Architektura / rodinné domy

Rodinný dům v Ostravě Radvanicích

Lomená fasáda rodinného domu v Ostravě je výsledkem snah o co nejvhodnějším směrování ke světovým stranám. Slunce tak uvnitř vytváří během celého dne proměnlivou atmosféru.

MASTER DESIGN , 6. 11. 2012

Situace na parcele

Dům se nachází na parcele, která je ze západu lemována příjezdovou cestou, z jihu místní, málo využívanou komunikací, ze severu sousedním rodinným domem a z východu další volnou parcelou. Z jihu je parcela navíc lemována stromořadím vzrostlých bříz, které vytváří na parcele příjemné přirozené stínění. Širší okolí pozemku je zastaveno převážně rodinnými domy různého stylu a stáří. Lokalita díky tomu působí klidným a zabydleným dojmem.

Provoz je zde velice slabý, proto například jižní komunikace u parcely nebyla výrazným omezujícím prvkem při návrhu domu.

Umístění domu a exteriér

Stavba je umístěna na severozápadní roh parcely. Je tak docíleno co nejkratšího příjezdu na parcelu a dům sám tak vytváří bariéru mezi sousedem a zahradou. Díky tomu byla v maximální míře využita rovinatá travnatá zahrada.

Dům hojně využívá sluneční světlo ve všech jeho denních fázích. Ráno po východu slunce paprsky směřují přes pásové okno do ložnice, přes den postupně putuje přes dětské pokoje až večer před západem slunce padají paprsky přes výrazné rohové okno do obývacího pokoje a vytváří v interiéru velmi příjemné a teplé světelné podmínky.

Dům je architektonicky koncipován jako kombinace dvou různých hmot. Dominantní hmota domu je zastřešena šikmou střechou, která vybíhá směrem do zahrady. Je zde použit dřevěný vertikální obklad, který ještě umocňuje dominanci této části budovy. Druhá hmota tvoří jakýsi základy domu, na fasádě je zvolena nenápadná šedá omítka. Z jižní části má tato hmota několik rytmických uskočení a vytváří tak dojem, že je poskládána z několika krychlí. Každá krychle prezentuje jeden pokoj. Uskočení je vytvořeno z důvodu většího soukromí mezi jednotlivými pokoji a taktéž aby bylo docíleno většího prosvětlení každé místnosti.

Dispozice a interiér

Interiér je rozdělen na několik funkčních celků. Z jihozápadu od příjezdu je v hlavní hmotě domu umístěna denní část s obývacím pokojem a kuchyní. Tato část přímo navazuje na zádveří domu. Jižní a jihovýchodní část domu (s uskakujícími kostkami) patří dětským pokojům a ložnici. Tento provoz je umístěn co nejdál od vstupu do domu, aby bylo dosažené většího klidu a soukromí. Severní část domu patří garáži, technickému a skladovacímu zázemí a sociálnímu zařízení.

Dům svým příjemným rozměrem, dispozicí a umístěním vytváří ideální podmínky pro bydlení mladé rodině

  • Ateliér: MASTER DESIGN
  • Země: Česká republika (Česko)
  • Generální dodavatel: BAUS s.r.o.
  • Město: Ostrava - Radvanice
  • Realizace: 2012
  • Zastavěná plocha: 148.00m2

Klíčová slova:

Ostrava

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři