Architektura / občanské stavby

Vyhliadková veža na Dubni – ocenění I

Vyhlídka v podobě rampy, která se jako cortenový had vine mezi stromy na hřebeni Dubňa, nabízí daleké výhledy bez nutnosti překonat jakýkoliv schod. To je lákavá nabídka, že? Jen se rozhlédnout po údolí…

Peter Gál / Peter Vranka , 22. 6. 2016

Peter Gál, Peter Vranka

VYHLIADKA AKO RAMPA

Filozofia návrhu vychádza z úvahy, že pre dosiahnutie vyhliadkovej polohy na Dubni nebude potrebné prekonať (po schodoch) ďalších cca 25 výškových metrov od úrovne hrebeňa, ale sprostredkujúcim objektom bude výhľadňa, ktorá sa ako lávka s pohodlným sklonom v oblúku i špirále nenásilne vkliní do jestvujúceho lesného porastu a dosiahne až do koncových polôh po oboch stranách hrebeňa, umožňujúcich nerušené výhľady nad úrovňou korún stromov. Princíp vertikálneho objektu je teda vystriedaný princípom tvarovaného horizontálneho objektu (výhľadňa), zážitok z výhľadov, koncentrovaných do jedinej vyhliadkovej plošiny je vystriedaný rozloženým zážitkom dvoch rozdielnych panorám z dvoch miest, prepojených prechádzkou v korunách stromov.

Architektonické riešenie

Výhľadňa je jednoduchý dvojramenný, mierne sklonený lineárny objekt so spoločným ťažiskovým uzlom, v ktorom sa križuje turistická trasa po hrebeni s vyhliadkovými trasami po ramenách lávky – výhľadne. V priestore pôsobí ako kompaktná subtílna hmota, determinovaná v hmotovom výraze pomerom rozmerov ramien s plnými bočnými stenami, ktorých výška zodpovedá požiadavkám na bezpečnosť pohybu po objekte. Obidve ramená lávky sú podopreté decentnými kovovými piliermi s kruhovým priemerom, ktoré splývajú s priestorovou štruktúrou kmeňov v lesnom poraste. Lávka bude pozostávať z oceľovej rebrovej konštrukcie obalenej oceľovými panelmi s korténovou povrchovou úpravou. Pochôdzny povrch a vnútorná strana zábradlia bude na sucho vykladaná prírodným kamenivom, pripomínajúcim turistický chodník.

HODNOTENIE POROTY

Návrh bol kladne hodnotený za unikátny prístup v poskytnutí výhľadu - návštevník ho dosahuje pohodlným nástupom po horizontálnej lávke, ktorá v miernom sklone levituje pomedzi koruny stromov. Pomerne masívne nosné stĺpy nepôsobia napriek svojej dimenzii rušivo, keďže sa nachádzajú pod úrovňou lávky, splývajú s kmeňmi okolitých stromov. Svojou horizontalitou sa návrh vhodne pripája k nedávno vybudovanej lávke na susednom kopci - Straníku.

Negatívne bola hodnotená voľba obkladového materiálu - zvonku korténový plech, ktorý sa javí ako módny. Vnútorný obklad, na sucho vykladaný prírodným kamenivom, nepokladá porota za technicky vhodný, jeho skladbu prezentovanú v priečnom reze nepokladá za realistickú. Harmonické tvarovanie línie bolo nevhodne ukončené rozšírením na koncoch lávky.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři