Architektura / veřejný prostor a urbanismus

Soutěž na nové brněnské nádraží v centru – 3. místo

Rada města Brna v úterý 10. 5. schválila výsledky otevřené mezinárodní urbanistické soutěže pro nové brněnské nádraží umístěné v lokalitě pod Petrovem. U návrhu Ateliéru M1 architekti, který je oceněn 3. cenou, porota také ocenila jasnou vizi a pestrost nové čtvrtí a v neposlední řadě „jako velkou přednost projektu porota vnímá koncept opětovného využity historických budov původního nádraží a Malé Ameriky, stejně jako odkrytí arkád viaduktu.“ Projekt samozřejmě postupuje i do finálového kola soutěže.

EARCH.CZ , 23. 5. 2016

Všechny odevzdané návrhy z 1. i 2. kola včetně vítězného návrhu byly veřejnosti představeny na vernisáži výstavy 10. května 2016 v 19:00 v Domě umění města Brna, výstava zde potrvá do 24. července 2016.

BUDOUCNOST CENTRA BRNA – 3. MÍSTO

Atelier M1 architekti(Praha, CZ)

Pavel Joba, Jakub Havlas, Jan Hájek; spolupráce: Jakub Straka, Vojtěch Šaroun, Martin Utíkal, Michal Tichý a Patrik Kotas

Na jihu od centra roste atraktivní, živá a pestrá obytná čtvrť pro desítky tisíc obyvatel. Bude mít ulice a náměstí se stromy, hřiště, vodní plochu, bary, kavárny, školky, školy, sportovní a kulturní stavby, pěší blízkost historického centra i velký park pro sport a relaxaci.

Parcelace tradičního městského formátu umožní kombinovat bydlení, služby, business a umožní postupné liberální budování čtvrti tak, aby mohla fungovat již od prvních let výstavby.

Město si musí zafixovat železniční koridory a správnou polohu nádraží s perspektivou dalších minimálně 200 let růstu pro aglomeraci s více než milionem obyvatel. Pro polohu budoucího nádraží doporučujeme využít existující rovný úsek trati v Malé Americe umožňující umístění i pro budoucnost dostatečného počtu rovných a dlouhých nástupišť ve dvou úrovních. Nádraží v této poloze bude kvalitně ze všech čtyř stran i z centra přístupné dopravou i pěšky a nebude handicapováno zakřivením tratí ani stísněno zástavbou.

Hodnocení poroty: Projekt nabízí jasnou vizi živoucí a pestré nové čtvrti jižně od historického centra s klíčovým prvkem – rozšířenou vodní plochou Svratky v ústředním parku. Pracuje s navázáním stávající urbánní struktury a měřítka historického jádra města na novou výstavbu a s rozmanitostí velikosti bloků, jejich propustností a různou typologií. Přístup založený na flexibilním uspořádání zástavby pro bydlení a práci přináší adekvátní řešení zatím nepředvídatelné situace budoucího rozvoje města, což je porotou hodnoceno velice kladně.

Vlakové nádraží je posunuto jihozápadním směrem, což umožňuje výstavbu podzemních tratí bez zásahu do historických vrstev. Stávající výpravní budova pak může získat novou atraktivní funkci. Nevýhodou je však dlouhá docházková vzdálenost k hlavnímu vstupu v severní části nového nádraží, před nímž je navržen poněkud předimenzovaný veřejný prostor. Zastřešení kolejiště evokuje obraz historické železniční stanice z 19. století a z dnešního pohledu se zdá být mimo měřítko. Autoři navrhují 12 tratí v nadzemní úrovni, tedy více než bylo požadováno, což je nadsazené a nákladné. Centrální autobusové nádraží, stejně jako systém městské hromadné dopravy, jsou řešeny nepřesvědčivě.

Teprve v budoucnu, až bude „Jižní město“ plně funkční, může nádraží sehrávat roli městského hubu. Jako velkou přednost projektu porota vnímá koncept opětovného využití historických budov původního nádraží a Malé Ameriky, stejně jako odkrytí arkád viaduktu, čímž se posilují stávající hodnoty v území.

Složení poroty: Roger Riewe (předseda poroty), Petr Vokřál (primátor města Brna, 1. místopředseda poroty), Ivan Plicka (2. místopředseda poroty), Martin Ander (námestek primátora), Sándor Finta, Petr Hladík (místostarosta městské části Brno-sever), Matěj Hollan (náměstek primátora), Jiří Oplatek, Jan Pavlíček, Silja Tillner a Jaroslav Wertig. Náhradníci: Vladimír Šlapeta, Ondřej Chybík a Ivan Lejčar.

Soutěže se zúčastnilo 58 atelierů většinou z Evropy. Celkem na soutěžních návrzích pracovalo více než 350 urbanistů, architektů, inženýrů a dalších odborníků, kteří v několika měsících odvedli pro město Brno přes 160 000 hodin práce.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři