Architektura / občanské stavby

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 11

Modul, to je prostorový prvek. Prostor, to je architektura. Architektura je ale i hra. Hra s prostory. Modul může být pravidlo. Pravidlo, které omezuje, ale i nabízí.

EARCH.CZ , 14. 3. 2011

Koncept

Modul, to je prostorový prvek. Prostor, to je architektura. Architektura je ale i hra. Hra s prostory. Modul může být pravidlo. Pravidlo, které omezuje, ale i nabízí.

A naštěstí pro zvídavé architekty jsou tu některá pravidla skýtající možnosti v jejich přetvoření a nové definici. Je stále co objevovat, posouvat hranice. Kdo se ptá, ten se dozví. Co když modul nebude prostý kvádr? Základním konceptem návrhu byly dva navzájem úzce propojené prvky, které mohou, ale nemusí mít stejný význam, prostor a modul.

Domy utváří prostory vždy. Ale ne vždy mají tyto prostory charisma a člověku který v nich přebývá málokdy přinášejí něco víc než střechu nad hlavou. Prostor by tedy měl být o pocitu, o pocitech jeho uživatelů. Tyto pocity mohou být různé. Dlouhá frustrující chodba, nebo série na sebe navazujících prostorů, z nichž některé vybízejí k setrvání? Je nasnadě jakou cestou jsme se vydali. Vysoká škola, nebo škola obecně, to je v dnešní době jistě dynamická instituce, pobízející a dokonce i požadující výkony a úkony svých studentů. A forma by měla odpovídat funkci.

A proto jsme se rozhodli založit celý koncept na vytváření dynamických a snadno čitelných prostorů. Celá přístavba je navržena tak, aby i cesta mohla být cíl, aby i opakované procházení týmiž místy mohlo nabízet něco nového, aby se nestávalo to že člověk při procházení určitými místy raději bezděky přestal vnímat okolí a de-facto i přestal myslet. I pohyb v prostoru může stimulovat mysl a vnímání. A to byl náš cíl. Pohyb, změna, rozvoj, to jsou motta vědění a školství a toho co představují. A to je i motto našeho návrhu. Změna prostorů, průhledů, návazností, světla, stínu, dále změny světla v závislosti na denní době, ... Zároveň jsme si ale vědomi toho, že dům nesmí být prvoplánový, nesmí to být klišé. Právě proto jsme se snažili o vnitřní řád, logiku, který at' se to zdá zvláštní, každý uživatel podvědomě vnímá a dokáže číst.

Modul je základní stavební jednotka a ve velké míře vytváří modul sám o sobě prostor. Modul to je stavební prvek vyrobený mimo staveniště a jeho rozměry musí být uzpůsobeny pro přepravu. To znamená kvádr (3,6x3,6x12m). Kvádr ale znamená rastr a opakování stejného prvku. Aby i exteriér odpovídal dynamickému návrhu zvolili jsme poněkud netradiční tvarové řešení modulu. A to zejména z toho důvodu, aby jsme vyeliminovali jednoduché a prvoplánové stavění kontejnerů na sebe, což ve výsledku bude vždy vytvářet formu šachovnice. Náš dům ale má být rafinovanější. Pomocí jednoduché úpravy půdorysu modulu z obdélnika na lichoběžník a použitím tří základních modulů jsme docílili vzájemného posunu a natočení jednotlivých modulů. Toto natočení a posunutí pak vytváří dynamickou hru prostorů a poloprostorů jak v exteriéru, tak interiéru. Interiér tedy odpovídá exteriéru, k čemuž napomáhá i barevné odlišení modulů - každý základní modul má svoji barvu, což usnadňuje čitelnost a pomáhá utvářet vnitřní řád. Přístavba tak přináší nový náhled na možnosti modulových staveb.

Funkce

Z funkčního hlediska se jedná o přístavbu vysoké školy, čemuž odpovídá funkční složení - 10 tříd pro 50 studentů s možností rozdělení třídy na polovinu, kabinety pro 10 pedagogů, aula pro 200 osob, hygienické zázemí a kuchyňka, a parkovací stání pro 28 osobních automobilů - z toho dvě stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Přestože je v těsné blízkosti tělocvična, mohlo by se zdát že další veřejný prostor je zbytečný, je zde ale nutné vzít v potaz nevhodnost prostoru s vysokými nároky na čistotu a hygienu (tělocvična) důležitou pro zvýšenou fyzickou zátěž, pro pořádání kulturních akcí (plesy, přednášky, promítání, ...). Z tohoto důvodu je přístavba navržena tak, aby umožňovala nezávislé fungování obou provozů, to jest školské části s učebnami a zázemím pedagogů a veřejné části s aulou a jejím zázemím. Školská část je přímo navázána na stávající objekt propojením na úrovních 1.NP a 2.NP stávajícího objektu. Dále je umožněn samostatný vstup do prostorů přístavby z ulice "Stromovka". Oddělení jednotlivých funkcí - veřejné a školské bude provedeno pomocí řízeného přístupu (vstup do školské části pouze s čipovou kartou či na otisk prstu). Jak veřejná tak školská část mají navrženy nezávislé hygienické zázemí a mohou tak fungovat jako jeden celek (přednášková aula školy), tak samostatně (kulturní prostor pro pořádání akci typu ples, veřejná přednáška, ... a školská část). Parkoviště je navrženo jako podzemní s vjezdovou rampou z ulice "Stromovka".

Klíčová slova:

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři