Architektura / občanské stavby

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 09

Dostavba vysokoškolského objektu pro akademii STING je koncipována jako stavebnice, která odpovídá modulární sestavě hmot. Hlavní důraz je kladen na otevřenost prostor, lze do nich vstupovat ze všech stran.

EARCH.CZ , 14. 3. 2011

Koncept

Dostavba vysokoškolského objektu pro akademii STING je koncipována jako stavebnice, která odpovídá modulární sestavě hmot. Hlavní důraz je kladen na otevřenost prostor, lze do nich vstupovat ze všech stran. Tato otevření sestava hmot nabízí různé průhledy a pohledy. Rozehrává se tak hra rytmizování hmot, světla x stínu a barevnosti, která zdůrazňuje protiklad vnějšího a vnitřního pláště jednotlivých forem. Dochází ke kontrastu mezi stávající, uzavřenou budovou a novou vzdušnou skládačkou, poukazující i na variabilknost modulů. Studenti prochází otevřeným prostorem atria, ve kterém si volí svoji vlastní cestu. STavba je propojena s exteriérem terasami, které vytváří vlastní krajinu. Celá dostavba je maximálně otevřená, tak jako má být člověk otevřený vůči současnému světu. Vysokoškolský objekt je vnímán, nejen jako zdroj vědomostí, ale i rozhledů. Dostavba záměrn převyšuje stávající objekt a stává se jakýmsi majíkem, který nabízí výhledy do okolí. Škola se tak stává dominantou v okolí.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři