Interiér zrestaurovaného kostela Narození Panny Marie v Domažlicích (Fresky restaurovali Jiří Suchan a David Hrabálek) Foto: Římskokatolická farnost Domažlicec
Architektura / občanské stavby

V kostele v Domažlicích odhalili dlouho skryté barokní fresky. Za jejich obnovu dostali restaurátoři „památkářského Oscara“

Barokní fresky, které vídali návštěvníci po mnoho let v kostele Narození Panny Marie v Domažlicích nebyly původní. Ten pravý originál se skrýval pod novější přemalbou. Restaurátoři téměř pět let kousek po kousku odkrývali jednotlivé nekvalitně restaurované výjevy. Nyní jsou ve své původní kráse znovu k vidění.

Eva Klapka Koutová , 21. 2. 2024

Za výborné provedení restaurování a odpovědný přístup k obnově původních cenných fresek získali restaurátoři Jiří Suchan a David Hrabálek cenu Patrimonium pro futuro v kategorii „restaurování památky“.

Freskám z poloviny 18. století od malíře Františka Julia Luxe, značně znehodnoceným přemalbou v průběhu 20. století, se navrátila jejich původní tvář. Celých pět let na nich pracovali restaurátoři Jiří Suchan s Davidem Hrabálkem. Za svou práci byli koncem roku oceněni cenou Národního památkového ústavu, která se uděluje za pozitivní a úspěšné počiny v oblasti památkové péče dokončené v předešlém roce.  Zpočátku se však s restaurováním fresek nepočítalo.

Místo nové fasády dostaly přednost fresky

Původně gotický kostel Narození Panny Marie byl v době barokní přestavby v letech 1751-1756  vyzdoben figurálními nástěnnými malbami F. J. Luxe, významnýho plzeňského malíře, který tvořil fresky v kostelích a kaplích po celých západních Čechách. Fresky s mariánskou tématikou - „Uvedení Marie do chrámu“, „Zasnoubení Panny Marie“ a „Navštívení Panny Marie“, stejně jako iluzivní malba hlavního oltáře a malířská výzdoba v kapli sv. Barbory však byly během 20. století kompletně přemalovány.

Renovace kostela byla zahájena už v roce 2017. S opravami se začalo nejprve na střeše a krovu, protože do kostela zatékalo. Poté měla následovat oprava fasády. Při úpravách na střeše se však začaly uvolňovat omítky v interiéru, což poukázalo na výrazné poruchy klenby.  Bylo nutné zajistit její statiku. Nakonec tak došlo na opravu celého stropu včetně fresek.

Po provedení rozšířených průzkumů se zjistilo, že se pod současnou malbou skrývají dobře dochované originální fresky. Hrubá přemalba nectila a nezachovávala originální charakteristický rukopis a barevnost původního Luxova díla. Rozsáhlá restaurátorská práce zahrnovala obnovu výzdoby na třech hlavních klenebních polích a nástěnnou malbu v lodi.

Foto: Interiér kostela Narození Panny Marie v Domažlicích. Za obnovu fresek získali Jiří Suchan s Davidem Hrabálkem cenu Patrimonium pro futuro

Podle Davida Hrabálka bylo vůbec největší prací originály "objevit". Díky míře dochování Luxových fresek už následná retuš nebyla příliš komplikovaná. Došlo tedy k jejímu sejmutí a ke kompletní restauraci. Obrovský rozdíl v originálu a hrubé přemalby byl podle Jiřího Suchana vidět převážně ve výjevu alegorie Ameriky, která byla přemalována až groteskně, takže po odkryvu byla rehabilitace díla velmi znatelná.

Díky těmto úpravám je nyní možné spatři původní výzdobu ve své originální podobě z 18. století.  

Cena Patrimonium pro futuro

Cenu Národního památkového ústavu s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe vyhlašuje a uděluje NPÚ od roku 2014. Snahou je zhodnotit a vyzdvihnout to, co se v oblasti památkové péče podařilo, a ocenit ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili. Ocenění jsou udělována v několika kategoriích.

 • Obnova památky
 • Restaurování památky
 • Památková konverze
 • Objev, nález roku
 • Prezentace a popularizace
 • Záchrana památky
 • Příkladná správa a prezentace památkových objektů

Do dnes bylo předáno již 88 ocenění.

 • Země: Česká republika
 • Město: Domažlice
 • Realizace: 2017-2022
 • Restaurátoři: Jiří Suchan, David Hrabálek
 • Financování: MK ČR a Program záchrany architektonického dědictví, město Domažlice a veřejná sbírka přes Nadační fond Dominanty

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři