Architektura / občanské stavby

"Šuplíkový" projekt: Farní kostel Seslání Ducha svatého

Při mém řešení komplexu sakrálních novostaveb v daném místě mě inspirovalo prostředí sídliště s panelovými domy a Tvar daných pozemků. Panelové domy ve svých základních půdorysech jsou přímočaré, což Jsem chtěl také docílit. A to je přímočarost půdorysu, osobně cítím boha přímočarého.... .

Zdeněk Daniel , 15. 12. 2014

Novostavba farní kostela Seslání Ducha svatého v Brně Líšni

Základní koncept kříže se projevuje jak v půdoryse tak monumentu kříže navazující na prostor oltáře (vertikála i horizontála). Budoucím scelením pozemků dle situace katastrální mapy nám vznikl ucelený kompaktní prostor pro daný počet lidí. Orientace - východ západ.

Jižní část jsem použil na umístění a zároveň prosvětlení farního sálu. K prosiětlení kostela slouží úzké okenní pásové průřezy v krytině obvodového pláště. Pás oken ve výšce člověka umocňuje domácí prostředí. Tvarově mě Inspirovala žebra na výstavní hale na Brněnských veletrzích z roku 1928.

Zdůvodnění zvolených konstrukcí a povrchových materiálů

Aby nebylo mnoho betonu, navrhuji základní materiál žeber dřevěné lepené vazníky. Klasická skladba výplně mezi dřevěnými vazníky s izolací a pohledovou částí v interiéru. Vnější část opláštěna titanzinkem od firmy Rheizink. Celý plášť hlavní a bočních lodí je v podstatě kompaktní střešní plocha.  

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři