Architektura / občanské stavby

Ve vyloučené části Mexico City vzniklo volnočasové centrum z betonu pro rozvoj mládeže

Do problémové oblasti Mexico City navrhlo lokální studio CCA volnočasové centrum určené mimoškolnímu rozvoji dětí a mládeže. Rozsáhlý areál tvoří tři objekty lišící se formou i funkcí, které vzájemně propojuje páteř kryté chodby. Spojujícím prvek celého návrhu se stává beton ve své surové podobě, který umožnil architektům vytvořit mimořádně působivé prostory.

Tereza Hůrská , 16. 1. 2019

Mimoškolní vzdělávání a s ním spojené trávení volného času patří mezi velmi důležité faktory utvářející osobnost mladistvých i jejich pozdější směřování. Kvalitní zázemí hraje podstatnou roli především v chudinských oblastech s vysokou kriminalitou, kde mladým schází prostředky pro rozvíjení vlastních zájmů a schopností. Tato sociální témata rezonují také v lidnaté mexické metropoli, kde se stále více rozevírají nůžky mezi chudými a bohatými.

V reakci na tyto problémy zpracoval lokální ateliér CCA (Centro de Colaboración Arquitectónica), návrh volnočasového centra pro děti a teenagery v okrajové části hlavního města Mexika Ecatepec, který vychází z amerického modelu dívčích a chlapeckých klubů. Ve Spojených státech začala podobná zařízení vznikat již před více než 150 lety a dnes je pravidelně navštěvují miliony mladistvých.

Cílem projektu Club de Niños y Niñas v problémovém „satelitu“ metropole proto bylo vytvořit kvalitní a podnětný prostor uprostřed sociálně komplikovaného prostředí s vysokou mírou kriminality, kde by místní děti od šesti do osmnácti let mohli objevovat a rozvíjet své koníčky. Při tvorbě konceptu vycházeli mexičtí architekti z několika základních bodů, mezi něž patřila například masová urbanizace chudých čtvrtí Mexico City nebo zoufalá absence veřejného prostoru. Výsledný návrh proto představuje bezpečné místo pro mimoškolní vzdělávání mládeže zahrnující v sobě zázemí pro výuku i veřejný venkovní prostor určený pro běžné schůzky kamarádů.

 

Foto: eArch

 

Rozlehlý areál se skládá ze tří budov odlišných funkcí, jejichž forma vychází z konkrétního využití. Největší budova „A“ představuje zázemí pro vzdělávání v různých, převážně uměleckých, oborech. Své místo v tomto jednopodlažním objektu našly učebny výtvarného umění a hudby, ale nachází se zde také počítačová učebna, knihovna, větší multifunkční místnost nebo třeba odpočinkový prostor s kuchyní. Objekt je navržen jako uzavřená budova bez běžných oken na fasádě – veškerý přísun světla a čerstvého vzduchu totiž zajišťuje dvojice nádvoří. Sousední dvoupodlažní budovu „B“ tvoří polootevřené stupňovité hlediště, které slouží jako prostor k pořádání tanečních a hudebních recitálů či konferencí. Budova také přímo navazuje na hlavní veřejný prostor s dominantním pobytovým schodištěm v centru celého areálu.

 

 

Poslední stavbou komplexu je budova „C“ s výrazným „zubovitým“ zastřešením podobným industriálním halám, která slouží jako kryté sportoviště. Všechny části areálu navíc vzájemně propojuje zastřešená betonová chodba tvořená 24 oblouky.

 

Foto: eArch

 

 

Vzhledem k odlišné formě všech objektů představuje hlavní propojující prvek centra použitý materiál. Volba betonu nebyla náhodná, do problémové oblasti zvolili architekti cíleně pevný materiál, jenž by dokázal odolávat případnému vandalismu. Část stavebního materiálu navíc věnovaly různé firmy i soukromí dárci.

Geometrická čistota a jednoduchost staveb ve spojení se surovostí použitého materiálu vytvořily multifunkční prostor, který je schopen se přizpůsobit široké škále potřeb svých uživatelů a zároveň v nich podněcovat kreativní myšlení vedoucí k osobnímu rozvoji. 

 

Foto: eArch

 

Tento článek vznikl za podpory společnosti Českomoravský beton v rámci popularizace tématu "Beton v architektuře".

Českomoravský beton, a. s., je holdingovou společností, která prostřednictvím vlastních betonáren a dceřiných společností dodává transportbeton v široké škále pevnostních tříd a druhů na území České republiky a Slovenska. Skupina, jejíž vznik spadá do počátku 90. let minulého století, v současné době provozuje 85 nově postavených nebo zrekonstruovaných betonáren, které mají zavedený systém managementu kvality, systém managementu hospodaření s energií a splňují nejpřísnější ekologická kritéria. Celá skupina – holdingová společnost a její dceřiné společnosti, historicky označované ve svém názvu TBG – vystupuje na trhu ČR pod jednou společnou obchodní značkou Českomoravský beton.

  • Ateliér: CCA
  • Země: Mexiko
  • Město: Mexico City
  • Realizace: 2015
  • Materiál: beton

Klíčová slova:

Mexiko beton v architektuře

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři