Architektura /

Nové vize New Yorku

V prosinci loňského roku představila Společnost pro rozvoj dolního Manhattanu novou sérii devíti projektů pro nahrazení Světového obchodního centra v New Yorku vypracovaných sedmi renomovanými architektonickými týmy. Předchozí projekty byly posuzující komisí i veřejností označeny za nepřijatelné až ubohé. Kritizována byla předevších jejich nedostatečná monumentalita. Návrhy nepřinášely Manhattnu jasnou dominantu, která je bezpochyby tím, co nejen newyorčané očekávají. Poslední projekty jsou již mnohem čitelnější. Obnovují panorama Manhattanu a ukazují současné trendy ve stavbě výškových budov. Ačkoli každý z týmů pracoval se stejným požadavky na kancelářské a obchodní plochy, kulturní a dopravní zařízení, jejich návrhy se podstatně liší. Do konce února, kdy bude vybrán vítězný návrh, má veřejnost prostor se k projektům vyjádřit. >>>

Petr Dolejší , 14. 1. 2003

Mezi sedm vyzvaných architektonických týmů (z celkových 406), které během osmi týdnů vypracovali své projekty, patří Foster and Partners; tým složený z Richard Meier & Partners, Eisenman Architects, Gwathmey Siegel & Associates, Steven Holl Architects; Petersen / Littenberg Architecture and Urban Design; SOM/SANAA; Studio Daniel Libeskind; THINK; a United Architects.FOSTER AND PARTNERSKancelář Normana Fostera přichází s návrhem budovy, kterou označuje nejen za nejvyšší, ale i za nejbezpečnější a "nejzelenější" na světě. Nová dvojčata se dotýkají ve třech úrovních, které jsou v podobě vyhlídkových teras, výstavních prostor, kaváren a restaurací určeny veřejnosti. Spojovací části slouží též jako únikové trasy z jedné budovy do druhé. Na úrovni terénu jsou obrysy původních budov obehnány ocelovými zdmi, které vytvářejí pietní prostor pro připomenutí událostí 11 září. Návštěvníci uzavření v tomto prostoru, uvidí pouze oblohu nad sebou. Památník je obklopen poměrně rozlehlým parkem. V podzemních podlažích jsou pod skleněnou střechou ukryty stanice metra, autobusové nádraží a parkoviště pro veřejnost.STUDIO DANIEL LIBESKINDTento návrh zachovává pozůstatky opěrných zdí původních věží a do dvacetimetrové hlouby umísťuje muzeum, do kterého vede návštěvníky kruhová cesta okolo parcely. Jedna z okolních budov nazvaná Zahrady světa aspiruje svými 540 metry na nejvyšší budovu světa. Dva veřejné prostory nazvaných Park hrdinů a Světelný klín jsou navrženy tak, že na ně dopadnou sluneční paprsky vždy jedenáctého září mezi 8:46 a 10:28 hodinami, tj. od doby prvního úroku do pádu druhé z věží. MEIER, EISENMANN, SIEGEL, HOLLV poněkud kontroverzním pojetí navrhuje tento tým dvě budovy tvořené několika vertikálními sekcemi spojenými ve třech úrovních. Věže jsou umístěny na východní a severní straně parcely. Tím je ohraničen prostor nového náměstí, ve kterém jsou na místech původních budov umístěny bazény, pod nimiž se skrývají prostory památníku obětem útoku. Sepětí budov má též symbolizovat ochranné ruce nad městem. Ulice jsou nově vydlážděny až po hranici dopadu trosek.PETERSON, LITTENBERGAmeričtí architekti přicházejí s návrhem uzavřené centrální zahrady jako pietního místa, která je proti hluku chráněna snížením své úrovně oproti okolním ulicím. Na místě jedné věže je umístěn amfiteátr, který symbolicky pojme stejné množství návštěvníků, kolik obětí si vyžádalo 11. září, místo druhého zaujímá vodní plocha. Dvě severní věže mají sloužit jako nová dominanta města, třetí umístěná mezi nimi označuje nový dopravní uzel. SOM, SANAADalší projekt přináší poměrně hustou síť vertikální budov, které v různých podlažích kombinují kancelářské prostory a prostory pro veřejnost ve formě zahrad a kulturní zařízení. Všechny věže jsou též zakončeny otevřenými zahradami. Budovy by měly být soběstačné v energetických požadavcích.THINKDalší kolektiv představuje tři projekty najednou:První nazvaný "Sky Park" navrhuje park zabírající plochu celé parcely, jenž slouží jako památník a sahá do výšky deseti pater. Podél parku se týčí tři kancelářské budovy, které by byly také nejvyšší na světě.Druhým návrhem je tzv. "The Great Room," který vytváří uzavřené náměstí obklopené dalšími budovami. Jedna z nich, ukrývající kanceláře, hotely a vysílač, je přesahuje opět výšku Petronas Towers. Třetí soubor budov nazvaný "World Cultural Center," umísťuje na stopy původních věží otevřených příhradové konstrukce, do kterých by různí architekti vložili další budovy určené kulturním účelům. UNITEDPoslední vize zachovává původní stopy obchodního centra, které se stanou součástí památníku, ukrytého v hloubce dvaceti metrů. Na povrchu se v poměrně expresivní formě tyčí pět věží. Šedesáté podlaží spojuje všechny budovy a vytváří tzv. "město v oblacích", kde jsou umístěny zahrady, obchody, sportovní zařízení, restaurace, divadla a vyhlídková terasa. Budovy pak šplhají až do výše 120 pater. Nové centum by bylo postaveno v pěti fázích. Podrobné informace o jednotlivých návrzích naleznete na www.renewnyc.org, více o problematice výškových budov na www.skyscrapers.com.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři