Architektura / rodinné domy

Pozitivní řešení domu – slunci a krajině vstříc

Studio pha opět nenechává nic náhodě; rodinný dům ve Všeradicích ruší zažité konvence a hledá svá vlastní řešení.

Studio pha , 10. 5. 2011

Pozemek je charakteristický výrazným sklonem k jihu a omezeným, komplikovaně zalomeným přístupem, který limituje výškové osazení stavby. Na pozemku se nacházelo několik výrazných vzrostlých stromů. Dům je inspirován proporcemi tradičního venkovského stavení bez obytného podkroví, tedy bez nutnosti zasahovat okny do plochy střechy. Obytná část je nad ložnicovou, využívající vnitřní prostor celého krovu, řešeného bez kleštin, pouze za pomoci ocelových táhel. Svah je rovněž využit pro rozdělení domu na dvě části. Část pevnou, „kamennou“, tvořící podnož části lehké, dřevěné se sedlovou střechou se sklonem 45°. Obě části jsou posunuty proti sobě – sledujíce sklon terénu. Dům je osazen podélnou osou rovnoběžně s vrstevnicí a zároveň tak, aby komplikovaný příjezd od silnice nevyžadoval velké terénní úpravy. Část dřevěná je obložená svislými cedrovými prkny. Výrazná sedlová střecha má měděnou krytinou. Okna jsou celodřevěná s cedrovými okenicemi. Venkovní zpevněné plochy jsou z dřevěného masivní roštu, hlazeného, nebo broušeného betonu a z volné kamenné dlažby s mezerami. Polosuterén s pokoji tvoří částečně opěrné železobetonové stěny a zčásti je použito zdiva. Stěny jsou z exteriéru obloženy štípanou zařezávanou břidlicí.

 

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři