budovy jsou od sebe odkloněny pod úhlem 10°, aby se vytvořilo mezi nimi pnutí a tím pádem se jejich souznění zdramatizovalo. První budova bude mít pět pater, poslouží především k umístění divadelního zázemí, šaten, kanceláří a odděluje hlavní budovu s jevišti od silnice a pomáhá tím k jejímu odhlučnění. Hlavní budova poslouží kromě jevišť k umístění rekvizit, zázemí orchestru a sboru, a zásobování. Oproti nynějšímu divadlu zde bude větší hlavní sál pro 500 diváků a menší studiová scéna pro zhruba 200 diváků. O technickém vybavení, hydraulických systémech apod. ani nemluvě. Takové možnosti současné divadlo zdaleka neposkytuje. Podstata návrhu spočívala v tom, že se projektovalo zevnitř směrem ven.

Hlavní materiál je pohledový beton, který je v určitých místech leštěný. Čelní stěna je předsunuta před skleněnou stěnu a je mírně nakloněna směrem k ulici, čímž jakoby vábí navštěvníky. Je perforovaná obrovskými kruhovými otvory, které jsou z interiéru budovy nasvíceny barevnými světly. Tím pádem čelní předfasáda slouží jako pomyslná opona a svým nakloněním vábí návštěvníky dovnitř. Je to taková polopropustná membrána, kterou se návštěvník dostane z obyčejného světa do magického světa divadla.

Před vstupem bude divadelní náměstí, které v letních dnech poslouží jako zahrádka pro divadelní kavárnu a restauraci. Dominantou náměstí bude umělecký artefakt, zrcadlové vejce, které bude reflektovat kolemjdoucí - sami se stanou herci, aniž by to tušili. Tato dominanta bude vidět i z historického centra Plzně a z Palackého náměstí, čímž se z něj stane nový záchytný bod města: ,,Ve čtvrt se sejdem u vejce..”:)

Stavební povolení by se mělo získat do konce letošního roku, na začátku příštího by se měl vybrat hlavní dodavatel a pokud vše půjde podle plánu, můžeme se do konce října roku 2014 těšit na tuto skvělou stavbu.

Michal Čermák

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři