Architektura / veřejný prostor a urbanismus

Stromořadí, nová cyklostezka i park. Zanedbaná Olšanská ulice má nakročeno k proměně

Olšanskou ulici zaplní stromořadí a přibyde cyklostezka s parkem Foto: IPR

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) nechal vypracovat studii revitalizace Olšanské ulice a jejího okolí. Studie určí budoucí urbanistickou podobu území, řeší ale také veřejné prostranství nebo dopravu a přispěje ke snížení ekologické stopy této oblasti. Ke konceptu architektonicko-urbanistické studie se nyní může vyjádřit veřejnost.

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy , 29. 6. 2022

Olšanská ulice je důležitou městskou třídou a významnou dopravní tepnou. Prochází středem oblasti, ve které je naplánováno hned několik projektů v různém stádiu přípravy – např. revitalizace ulic Seifertova – Táboritská, rekonstrukce ulice Jana Želivského či proměna nákladového nádraží Žižkov, kde vznikne čtvrť pro více než 20 000 obyvatel. Ulice je však současně lemována převážně administrativními budovami a území dnes dominuje automobilová doprava.

„Olšanská ulice se nachází v širším centru Prahy, kvalitou veřejných prostranství však neodpovídá svému potenciálu. Aktuálně je v okolí Olšanské ulice naplánováno několik rozsáhlých investičních akcí v různém stádiu přípravy. Je nanejvýš důležité, aby budoucí rozvoj této oblasti byl koordinován tak, aby zde vznikla kvalitní část města, která bude přínosem pro současné i budoucí obyvatele území,“ říká Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora pro oblast územního rozvoje.

Zpracovatelé architektonicko-urbanistické studie, ateliér UNIT architekti, připravili koncept studie, která si klade za cíl zlepšit podmínky pro pěší, cyklistickou i hromadnou dopravu, zkoordinovat plánované investiční záměry v území a nastavit regulaci pro další rozvoj okolí ulice tak, aby vznikla plnohodnotná městská třída.

Kostrou urbanistického návrhu jsou zelená propojení především parku Parukářka a Olšanských hřbitovů, či vznik nového parku ze severu Olšanských hřbitovů. Na křižovatce ulic Olšanská a Jana Želivského studie zase navrhuje vznik nového náměstí. Vytvoří se tak nové možnosti, kde budou moci obyvatelé trávit svůj volný čas.

Co se týče samotné dopravní tepny, na severní straně Olšanské ulice studie počítá s vybudováním samostatné obousměrné cyklostezky, která bude součástí páteřní cyklotrasy A8 spojující Olšanské náměstí s Malešicemi a východním okrajem Prahy. Stávající otevřený svršek tramvajové tratě na Olšanské ulici bude zatravněn a díky vhodné úpravě bude možné vysadit až čtyři řady stromořadí. Olšanská ulice tak bude výrazně zelenější, studie počítá také s využitím dešťové vody pro zavlažování zeleně.

Foto: Okolí Olšanské budou doplňovat veřejná prostranství, která celý prostor oživí

„Z konceptu studie mám velkou radost. V okolí Olšanské by mohlo vzniknout nové centrum městské části, kde lidé najdou kromě bydlení a práce také kvalitní veřejná prostranství a celý prostor se tak oživí. Jedná se o velký potenciál pro celou Prahu 3 a už se těším, až se tudy budu v budoucnu procházet po nově plánovaném zeleném prostupu kolem zdi Olšanských hřbitovů, sednout si na kafe pod novým stromořadím, nebo se projedu po nové, oddělené a bezpečné cyklostezce,” komentuje koncept studie Pavel Dobeš, místostarosta Městské části Praha 3.

„Jsme rádi, že se projekt posouvá do fáze, kdy máme v ruce již konkrétní návrh toho, jak by v budoucnu mohla tato část Prahy 3 vypadat. Samotnému zadání studie předcházelo podrobné prověřování celého území a setkávání s místními aktéry a do finální podoby studie aktuálně opět zapojujeme veřejnost. Ke konceptu studie se nyní může vyjádřit každý prostřednictvím online dotazníku, který lze vyplnit až do 17.července 2022“ říká ředitel IPR Ondřej Boháč.

Připomínky městských aktérů a veřejnosti budou využity pro další fázi přípravy studie. Studie by měla být dokončena do konce roku 2022.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři