Souhra tradice a současnosti v italské vesnici. Budova školky se uzavírá sama do sebe

Středa, 4. Listopad 2020 - 2:07
| Napsal:

V malé jihotyrolské vesnici na severu Itálie proběhla před pár lety architektonická soutěž týkající se optimálního řešení nové budovy mateřské školy. První cenu získali architekti z italsko-rakouského studia feld72, kterým se podařilo důmyslně propojit místní stavební tradici se současným přístupem k navrhování.

Mateřská škola v Jižním Tyrolsku, feld72 © Hertha Hurnaus
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Ateliér feld72
Země Itálie
Město Valdaora di Sotto
Datum realizace 2016

Rozvinout

Když začali architekti na projektu pracovat, poctivě si nastudovali specifika daného místa. Všimli si toho, že pro zástavbu malé italské vesnice Valdoara di Sotto v Jižním Tyrolsku jsou příznačné různorodé prvky v podobě kamenných zídek, plaňkových plotů nebo kovových zábradlí, které prostorově člení veřejné a soukromé prostory obce. Tuto charakteristiku se rozhodli promítnout do svého návrhu nové mateřské školy a tím výrazný motiv dále rozvinout – také díky tomu ve vyzvané architektonické soutěži zvítězili.


Mateřská škola v Jižním Tyrolsku, feld72 © Hertha Hurnaus

Italsko-švýcarské studio feld72 ale nesáhlo po konvenčním způsobu ohraničení pozemku. Zídka táhnoucí se po obvodu parcely se tady stává integrální součástí celkové hmoty objektu – kopíruje sklon přiléhající ulice, postupně se zvyšuje a plynule přechází v samotnou budovu. Architekti zároveň využili svažitého terénu k tomu, aby mohl vzniknout uzavřený prostor dvora, do kterého se budova školky otevírá. 

Architekty k tomu vedla ještě jedna okolnost. Kolem pozemku probíhá rušná silnice, takže uzavřený dvůr dětem poskytuje bezpečnost a zároveň prostor k venkovním aktivitám.


Mateřská škola v Jižním Tyrolsku, feld72 © Hertha Hurnaus

Dřevěné hnízdo

Zatímco z exteriéru budova působí spíše jako bílá kompaktní hmota se sedlovou střechou z falcového plechu, směrem do dvora ji pokrývá dřevěný plášť, který přispívá k útulné atmosféře venkovního prostoru. Pravidelným rastrem dřevěných latí je opatřena i zeď ohraničující západní stranu pozemku, do jejíž vnitřní strany jsou integrovány dětské skluzavky, prolézačky a otvory rámující výhledy do okolí.


Mateřská škola v Jižním Tyrolsku, feld72 © Hertha Hurnaus

Dřevo těžené v této lokalitě architekti bohatě uplatnili i v návrhu interiéru. Obklad stěn, stropů i nábytek jsou zde vyrobeny ze světlého dřeva, které v kombinaci s barevnými detaily a denním světlem, prostupujícím skrz velká okna, propůjčuje místnostem velmi přátelskou atmosféru. Dispozice interiéru pak umožňují jeho variabilní užívání a flexibilní přizpůsobení potřebné formy výuky.


Mateřská škola v Jižním Tyrolsku, feld72 © Hertha Hurnaus


Mateřská škola v Jižním Tyrolsku, feld72 © Hertha Hurnaus