Architektura / občanské stavby

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 07

Blok je tvořen souvislou zástavbou rodinných domů s příslušnými zahrádkami ve vnitrobloku.

EARCH.CZ , 14. 3. 2011

Analýza

Blok je tvořen souvislou zástavbou rodinných domů s příslušnými zahrádkami ve vnitrobloku. Na rohu blok stojí funkčně a především měřítkově odlišný objekt budovy Akademie Sting. Tato funkční různorodost je pro dobře fungující město důležitá a vítána. Jde nám o nalezení rovnováhy mezi naplněním nemalého stavebního programu Akademie a rekreačním životem obyvatel v okolní zástavbě.

Koncept

Zástavba domků se semknuta do "superbloku" a akademii a její rozšíření pojímáme jako podřízený blok, který svým rozdrobeným měřítkem, materiálovým pojetím fasád a využitím zeleně chce co nejvíce splynout s okolním poklidným životem a chce ho co nejméně narušovat. Vysoká škola pro nás představuje pulzující dynamické prostředí. Řešení bloku má vyřešit "tření" mezi soukromým a veřejným prostorem, mezi ativitami různého charakteru.

Architektonické řešení

Celá přístavba je navržena z několika prvků- objektů, které jsou zároveň provozně propojeny. Výukový objekt je celkem 5 podlažní. v suterénu je navrženo parkoviště. V přízemí je situována vstupní hala, kabinety pedagogů, učebna pro 50 osob a příslušné zázemí. v 1.-3. np jsou navrženy vždy 3 učebny pro 50 osob se zázemím, rozptylovou halou a vertikálními komunukacemi. Celý tento objekt si představujeme, že je složen ze 3 vertikál, mezi kterými lze vnímat propojení s exteriérem.

Auditorium je zelení porostlý box na dvoře. jde o halu s galerií, aby se zredukovala zastavěná plocha a udržel se maximální rozměr modulu 12,0m. Atrium představuje vlastní vnitroblok. místo pro nadechnutí, setkávání, prezentace, konfrontace atd.

Propojení nového objektu se stávajícím je ze schodiště ve výukovém objektu, kde se do přízemí a patra stávající budovy lze dostat z mezipodesty a podesty schodiště. Atrium pak dává mnoho možností na propojení do komunikačních uzlů stávajícího objektu. Hospodářský vstup na pozemek je zajištěn průjezdem pod výukovým objektem vedle rampy do podzemních garáží.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři