Architektura / rodinné domy

„Zelená“ farma 21. století | 3. cena regionální soutěže Holcim Awards

Dnešní projekt studenta Heikki Johannes Riitahuhta získal třetí cenu na Evropské Regionální soutěži Holcim Awards 2008. Reprezentuje tradiční finskou architekturu v „zeleném“ pojetí 21. století, které znamená v konceptu farmy částečný „návrat ke kořenům“, ale s technickými vymoženostmi dneška.

Heikki Johannes Riitahuhta , 23. 2. 2011

Soutěž hledala inovační a ekologicky udržitelná řešení pro rozvoj finské krajiny. Náš soutěžní návrh s názvem „Naturally“ je studií venkovské komunity (deset až patnáct domácností) a malých přilehlých hospodářství (5 domácností, z nichž jedna byla zkoumána do detailu), která mají zpětnou vazbu k místnímu zemědělství (např. vepřín a rajčatová farma). Velikost komunity má několik výhod, jako jsou např. soběstačnost v energetické výrobě, schopnost poskytování základních služeb, vytváření pracovních míst a zároveň snížení potřeby dojíždění za prací. Oblast, kterou se tato studie zabývá, se nachází v okrese města Paimio na západním pobřeží Finska. Rozkládá se v blízkosti velkého finského města Turku. Oblast je ideální pro své dobré dopravní spojení (Turku a Helsinky spojuje dálnice, v Turku je letiště a je přímořským městem a zároveň Paimio je odsud snadno dostupné).

Opuštěné nebo nevyužívané budovy v této oblasti budou zrekonstruovány a použity pro bydlení nebo skladování, spolu s nově postavenými pasivními domy. Veškerý biologický odpad je transformován na energii v místní továrně na bioplyn, což minimalizuje přepravu odpadu. Bioplyn má do budoucna největší potenciál jakožto obnovitelný zdroj energie finské krajiny. Proces biofumigace produkuje desetkrát více energie než sám spotřebuje.

V komunitě, která je předmětem naší studie, je toto využíváno k výrobě biopaliv a elektřiny. Dálkové vytápění se jako vedlejší produkt využívá ve venkovských domech a na nejbližších farmách, zatímco odlehlé farmy používají geotermální vytápění. Veškerá doprava je poháněna bioplynem a ten je také prodáván motoristům na dálnici.

 Malá farma, která byla předmětem naší podrobnější studie, se nachází u malého rybníku jihozápadně od zalesněného kopce. Dvůr je vymezen budovami statku a je chráněn před studeným severním větrem ovocnými stromy. Obývací pokoj se otevírá na jihozápad, čímž je maximálně využito denní světlo a snižuje se tak potřeba umělého osvětlení. Hlavní vchod je směrem na dvůr a zimní zahrada je též na jihozápad směrem k rybníku a má funkci terasy u sauny. Dům moderním způsobem kopíruje model tradičního finského statku. Funguje samostatně nebo jako část větší venkovské komunity. Samotný dům má tři části: první je obývací místnost, druhá je zimní zahrada a třetí část slouží pro údržbu, skladování a saunu. Všechna technická zařízení včetně elektřiny, vodovodního potrubí a topení jsou ovládána ze zděného jádra. Schody, kanalizace a kuchyň jsou také součástí jádra. Tím se plán stává otevřeným a snadno transformovatelným, snižují se tak náklady a jsou umožněny prostorové změny. Přirozeně vyhřívaná zimní zahrada je jakousi hranicí mezi obytnou a údržbářskou částí domu a rozšiřuje obytné prostory, aniž by přitom bylo potřeba většího vytápění. Rostliny produkující kyslík zlepšují kvalitu ovzduší interiéru. Celý statek je stavěn postupně a podle aktuálních potřeb, čímž se snižuje energetická spotřeba a bezodkladné stavební náklady.

Více informací o tomto projektu zde.

Pro bližší informace o soutěži Holcim Awards a přihlášení vlastního projektu se podívejte www.HolcimAwards.org.

 

Klíčová slova:

Finsko Holcim Awards udržitelnost

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři