Architektura / občanské stavby

Radnice ve spirále

Letního Olověného Dušana 2011 si za vydařený kontrast mezi starým a novým vysloužil projekt radnice ve tvaru hokejky.

Zuzana Dufková , 4. 11. 2011

Ke stávající škole, která bude zachována jako nedílná součást radnice a do řešení bude začleněna, je navrhovaná přístavba. Tvarově se jedná o dvě protilehlé „hokejky“, které spolu vytvářejí stavbu blokového charakteru.

Původní romanticky členěná škola plná tvarových bizarností a detailů je doplněna jednoduchou hmotou dostavby, jejíž plochy, linie a křivky mají zjemnit kontrast obou nedílných částí radnice. Nově navržená část stavby, která dotváří uliční blok, má charakter dvojtraktu na půdoryse písmene „U“, který se na východě otáčí na mezikruží rozdílných poloměrů. Hrana atiky plynule stoupá od vstupní západní části 4NP až po štít, který přisedá k původní škole s navrhovanou podlažností 8NP. Uvnitř „vnitrobloku“jsou umístěny halové prostory přepážek, sál a dále centrální atrium, které vzniklo proskleným zastřešením nádvoří školy.

Navrhovaná úroveň 1.NP je shodná s úrovní zvýšeného přízemí školy, která odpovídá vstupní úrovni vedoucí z vyšší části náměstí. Nižší křídlo stavby orientované na západ do náměstí, které výškově odpovídá průčelí školy, před něj vybíhá, aby zdůraznilo hlavní vstup do nové radnice. Na pozemcích přilehlých k jihozápadnímu nároží staré školy je zachována původní parková úprava. Původní vchod do školy bude sloužit jako slavnostní vstup se slavnostním přejezdem. Východní část novostavby má uliční, obchodní parter stavby a v uliční úrovni je doplněna geometrickou výsadbou stromů ve zpevněných pěších plochách. Stávající uliční v fronta dotváří ulici Mrštníkovu, která je doplněna stromořadím.

Komentář poroty

Velmi pozitivně hodnotím základní hmotové ztvárnění tohoto projektu. Nově vzniklá kompozice soudomí starého klasicky členěného domu a objemného novotvaru s aditivním monolitickým rastrem působí skvěle.

Multispektrální kontrast mezi starým a novým, hranatým a kulatým, malým a velkým atd. působí svěže. Návrh hmoty výborně řeší hlavní vstupních prostor, ponechání staré budovy pro repre prostory také považuju za prima vklad.

Rozvedení konceptu do provozních, dispozičních a konstrukčních schémat je bohužel formální a některá navržená řešení nepovažuji za vhodná. Výtky směřuji k velkým navrženým rozponům konstrukcí, světlé výšce v hlavní přepážkové hale, směru otevírání dveří u schodišť a vyústění požárních úniků z celé budovy v podstatě do přepážkové haly. Klasické provozní schéma, kdy je klid úředníka v typickém podlaží chráněn valem „zázemí“ by slušelo u tak svěží budovy nahradit nekonvenčnější administrativní dispozicí pro větší soulad formy a obsahu. Autorka návrhu ať bere výše uvedené výtky jako ne zcela významné, protože jsou řešitelné.

Na místě občana bych se ptal, kde se tady bude oddávat - separé vstup do staré budovy, před ní parčík na první společné foto - radnice jako hrom.

  • Autoři: Zuzana Dufková
  • Země: Česká republika
  • Škola: FA ČVUT v Praze
  • Město: Praha
  • Datum projektu: 2011

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři