Architektura / občanské stavby

Sportovní areál Blanice Vodňany - 1.místo

Město Vodňany v posledních několika letech vyvíjí sympatické aktivity v oblasti architektury, veřejného prostoru a krajiny. V rámci svého strategického plánu rozvoje kromě jiného vypsalo několik architektonických soutěží (obnova areálu rybníku Škorna, rekonstrukce KD...). Ve Vodňanech se také pořádala architektonická dílna re:Vodňany 2010.

Juraj Calaj , 28. 6. 2013

Zatím posledním střípkem do mozaiky bylo vyhlášení architektonické soutěže na řešení úprav Sportovního areálu Blanice se záměrem rekonstrukce a rozšíření stávajícího víceúčelového objektu restaurace, šaten a ubytovny. Součástí návrhu mělo být také řešení širších vztahů a dalších ploch areálu. Ateliér Edit! se soutěže zúčastnil s cílem vyhrát a povedlo se!

Cílem urbanistického řešení je vytvořit jasně a přehledně navržený víceúčelový areál umožňující intuitivní pohyb návštěvníků. Řešené území na rozhraní města a krajiny je stavebními a krajinářskými zásahy jasně definováno. Všechny aktivity jsou umístěny dle ideální severojižní orientace sportovišť a návrh tuto stávající strukturu respektuje a vhodně doplňuje. Navržené aktivity (např. dětské hřiště, skatepark, hřiště na petanque, outdoor fitness, koše na basketball) jsou soustředěny v severovýchodní části areálu, prostor severně od příjezdové cesty zůstává volný pro příležitostné akce.

Zásadním limitem architektonického řešení je definovaný rozpočet na rekonstrukci. Hlavním záměrem návrhu je najít řešení, které i v rámci omezených nákladů dokáže objektu dodat novou tvář a současný výraz.

Navržená dispozice respektuje podmínky zadavatele a vytváří tři samostatné provozní celky, které mohou být v případě potřeby propojeny. Přístupová cesta navádí návštěvníky přímo k terase, odkud vede hlavní vstup do restaurace umístěné v nové přístavbě. Vstup do ubytovací části zůstává na východní fasádě, hned proti němu je navržena recepce (sloužící zároveň jako kancelář správce), odkud se po schodišti pokračuje do dalších prostor. Sportovní klub má vlastní vstup na severní fasádě, vedle něj zůstávají i toalety pro diváky či návštěvníky přilehlých aktivit.

Z finančních důvodů není možné řešit samostatně zateplování fasád a jejich dodatečné obkládaní. neboť to vytváří vícenáklady. Návrženo je proto zateplení objektu fasádními deskami Heratekta C2 031 v tloušťce 100 mm, které dále nepotřebují být a nebudou povrchově upraveny. Rastr desek a jejich povrchová struktura vytváří vizuálně atraktivní celek. Kvůli zvýraznění horizontál obou podlaží je objekt v úrovní stropní a střešní desky obložen zateplovacím systémem z minerální vaty a omítnut.

O ateliéru Edit!

Mladé architektonické studio, které funguje tři roky a tvoří ho architekti Ivan Boroš, Juraj Calaj, Lenka Míková a Vítězslav Danda, je známé svým hravým a inovátorským, leč precizním přístupem. Z mnoha povedených realizací jde skvělým příkladem třeba hornický interiér Puma Social Storu nebo rekonstrukce statku ve Žloukovicích, který se objevil i v ročence architektury 2012. Věnují se i instalacím, v minulém roce stáli třeba za architekturou tří instalací na Designblok, jsou také autoři konceptu prodejních stánků Zelených trhů.

Hodnocení poroty:

Kritérium a) celková urbanisticko architektonická kvalita návrhu s důrazem na „budovu“

U návrhu č.3 se jedná o kvalitní architektonické řešení bez důrazu na formální prvky – správná kompozice objektu, bezproblémové urbanistické řešení jasně zónované a přehledné. Výhrady poroty se týkají použití obkladových desky z dřevité vlny s cementovým pojivem a polystyrenem Heratekta C2 031 bez finální úpravy. Podle výrobce tyto desky tvoří ideální podklad pod finální omítky s vysokou pevností a odolností proti nárazu. Právě tato odolnost by byla uživatelem velmi preferována. Porota věří, že autoři zváží použití trvanlivějšího materiálu pro povrchovou úpravu fasád, aniž by to narušilo celkový koncept řešení.

Kritérium b) hospodárnost a finanční přiměřenost zvoleného řešení s ohledem na výši předpokládaných nákladů stavby dle bodu 2.3 a efektivita realizace a provozu budovy s důrazem na energetickou náročnost

Z celkového přístupu autorů je znát cit pro uměřenost stavby v daném prostředí – z toho vyplývá též názor poroty, že tento návrh je nejblíže finančním představám obce. Návrh způsobu vytápění, přípravy TUV a větrání je vypracován velmi stručně a v podstatě připouští obě alternativy vytápění – buď plynem nebo tepelným čerpadlem.

Kritérium c) komplexnost a úplnost řešení

Návrh je komplexním řešení dané problematiky a má nejlepší předpoklady po určitých dílčích úpravách splnit zadání stavebníka.

Kritérium d) přínos návrhů a námětů pro kvalitní dostavbu areál jako moderního a atraktivního volnočasového zařízení řešených v rámci širších vztahů

Návrh č.3 přináší do území architektonickou kvalitu a uměřenost, která za rozumnou cenu zvýší atraktivitu areálu po všech stránkách

Klíčová slova:

sportovní areál soutěž Edit!

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři