Architektura / občanské stavby

Obchodní centrála Fronius

Obchodní centrála firmy FRONIUS svým charakterem zřetelně a přitom nenásilně vyjádřuje zaměření společnosti, jejímž hlavním oborem činnosti je výroba, vývoj a prodej svářeček a měničů pro fotovoltaické systémy.

ATELIER 6 , 6. 12. 2011

POZEMEK

Pozemek čp. 2521/1 se nachází v jižní části průmyslové oblasti Dolních Měcholup, na hranici s Hostivaří . Je v mírném jižním svahu s převýšením až 5m. Celková výměra je 4300 m2. Z toho jižní část cca 980 m2 je nezastavitelná. Zastavěná plocha budovy je 950 m2

URBANISTICKÁ KONCEPCE

Budova nové obchodní centrály je situována k severní hranici pozemku a navazuje fasádou 2.np na stavební čáru sousedního objektu firmy VESKOM. Příjezdová komunikace je napojena na Dolnoměcholupskou ulici. Je vedena podél severní fasády s jednostranným kolmým parkováním a ukončena obrátkou. Na východní straně objektu je realizována jednopruhová venkovní rampa do suterénu na parkoviště zaměstnanců. Vzhledem ke svažitosti stávajícího terénu je vstupní podlaží přístupné ze severu od příjezdové komunikace a v jižní části kde je převýšení již kolem 3,5m je vyneseno na sloupech. Budova je částečně podsklepena v severovýchodní části a zbytek plochy je využit pro parkování zaměstnanců na volném terénu. 2.np je o 1,5m vykonzolováno severním směrem a tvoří přirozené závětří nad přilehlým chodníkem a zásobovacím vstupem. Hlavní vstup je zvýrazněn a kryt vytaženou hmotou zasedací místnosti.

BUDOVA – PRINCIPY ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ

Jedná se o novou obchodní centrálu firmy FRONIUS ČR, jejímž hlavním oborem činnosti je výroba, vývoj a prodej svářeček a měničů pro fotovoltaické systémy. Tato skutečnost měla hlavní vliv při návrhu budovy, zejména jejího vnějšího vzhledu. K opláštění byly použity různé druhy fasádních plechových systémů (2.NP – luxusní hliníkové velkoformátové kazety typu BOND, 1.NP - levnější černé ocelové lamely), a také použití fotovoltaických panelů jak na střešní světlíky tak v rámci pásových oken. Do pásových oken na východní fasádě jsou integrovány speciálně upravené průhledné fotovoltaické panely, které dávají budově charakteristický vzhled.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Suterén – 1.PP

Jihozápadní část je volná plocha se sloupy, využitá pro parkování zaměstnanců. Ve vnitřní části je umístěno technické zázemí budovy (kotelna, servrovna, kompresorovna, strojovna VZT) dále zázemí zaměstnanců (šatny, sprchy, wc, denní místnost) a divize „FOTOVOLTAIKY“ (kancelář, sklad, dílna).

Ve východní části je tréninková místnost pro výuku svářečů. Pod vstupní částí v 1.np je místnost s proskleným stropem pro vystavení ukázkově svařované karoserie automobilu. Celá podlaha je tvořena z hydraulické nůžkové plošiny pro snadnou manipulaci s karoserií.

Přízemí – 1.NP

Vstupní část je situována na pohledovou osu, která prochází celým objektem a rozděluje budovu na dva hlavní funkční celky, tj. servis svářeček na západní straně a TSN (Techsupport national) na východě. Mezi nimi je vstupní hala s recepcí, schweissercafé, schodišťový prostor, sociální zázemí a atrium se zelení. Prostor servisu je přímo propojen vnitřním schodištěm s kancelářským zázemím ve 2.np a z divizí fotovoltaika v 1.pp.

V severozápadní části budovy je centrální zásobování objektu s místnostmi skladů a odpadové hospodářství.

1. patro – 2.NP

Toto podlaží je věnováno čistě administrativnímu zázemí budovy. Je pouze nad částí půdorysu 1.np. Centrální část tvoří schodišťový prostor, sekretariát a prostorná hala před velkou zasedací místností, která je situována mimo půdorys 2.np, nad vstupní partie objektu a tvoří tím výrazný architektonický prvek. Má samostatné venkovní požární únikové schodiště.

Ve východní části je školící místnost pro max. 30 posluchačů a kanceláře vedení podniku a vedení jednotlivých divizí. V západní části jsou čtyři halové kanceláře s celoskleněnými příčkami a jednou malou zasedačkou. Přisvětlení centra dispozice je zajištěno vrcholovým světlíkem nad střední chodbou. Na západní straně budovy je balkónek.

KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Budova je založena na 40 pilotách vetknutých do únosné vrstvy. Konstrukční systém je monolitický železobetonový skelet. Stropy jsou monolitické bezprůvlakové desky. Střecha je ocelová z IPE vazníků a vlnitého plechu. Fasáda suterénu je šedá omítka. 1.NP je obloženo černými plechovými lamelami š.400mm. Celá hmota 2.np je opláštěna stříbrně metalízovým plechem typu „BOND“. Pouze vykonzolovaná hmota zasedací místnosti je obložena plechovými kazetami červené barvy.

Klíčová slova:

ArchiCAD ATELIER 6 kanceláře

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři