Architektura / veřejný prostor a urbanismus

Přehlídka diplomových prací: 2. místo

Diplomová práce, která obsadila v soutěži o nejlepší diplomní projekt 2. místo, se zabývá vztahem konkrétní pražské čtvrti k řece Vltavě.

Kateřina Blahutová , 1. 10. 2012

Autorská zpráva

Libeň byla zvolena na základě průzkumu členitosti toku - území mezi Hlávkovým mostem a mostem Barikádníků nabízí nejdelší pobřeží v rámci Pražské kotliny, a tedy nejširší možnosti kontaktu s řekou. Práce si klade za cíl posílit potenciál řeky ve vztahu k městu a obnovit ztracené hodnoty území. Po důsledném průzkumu území byl stanoven koncept práce s územím - pomocí intervencí, které území oživují, avšak respektují současný i historický potenciál i plánovanou výstavbu v území. Tyto intervence by měly vyústit v komplexní fungující organismus, slouží i jako interakční prvky mezi jednotlivými skupinami / komunitami - starousedlíci, novousedlíci a veřejnost. Výsledný projekt představuje možný scénář budoucího rozvoje Libně.

Hodnocení poroty

Porota oceňuje především hlubší vhled do stávající situace a atmosféry prostoru v okolí libeňského mostu se specifickým zapojením přírodního prvku řeky Vltavy a s výrazným utvářením říčních kos. Každá část území je podrobena analýze a posléze doslovena a umocněna navrženými architektonicko-urbanistickými zásahy, které odhalují a rozvíjí především rekreační potenciál místa. Část území nejblíže mostu je vyhrazena intenzivnějšímu objemovému využití pro koncentrovanou výstavbu a obchod, samotné poloostrovy jsou podobně intenzivně programovány jako strukturované pole možných veřejných i soukromých aktivit, navíc nově komunikačně zasíťovaných „zážitkovými“ stezkami. Zkoumání vztahu města a řeky zde rozhodně získává novou kvalitu adekvátní místu, která je atraktivní alternativou k současné převažující exploataci podobně cenných pražských lokalit.

název Praha, město na Vltavě: Libeň

autor Kateřina Blahutová

vedoucí práce doc. Ing. arch. Radek Kolařík

škola FA ČVUT Praha

umístění v soutěži

  1. místo

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři