Architektura / občanské stavby

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 19

Cílem dostavby původní klasicistní školní budovy je zvýšení její kapacity pro provoz soukromé akademie STING. Ve smyslu zadání jsou do architektonického návrhu použity prostorové moduly comfort line.

EARCH.CZ , 14. 3. 2011

Zadání

Cílem dostavby původní klasicistní školní budovy je zvýšení její kapacity pro provoz soukromé akademie STING. Ve smyslu zadání jsou do architektonického návrhu použity prostorové moduly comfort line.

Koncept

Hlavním cílem návrhu bylo dokonalé propojení stávajícího objektu a novostavby. Díky tomuto spojení bude dosaženo správné funkce, návaznosti prostorů a dispozice. Zásahem do původní budovy dojde ke kontrastu staré klasicistní školy s moderní přístavbou, a tak bude dosaženo vzájemné symbiózy starého a nového. Vzhledem ke kontinuitě okolní zástavby, převážně tvořené městskými domy, je zachována výška budovy, což přispívá k celkovému dojmu návaznosti přístavby.

Vstup do školy je možný ze tří stran. Poloha hlavního vstupu je zachována, avšak má novou podobu a obsahuje úpravy pro bezbariérový přístup. Další přístup do školy je možný z vedlejšího vstupu, nebo z podzemních garáží.

V prvním nadzemním podlaží byly vytvořeny čtyři třídy, každá s kapacitou padesáti studentů. V druhém nadzemním jsou tři třídy s kapacitou pro padesát studentů a aula, která pojme až dvěstě dvacet studentů. V třetím nadzemním podlaží jsou tři třídy s kapacitou pro padesát studentů a osm kabinetů, každý pro dva profesory. Nové třídy sestavené z modulových kvádrů jsou rozmístěny po obvodu budovy, čímž dojde ke vzniku vnitřního atria. Tento zastřešený prostor bude sloužit jak k volnému pobytu studentů, tak ke kulturním akcím pořádaným akademií jako jsou výstavy a workshopy.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři